25η Μαρτίου και Κρυφό Σχολειό

25η Μαρτίου και Κρυφό Σχολειό


Άραγε ως Έλληνες, σήμερα στον 21ο αιώνα, χρειαζόμαστε μύθους σαν το κρυφό σχολειό ή τον Παλαιών Πατρών Γερμανό; Νομίζω πως ΌΧΙ!

Άρθρο του Αλέξη Ηρακλείδη στα Νέα