Γάλλοι φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν … στα αρχαία ελληνικά

Γάλλοι φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν … στα αρχαία ελληνικά


0 0 ψήφοι
Article Rating

Την απόγνωσή τους για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους αποφάσισαν να αποτυπώσουν Γάλλοι φοιτητές σε μία επιστολή γραμμένη στα… αρχαία ελληνικά.

Με την υποσημείωση «αφού δεν καταλαβαίνετε γαλλικά, σας γράφουμε ελληνικά», οι φοιτητές έστειλαν το γράμμα διαμαρτυρίας στον υπουργό ς της χώρας, Ξαβιέ Νταρκός.

Φυσικά, πρόκειται για ένα χαριτολόγημα των φοιτητών Αρχαίων Ελληνικών της Σορβόννης, οι οποίοι διάλεξαν τον τρόπο αυτόν για να τραβήξουν την προσοχή της γαλλικής κυβέρνησης. Όπως επισημαίνουν αστειευόμενοι στην επιστολή, ο και ο Δημοσθένης δεν θα μπορούσαν παρά να συμφωνήσουν με το πνεύμα του κειμένου τους.

Η επιστολή των Γάλλων φοιτητών:

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Scientifiques à leur manière, les hellénistes de la Sorbonne
(Paris-IV) tentent une démarche expérimentale. Xavier Darcos et
Valérie Pécresse n'entendent pas leurs revendications exprimées en
français? Tentons le grec, se sont-ils dit.
(Il est vrai que cette hypothèse est doublée d'une autre, d'origine
médicale, que certains manifestants résument ainsi: la mastérisation
rend sourd). D'où ce texte que n'auraient pas renié Platon ou
Démosthène:

Οἱ τὴν τῶν Ἑλλήνων γλῶτταν μανθάνοντες τῷ ἐφιστάντι ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν
παιδείᾳ χαίρειν.
Τήνδε σοι ἐπιστέλλομεν τὴν ἐπιστολὴν ἵνα τελευτῶν ἐθέλῃς ἀκοῦσαι ὧν
λέγομεν. Τρίτον γὰρ ἤδη μῆνα τοῦτον ἐσπουδάκαμεν ὅπως σε πείθωμεν ὡς
κακῶς ἔχει τὰ περὶ τῆς πενταετοῦς διδασκαλίας προβεβουλευμένα σοι.
Ἀγανακτοῦμεν δ' ὅτι ἡμεῖς μὲν λέγομεν, σὺ δ' οὐκ ἀκούεις. Περὶ δὴ
τοσούτου ποιεῖ τοὺς πολλοὺς τῶν διδασκάλων καὶ τῶν μαθητῶν
προτρέποντάς σε πρὸς σωφροσύνην ; Καὶ γὰρ ἅπαντες ὁμολογοῦσιν ὅτι
καινός τις νόμος χρήσιμός ἐστι καὶ ἀναγκαῖος, σὺ δ' ἀδίκως τὸν καιρὸν
τοῦτον ἔλαβες ἵνα τοὺς πιστεύοντάς σοι προδῷς καὶ τὰς τῶν νέων ἐλπίδας
διαφθείρῃς. Καὶ μὴν εἰς τοσοῦτον ὕβρεως ἥκεις ὑπὸ φιλοτιμίας ὥστε
δοκεῖν τοῦ ὀρθοῦ λόγου καταφρονεῖν καὶ τῆς δικαιοσύνης. Τὸ δὲ τοιοῦτον
θράσος αἰσχρόν ἐστι καὶ οὐδὲν ἀλλὸ ἢ ὀργὰς ἡμῖν ἐμποιεῖ. Διὸ
ἀπαιτοῦμέν σε τὰ βεβουλευμένα ἀφέντα καὶ πᾶσιν οἳ πολὺν ἤδη χρόνον
καλοῦσί σε εἰς λόγους ἐλθόντα μετὰ τούτων καινὸν νόμον ἐκθεῖναι, δι'
οὗ πᾶσι τοῖς πολίταις τὰ μέλλοντα ἀσφαλέστερα ἔσται καὶ δικαιότερα.
Ἔρρωσο.

Η επιστολή των Γάλλων φοιτητών


Οι κινητοποιήσεις των Γάλλων φοιτητών, που έχουν ξεπεράσει τους τρεις μήνες, αφορούν στην αντίδρασή τους στον νέο νόμο για τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων και το νέο καθεστώς εργασίας των εκπαιδευτικών – ερευνητών.

Στο Παρίσι οι περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές είναι υπό κατάληψη και πολλοί καθηγητές προτείνουν εναλλακτικά μαθήματα εκτός των κατειλημμένων σχολών.

(Πρώτη καταχώρηση: 30 Απριλίου 2009, 14:33)

D.G.


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x