Αύξηση 11,5% στα τουριστικά έσοδα το Φεβρουάριο

Αύξηση 11,5% στα τουριστικά έσοδα το Φεβρουάριο


Αύξηση της τάξεως του 11,5% σημείωσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το Φεβρουάριο, καθώς οι αφίξεις ήταν υψηλότερες κατά 11,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το Φεβρουάριο του 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 27 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.


Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 11,5% (Φεβρουάριος 2013: 126 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2012: 113 εκατ. ευρώ) και της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 8 εκατ. ευρώ ή 7,4% (Φεβρουάριος 2013:

99 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2012: 107 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 11,1%, ενώ και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι σημείωσε μικρή αύξηση κατά 0,3%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν το 1,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 52 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 23 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών, κατά 68 εκατ. ευρώ ή 25% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012, καθώς και στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 7 εκατ. ευρώ ή 2,9%.

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 6,9%, που εν μέρει αντισταθμίστηκε από τη μείωση κατά 3,8% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 4,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 1,7% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Το Φεβρουάριο του 2013, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 47,8% ή 20 εκατ. ευρώ που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 (Φεβρουάριος 2013: 61 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2012: 41 εκατ. ευρώ), ενώ αντίθετα σημειώθηκε μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 9,2%.

Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 11,6% (Φεβρουάριος 2013: 46 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2012: 52 εκατ. ευρώ) και ταυτόχρονα οι εισπράξεις από κατοίκους της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν επίσης μείωση κατά 3,2%.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 7,7% το Φεβρουάριο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Φεβρουάριος 2013: 12 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2012: 14 εκατ. ευρώ), αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν μείωση κατά 8,2% το Φεβρουάριο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Φεβρουάριος 2013: 5,9 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2012: 6,4 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 13,6% (Φεβρουάριος 2013: 10 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2012: 11 εκατ. ευρώ).

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση κατά 59% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 34,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 σημειώνεται αύξηση κατά 2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 33,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 136 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 120 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 80 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 21,5%, και παράλληλα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης μείωση κατά 11,8%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 22,7% και διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 18,6% και διαμορφώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 18 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 26,5%. Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 68,4% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 18,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Φεβρουάριο 2013 διαμορφώθηκε στις 296.000 ταξιδιώτες παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 23,1% και της μικρότερης αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 1,3%.

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 78.000, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,3%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση επίσης κατά 1,3% (Φεβρουάριος 2013: 70.000, Φεβρουάριος 2012: 69.000).

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία εμφάνισαν μείωση κατά 8,1%, από τη Γαλλία εμφάνισαν αύξηση κατά 31,5%, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 39,7%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 63,3%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν μείωση κατά 17,8%.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 αυξήθηκε κατά 6,9% και διαμορφώθηκε στις 661.000 ταξιδιώτες, έναντι 618.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 319.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 343.000 και παρουσίασαν αύξηση κατά 21,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 4,7% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 5,2%.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 2,5% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, αύξηση κατά 7,6% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ μείωση κατά 38,6% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 48% και διαμορφώθηκαν στις 7.000, ενώ αύξηση παρουσίασαν και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 12,7% στις 19.000 ταξιδιώτες.

http://news.in.gr

Πηγή: Καλά Νέα

Σύνδεσμος στην Πηγή…