Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου επιβολής της Κάρτας Πολίτη

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου επιβολής της Κάρτας Πολίτη


0 0 ψήφοι
Article Rating

Σε μια σύγχρονη ξένη σειρά επιδεικνύεται η δυνατότητα υποκλοπής των δεδομένων από προσωπική κάρτα της ίδιας τεχνολογίας με την Κάρτα του Πολίτη.
Και διαβεβαιώνω ότι ισχύει το σενάριο, αφού, όπως λένε οι σχετικοί της τεχνολογίας “ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει”. Βλέπε iPhone, Windows, μύρια προγράμματα και ιστοσελίδες σπουδαίων φορέων που έχουν “σπάσει”.

Την ίδια περίοδο που η βρετανική βιομετρική ταυτότητα αποτελεί παρελθόν από 21.12.2010 http://services.parliament.uk/bills/2010-11/identitydocuments.html έχει ήδη υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα ψηφιοποίησης του Ελληνικού Λαού έως 30.06.2012 στο Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου διορισθέντα από τον Πρωθυπουργό κατά παράβαση του άρθρου 81 παρ.1 Συντάγματος που περιορίζει την κατάληψης της θέσης αυτής μόνο από Υπουργούς της Κυβέρνησης http://antiproedros.gov.gr/government

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΡΟΣ 3ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 81
1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό & τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση & τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Με διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους Υπουργούς της Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου….

Στο αρχείο Excel
http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/ΤΠΕ-MASTER-PLAN-30.11.2010.xls
& σε γλώσσα σήμανσης HTML (HyperText Markup Language)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9RO8pTduv4EJ:antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/%CE%A4%CE%A0%CE%95-MASTER-PLAN-30.11.2010.xls+http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/%CE%A4%CE%A0%CE%95-MASTER-PLAN-30.11.2010.xls&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
περιγράφεται όλο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ως εξής:

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύμπραξη 2 Υπουργείων για την υλοποίηση του:
1. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) από 10.08.2010 έως 30.06.2011 &
2. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.) από 01.07.2011 το αργότερο έως 30.09.2011
Το δίμηνο από 01.10.2011 έως 30.11.2011 είναι κενό προγραμματισμού
(Αυτό το διάστημα πρέπει να αναμένουμε καταιγισμό προπαγάνδας από τα για την χρήση της νέας ταυτότητας με το αζημίωτο, αφότου πρώτα εγκριθεί σχετικό κονδύλι για την προβολή της κάρτας)
Από 01.12.2011 έως 30.06.2012 διατίθεται η Κάρτα Πολίτη στον Ελληνικό Λαό με την υποχρεωτική αντικατάσταση της αστυνομικής του ταυτότητας & ολοκληρώνεται η αποστολή του Πρωθυπουργού & της Κυβέρνησης του για ψηφιοποίηση του πληθυσμού της χώρας, όπως & άλλων κυβερνήσεων σε άλλες χώρες ενόψει της προαναγγελθείσας από τον Πρωθυπουργό Παγκόσμιας Διακυβέρνησης.

Τι έχει ήδη λάβει χώρα;

Η υπ' αριθμόν 1503/18.08.2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» στους άξονες 10, 11, 12 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και για τις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) «296542» του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Στέφανου Γκρίτζαλη
http://www.epdm.gr/index.php?obj=82541bdc9ba01d7b


Η υπ' αριθμόν 3674/25.11.2010 Απόφαση με θέμα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4%CE%990%CE%A1%CE%9A-0%CE%9A

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη βέλτιστη αξιοποίηση της Κάρτας Πολίτη στις 12.12.2010
http://opengov.gr/ypes/?p=863

Τι ακολουθεί;

Πιλοτική εφαρμογή για τους μετανάστες “Κάρτα μετανάστη” (έως 30.04.2011)
Πολιτικός Υπεύθυνος για την υλοποίηση εμφανίζεται στο Master Plan ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής ς & νυν Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής μετά τη μετονομασία της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με το άρθρο 2 παρ.1γ)αα) του Π.Δ. 96  Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ Α' 170/28.09.2010) Ανδρέας Τάκης
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ:
– Οι αλλοδαποί χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτοποιούνται με τα εθνικά τους δελτία ταυτότητας & διαβατήρια βάσει Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
-Ταυτοποίηση των εκατομμυρίων μη νομιμοποιηθέντων λαθρομεταναστών
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ;
-Διότι η πλειοψηφία αυτών είναι λαθρομετανάστες νομιμοποιηθέντες ή μη από υπανάπτυκτες πρώην κομμουνιστικές ή μουσουλμανικές χώρες που ούτε διαθέτουν χριστιανική καλλιέργεια για την αποκαλυπτική ερμηνεία των εξελίξεων ούτε έχουν αγωνιστική εμπειρία κινημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών των ανεπτυγμένων κοινωνιών
-Διότι είναι οι πλέον χειραγωγήσιμοι αφού σε περίπτωση αντίρρησης, θα απελαθούν
-Διότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ήδη έτοιμο εργατικό δυναμικό προς αντικατάσταση των Ελλήνων πολιτών, που θα αρνηθούν την Κάρτα Πολίτη

Εκκαθάριση μητρώων & Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού / Public Key Infrastructure (PKI) έως 30.06.2011
Πολιτικός υπεύθυνος για την υλοποίηση ο Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

Παραγωγή & προσωποποίηση κάρτας (από 01.07.2011 το αργότερο έως 30.09.2011) από ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Διάθεση κάρτας στους πολίτες (από 01.12.2011 έως 30.06.2012)

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:

– ΑΥΞΗΣΗ 23% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(μόνο των πολιτών & όχι φυσικών/νομικών προσώπων με έμμισθους δικηγόρους)
Με την υπ' αριθμόν 1100/24.06.2010 Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιο (ΠΟΛ) με θέμα Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» του Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Παπακωνσταντίνου http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/70/8e/38/708e381b9a17fcc3c9cf9b06e8b6551af5f65b5d/application/pdf/pol1100_24_06_2010.pdf επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 23% στις υπηρεσίες των άμισθων (ελεύθερων επαγγελματιών ως προς τη φορολόγηση τους) δικηγόρων καθιστώντας απαγορευτική την άσκηση του δικαιώματος στην παροχή έννομης προστασίας του πολίτη του άρθρου 20 του Συντάγματος (αίτηση ακυρώσεως κατά της εγκυκλίου ως κανονιστικής, διότι επιβάλλει ΦΠΑ μόνο στους άμισθους δικηγόρους & όχι στους με πάγια αντιμισθία (μισθωτούς ως προς τη φορολόγηση τους) δικηγόρους συζητήθηκε στις 01.12.2010 στην 7μελή σύνθεση του Β' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) & αναμένεται απόφαση)

ΑΥΞΗΣΗ 50% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ & 100% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΣτΕ
(μόνο των αντιδίκων του Δημοσίου, αφού το Δημόσιο απαλλάσσεται των παραβόλων)
Με το άρθρο 8 του Ν. 3900 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 213/17.12.2010) το κόστος του παραβόλου αιτήσεως ακυρώσεως αυξάνεται από τα 100 ευρώ στα 150 ευρώ & το κόστος του παραβόλου αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως από τα 50 ευρώ στα 100 ευρώ

ΑΥΞΗΣΗ 1000% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΗΝΥΣΕΩΣ & 500% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(τεχνητή μείωση δεικτών εγκληματικότητας λόγω χρηματικής αδυναμίας παθόντων για μήνυση)
Με την υπ' αριθμόν 123827/23.12.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με Θέμα: «Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» (ΦΕΚ Β' 1991/23.12.2010)  το κόστος του παραβόλου μηνύσεως αυξάνεται από τα 10 ευρώ στα 100 ευρώ & το κόστος του παραβόλου πολιτικής αγωγής αυξάνεται από τα 10 ευρώ σε 50 ευρώ από 23.01.2011


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x