Διαστημικός Δίαυλος Πύλου

Διαστημικός Δίαυλος Πύλου


Βάση των ΗΠΑ για Διαστημικό Πόλεμο στην Πύλο Μεσσηνίας.

<<Ειδήσεις από την τηλεόραση στις 15/11/98 ανέφεραν ότι στην ανωτέρω

ημερομηνία άρχισαν υποβρύχιες έρευνες στις υποθαλάσσιες


αρχαιότητες πόλεως Πύλου, από τον Αλμπέρ Φαλκώ, συνεργάτη-δύτη

του θανόντος γαλλο-εβραίου <<επιστήμονα>> Ζακ Κουστώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όταν ζούσε ο Κουστώ, με το πλοίο του <<ΚΑΛΥΨΩ>>, είχε

ποντίσει φοινικικούς αμφορείς στην θάλασσα της Πύλου, ώστε σε

μεταγενέστερες έρευνες (δηλαδή το 98) να <<αποδειχθεί>> ότι

στην αρχαία Πύλο δεν ζούσαν Έλληνες, αλλά φοίνικες-Εβραίοι.

Απώτερος σκοπός: να δικαιολογηθεί η παρουσία στην Πύλο ισραηλινών

και άλλων, δήθεν αρχαιολογικών αποστολών, και ο αποκλεισμός του

νησιού από Έλληνες και ξένους τουρίστες με επίσημη δικαιολογία την

γενική υποθαλάσσια και χερσαία αρχαιολογική εκσκαφή της περιοχής.

Ο σχεδιαζόμενος αποκλεισμός έχει σχέση με τον ειδικό

ηλεκτρομαγνητικό Δίαυλο της Πύλου και όχι με την προσχηματική

Αρχαιολογία.

 

Διευκρινίζουμε: Ο Δίαυλος Πύλου είναι φυσική ηλεκτρομαγνητική Πύλη

εισόδου Γαλαξιακών σκαφών 2ας,3ης έως νιοστής διαστάσεως (2Δ,3Δ,νΔ)

στο εγγύς διάστημα του πλανήτου μας. Ο δίαυλος Πύλου τέμνει

διαμετρικώς την Γήινη Σφαίρα και εκτείνεται πέραν αυτής έως τον Ήλιο.

Οι Εβραιο-Αμερικανοί <<Φωστήρες>> οδηγηθέντες από τους αφέντες τους

Βοωτιδείς Σελήνης, έχουν εγκαταστήσει στην Πύλο και σε βάθος 1.300μ.

έναν επιβραδυντή και ανιχνευτή <<νετρίνων>>, ήτοι υπο-υπο-ατομικών

σωματιδίων 3ης Διαστάσεως. Ως φυσικός επιβραδυντής λειτουργεί το

υπερκείμενο έδαφος. Προς τα ΜΜΕ έχουν διαδώσει ότι πρόκειται για

<<τηλεσκόπιο νετρίνων>>. Αυτό είναι απάτη, διότι η Γήινη οργανολογία δεν

διαθέτει ούτε ανακλαστικές, ούτε διαθλαστικές, ούτε φασματομετρικές

συσκευές, ικανές να σταθεροποιήσουν εικόνες νετρίνων, ήτοι 3ης

Διαστάσεως η 3ης φραγματικής αραιώσεως, αστρικής ύλης.

Ο ανιχνευτής νετρίνων κατασκευάστηκε για να συγκαλύπτει τις άλλες

υπέργειες και υπόγειες κύριες εγκαταστάσεις.

Αυτές είναι δύο κατηγοριών:

Α/ Η μια κατηγορία περιλαμβάνει Ανιχνευτές σκαφών 2ας και 3ης

Διαστάσεως. Για τους γήινους τα σκάφη 2ας Διαστάσεως είναι ορατά ως

φωτεινά ημι-διαφανή γεωμετρικά φασματικά στερεά. Τα σκάφη 3ης και

υπέρτερων Διαστάσεων, είναι εντελώς διαφανή και αόρατα, ως σκάφη

<<νετρινικής ύλης>> η σκάφη νετρίνων. Η 2α Διάστασις απαιτεί ανιχνευτές

υπο-υποατομικών σωματιδίων, ήτοι νετρίνων, με την έννοια

επιβραδυντών ασαφούς εντοπισμού νετρίνων. Η τελική επιβράδυνση

γίνεται στην Πύλο με ηλεκτρομαγνητικώς κάθετες πολωμένες

επαγωγικές δεξαμενές ύδατος. Η επαγωγική πόλωση, ήτοι έμμεση

πόλωση, εφαρμόζεται διότι η άμεση πόλωση δρα μόνον επί υπο-ατομικών

σωματιδίων 2ας Διαστάσεως, ενώ ουδεμία άμεση δράση έχει επί

σωματιδίων υπέρτερων Διαστάσεων-Αραιώσεων ύλης.

Β/ Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει υπέργεια και υπόγεια οπλικά

συστήματα MASERS, ήτοι LASERS μικροκυμάτων αοράτου Δέσμης,

εναντίον των ερχομένων Γαλαξιακών Ανδρομέδιων Ελλήνων το 2011-2012.

Οι Εβραιο-Αμερικανοί είναι απλώς ανόητοι, διότι αυτό που φοβούνται ότι

θα συμβεί στο μέλλον, έχει ήδη συμβεί. Υπάρχουν ..<<ενδείξεις>>, ότι τα

σκάφη 2Δ και 3Δ του Γαλαξιακού Αστυνομικού Σώματος, έχουν ήδη

αφιχθεί προ πολλού ως προπομποί των φύσει αργοτέρων σκαφών 1Δ,1ης

Διαστάσεως του Γαλαξιακού Στόλου, τα οποία αφικνούνται το 2011-2012.

Μέσω του <<Διαύλου Έψιλον>> ειδοποιούμε την αμερικανική NSA ότι αν

συνεχίσει υλοποίηση ανωτέρω σχεδιασμού, οι Εβραιο-Αμερικανικές

ένοπλες δυνάμεις θα εξοντωθούν αμείλικτα. Έως εδώ, η συμπεριφορά

τους προκαλεί θυμηδία, και σ’εμάς τους γνωρίζοντες και στους

ερχόμενους και στους ήδη αφιχθέντες. Το φαιδρό είναι ότι επιχειρούν

πολεμική επιχείρηση εναντίον Γαλαξιακών οντοτήτων και σκαφών, φύσει,

-και τεχνολογικώς και διαστατικώς-,ανώτερων του Σεληνιακού

Βοωτιδεως <<θεού>> τους ,Γιαχβέχ η Σιν η Σιών.

Σε ότι μας αφορά σαν Έλληνες, η Πυλος μετατρέπεται σε πολεμική βάση

απορρήτου, εναντίον των ερχόμενων Γαλαξιακών Ανδρομέδιων

Ελλήνων. Στην συνομωσία αυτή συμμετέχει η <<Ελληνική Κυβέρνηση>>,

μέσω του υπουργού πολιτισμού Τουρκο-Εβραίου TOYRGOYT η

Βενιζέλου, ο οποίος έδωσε άδεια στον Φαλκώ να προχωρήσει στην

<<ανακάλυψη>> των προσχηματικών δολίως ποντισθέντων φοινικικών

αμφορέων στην Πύλο, και ετοιμάζεται να εκδώσει <<άδειες γενικών

ανασκαφών>> σε ξένες δήθεν αρχαιολογικές αποστολές, και διαταγή

αποκλεισμού της νήσου από Έλληνες και ξένους ανεπιθύμητους

επισκέπτες.

Καλούνται οι αναγνώστες του <<Διαύλου Έψιλον>> να φωτοτυπήσουν το

παρόν άρθρο και να το αποστείλουν προς τους Έλληνες στρατιωτικούς,

τους οποίους γνωρίζουν. Το όμοιο καλούνται να πράξουν προς Έλληνες

φυσικούς, αστρονόμους και αστροφυσικούς. Στα ίδια πλαίσια, οι Εβραιο-

Αμερικανοί εγκαθιστούν νέο τηλεσκόπιο ορατού φάσματος και άλλα

<<όργανα>> στο υπό ανακατασκευή αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορίνθου.

Θα είναι έτοιμο το 2010, με διάμετρο κατόπτρου 2,3μ, ήτοι το

μεγαλύτερο της νοτιοανατολικής Ευρώπης(Έθνος 13/11/98).

Καλούνται οι Έλληνες στρατιωτικοί να ζητήσουν από το Ελληνικό

Υπουργείο Αμύνης και το ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ, να υπάρχει στην Πύλο

συνεχής παρουσία Ελλήνων πολιτών και στρατιωτικών αστροφυσικών και

φυσικών, για την απόλυτη επιτήρηση της δράσεως των ξένων

<<επιστημόνων>>. Αν διαπιστώσουν την εγκατάσταση MASERS, οι Έλληνες

αξιωματικοί καλούνται να διατάξουν την απέλαση των ξένων

<<επιστημόνων>> από την Πύλο, και διάλυση όλων των υπαρχουσών

εγκαταστάσεων. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε εχθροί από

τους ομόφυλους διαστημικούς γεννήτορες μας, οι οποίοι έρχονται να μας

απελευθερώσουν μετά από 13.500 έτη Σεληνιακής Βοωτικής Στάσεως

και Υποδουλώσεως μας στον <<κύριο>> Γιαχβέχ-Σιν-Σιών της Σελήνης.

Αν συμβεί αυτό, οι γήινοι Έλληνες θα είναι άξιοι μόνον

για… πτυελοδοχεία του Γαλαξία.

Η λειτουργία της Πύλου ως Διαστημικής Πύλης εισόδου είναι <<δεδομένη>>

και στον γνωστό συγγραφέα κ.Φουράκη, ο οποίος όμως λανθασμένως

την συσχετίζει με αντίθετα <<δεδομένα>> περί <<Πυθιονικού Χρησμού>> της

Σεληνιακώς ναρκωμένης <<Πυθίας του Θεού Απόλλωνος>> των

Σεληνιαζομένων Ελλήνων Δωδεκαθεϊστών. Πληροφορούμε τον σεβαστό

συγγραφέα ότι δεν υπάρχει κανένας χρησμός της Πυθίας για την Πύλο

ως <<Διαστημικής Πύλης Εισόδου>>. Η Πύλος ονομαζόταν <<Πύλος>>, ήτοι

πύλη ηλεκτρομαγνητικού Διαύλου, πριν το 9600 π.Χ ως χρονολογία

απαρχής της <<θρησκείας του Θεού Απόλλωνος>>, μέσω Σεληνιακής

γελοιοποιήσεως και διαστροφής της Αστροβιολογικής – Αστροφυσικής

λειτουργίας <<Απόλλων>>.

Από την ΟΕΑ, η αρχαιο-Ελληνική θρησκεία απορρίπτεται ως

Σεληνιακή επινόηση. Θέση της ΟΕΑ είναι ο προ-ιστορικός προ του 9600 π.Χ.

ΜΟΝΟ-ΘΕΙΣΜΟΣ του Ζώντος (ο Ζων) η Ζηνος (ο Ζην) η Διός (ο

Ζευς-Δίας), νοούμενων όχι ως του άθλιου σεξομανούς-φιλόδοξου

εγκληματία ανθυποθεού του αρχαιο-Ελληνικού Σεληνιαζόμενου

Ιερατείου, αλλά ως του Τερματικού Μέγιστου Ζώντος Νοήμονος

Συμπαντικού Οργανισμού η Ταυτοκοσμικού Λόγου η Ενός Θεού. Αυτός

ο Ελληνικός Μονο-θεϊσμός του πραγματικού Ενός Θεού, προηγείται

κατά μερικά.. εκατομμύρια έτη του εβραϊκού <<μονοθεϊσμού του Γιαχβέχ

η Σιν η Σιών>> της πειρατικής Σελήνης, ο οποίος επί 13500 έτη υποδύεται

ψευδώς τον πραγματικό έναν θεό η Συμπαντικό Νοήμονα Οργανισμό. Το

2011, η απάτη αυτή τελειώνει οριστικώς, είτε ο Γιαχβέχ εγκαταστήσει

οπλικά συστήματα και Εβραιο-Αμερικανούς στις πύλες ηλεκτρομαγνητικών

Διαύλων , είτε όχι.


Ε/Ε Μ/ΥΦ/ΟΕΑ

Πηγή…

Σχόλιο Ιάσωνα: Είναι το πρώτο κείμενο της ΟΕΑ που βγάζω. Δεν ξέρω τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα. Λαμβάνω πολλά σχετικά. Υπάρχουν αλήθειες ή όχι; Δεν γνωρίζω. Προβληματίζομαι για το τι λένε; όχι, με την διαφορά ότι έχω λάβει εκατοντάδες μηνύματα. Το πρώτο ήταν ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια μου κάποια χρόνια πριν και ημερομηνία 1980. Σήμερα όμως έχω πληροφόρηση κάθε εβδομάδα με emails. Δεν θα βιαστώ να κρίνω, ούτε να γεμίσω τον Ιστοχώρο μου με ΟΕΑ δημοσιεύσεις, έτσι και αλλιώς υπάρχουν στο Διαδίκτυο. Έβαλα ένα όμως άρθρο, για να εισπράξω σχόλια σας και παραμένω ανοικτός σε αυτά.