Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

H μαγεία των Αριθμώνaritmoi1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 11111111119 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888Brilliant, isn't it?
And finally, take a look at this symmetry:


1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=123456789 876543211 = 1^2
1 + 3 = 4 = 2^2
1 + 3 + 5 = 9 = 3^2
1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2
1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5^2
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36 = 6^2
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = 49 = 7^2
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 64 = 8^212345679 * 9 = 111111111 (9*1)
12345679 * 18 = 222222222 (9*2)
12345679 * 27 = 333333333 (9*3)
12345679 * 36 = 444444444 (9*4)
12345679 * 45 = 555555555 (9*5)
12345679 * 54 = 666666666 (9*6)
12345679 * 63 = 777777777 (9*7)
12345679 * 72 = 888888888 (9*8)
12345679 * 81 = 999999999 (9*9)9 x 1 = 9 | 9 + 0 = 9
9 x 2 = 18 | 1 + 8 = 9
9 x 3 = 27 | 2 + 7 = 9
9 x 4 = 36 | 3 + 6 = 9
9 x 5 = 45 | 4 + 5 = 9
9 x 6 = 54 | 5 + 4 = 9
9 x 7 = 63 | 6 + 3 = 9
9 x 8 = 72 | 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 | 8 + 1 = 9
9 x 10 = 90 | 9 + 0 = 911^0 = 1
11^1 = 1 1
11^2 = 1 2 1
11^3 = 1 3 3 1
11^4 = 1 4 6 4 1


142857·1 = 142857
142857·2 = 285714
142857·3 = 428571
142857·4 = 571428
142857·5 = 714285
142857·6 = 857142142 + 857 = 999
285 + 714 = 999
428 + 571 = 999
571 + 428 = 999
714 + 285 = 999
857 + 142 = 999
14 + 28 + 57 = 99
28 + 57 + 14 = 99
42 + 85 + 71 = 99 + 99
57 + 14 + 28 = 99
71 + 42 + 85 = 99 + 99
85 + 71 + 42 = 99 + 991·7 + 3 = 10
14·7 + 2 = 100
142·7 + 6 = 1000
1428·7 + 4 = 10000
14285·7 + 5 = 100000
142857·7 + 1 = 1000000
1428571·7 + 3 = 10000000
14285714·7 + 2 = 100000000
142857142·7 + 6 = 1000000000
1428571428·7 + 4 = 10000000000
14285714285·7 + 5 = 100000000000
142857142857·7 + 1 = 1000000000000
1428571428571·7 + 3 = 10000000000000
14285714285714·7 + 2 = 100000000000000
142857142857142·7 + 6 = 1000000000000000
1428571428571428·7 + 4 = 10000000000000000
14285714285714285·7 + 5 = 100000000000000000
142857142857142857·7 + 1 = 10000000000000000003 2 6 + 4 5 1 = 7 7 7
2 6 4 + 5 1 3 = 7 7 7
6 4 5 + 1 3 2 = 7 7 7
+ + + + + +
4 5 1 + 3 2 6 = 7 7 7
5 1 3 + 2 6 4 = 7 7 7
1 3 2 + 6 4 5 = 7 7 7
3 2 6 + 4 5 1 = 7 7 7
2 6 4 + 5 1 3 = 7 7 7
6 4 5 + 1 3 2 = 7 7 7
+ + + + + +
4 5 1 + 3 2 6 = 7 7 7
5 1 3 + 2 6 4 = 7 7 7
1 3 2 + 6 4 5 = 7 7 7
= = = =
7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7

3 x 37 = 111 and 1 + 1 + 1 = 3
6 x 37 = 222 and 2 + 2 + 2 = 6
9 x 37 = 333 and 3 + 3 + 3 = 9
12 x 37 = 444 and 4 + 4 + 4 = 12
15 x 37 = 555 and 5 + 5 + 5 = 15
18 x 37 = 666 and 6 + 6 + 6 = 18
21 x 37 = 777 and 7 + 7 + 7 = 21
24 x 37 = 888 and 8 + 8 + 8 = 24
27 x 37 = 999 and 9 + 9 + 9 = 27
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

7 x 7 = 49
67 x 67 = 4489
667 x 667 = 444889
6667 x 6667 = 44448889
66667 x 66667 = 4444488889
666667 x 666667 = 444444888889
6666667 x 6666667 = 44444448888889
etc.

4 x 4 = 16
34 x 34 = 1156
334 x 334 = 111556
3334 x 3334 = 11115556
33334 x 33334 = 1111155556
etc.

 

Πηγή...Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Πολιτισμοί

Πύλη Ιάσωνος @ Facebook

Πύλη Ιάσωνος @ Google+


Iason Yannis Schizas @ Google+

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό

Ακομμάτιστοι Ιστολόγοι