Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2010-2011

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2010-2011


0 0 ψήφοι
Article Rating

Στοιχεία Προγράμματος: 2817
Εκτύπωση Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2010-2011
Περιγραφή: Ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διεθνή συνεργασία ETA με αντίστοιχους φορείς της Τουρκίας, μέσω της από κοινού εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε επιστημονικά πεδία που ορίστηκαν από κοινού από τις δύο χώρες.
Πρόγραμμα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
Αποδέκτες:
Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και αυτών), καθώς και οι φορείς που με βάση το άρθρο 12 του Ν. 3297/23-12-2004, ΦΕΚ 259Α/2004  θεωρούνται δημόσιοι φορείς.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
24/8/2009-16/10/2009  
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και εργαστήρια αυτών), καθώς και οι φορείς που με βάση το άρθρο 12 του Ν.3297/ 23-12-2004, ΦΕΚ 259Α/2004 θεωρούνται ως δημόσιοι φορείς .
Ο δικαιούχος για τις εγκεκριμένες προτάσεις φέρει την ευθύνη έναντι της ΓΓΕΤ για την καλή εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός – δημόσια δαπάνη ανά έργο, δεν θα υπερβαίνει τα 15.000 €.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που γίνονται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής – χρηματοδότησης.
Τι χρηματοδοτείται:
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, αποκλειστικά , τα κάτωθι:

-Αμοιβή Νέου Ερευνητή.
-Ανταλλαγές-Μετακινήσεις.
-Μετακινήσεις εσωτερικού για «έρευνα πεδίου».
-Αναλώσιμα.
-Αγορά μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού.
-Έξοδα κοινών δημοσιεύσεων.
-Ταχυδρομικά έξοδα.
-Αγορά λογισμικού.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του έργου και να προβλέπονται στο σχετικό έντυπο υποβολής της πρότασης.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός – δημόσια δαπάνη ανά έργο, δεν θα υπερβαίνει τα 15.000 € και αναμένονται να ενταχθούν 30 έργα και οι φορείς επιχορηγούνται κατά 100%. Ειδικότερα για τους σκοπούς της πράξης, στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, θα ενισχυθούν κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά έργα, στους παρακάτω τομείς έρευνας:

-Επιστήμη περιβάλλοντος σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.
-Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργειες.
-Βιοτεχνολογία με έμφαση σε εφαρμογές υγείας και γεωργίας.
-Πληροφορική και τεχνολογίες επικοινωνιών και η επίδρασή τους σε κοινωνικά και διοικητικά θέματα
-Έρευνα και Ανάπτυξη στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 450.000,00 €
Περιφέρειες στόχου 1:
-ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ 2) (Αν. -Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα): 150.000,00 €
Περιφέρειες μετάβασης:
-Αττική: 135.000,00 €
-Κεντρική : 135.000,00 €
-Δυτική : 15.000,00 €
-Στερεά Ελλάδα: 0,00 €
-Νήσων Νοτίου Αιγαίου: 15.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
Πληροφορίες
Επωνυμία: Γενική Γραμματεία Έρευνας & ς

Χειριστής: κα Ε. Σταυριανουδάκη και κα Α. Τσιλιάνου

Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-7458100 & 210-7458092

Email: estavri@gsrt.gr
atsi@gsrt.gr

Ιστοσελίδα: http://www.gsrt.gr

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x