Οι επιχειρηματίες με αναπηρία κατακτούν την οικονομική αυτοδυναμία

Οι επιχειρηματίες με αναπηρία κατακτούν την οικονομική αυτοδυναμία


0 0 ψήφοι
Article Rating

Κερδοφόρες παρέμεναν, τρία χρόνια μετά την ίδρυσή τους, οι περισσότερες από τις 143 επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των τριών κύκλων σχετικού προγράμματος του ΕΟΧ

Παρά τη μείωση του τζίρου τους σε πολλές περιπτώσεις, κατόρθωσαν, με σωστή διαχείριση, να κρατήσουν τα μεγέθη τους σε θετικό έδαφος.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Παράλληλα, πάνω από το 63% των επιχειρηματιών εξασφάλισε την οικονομική του αυτοδυναμία, χάρη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ενώ εννέα στους δέκα (91%) δήλωσαν πως θεωρούν ότι η επιχείρησή τους είναι επιτυχημένη.

Το όφελος, όμως, δεν ήταν μόνο οικονομικό: περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες με αναπηρία

σημείωσαν πως, με αφορμή την επιχείρηση που ίδρυσαν, πέτυχαν να ενσωματωθούν πλήρως στο κοινωνικό περιβάλλον. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα και σε επίπεδο απασχόλησης, αφού δημιουργήθηκαν 77 νέες θέσεις εργασίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Το συνολικό έργο, που υλοποιήθηκε στους τρεις κύκλους του προγράμματος, ανήλθε σε περίπου 11 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική δημόσια δαπάνη διαμορφώθηκε στα 5,9 εκατ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία που κοινοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σύρος Κοσκοβόλης, στέλεχος της Μονάδας Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επικαλούμενος και τα αποτελέσματα μελέτης για τα αποτελέσματα του προγράμματος “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΑμεΑ” του ΕΟΧ.


Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2011, καταγράφοντας τα αποτελέσματα του έργου (το οποίο διήρκεσε από το 2003 μέχρι το 2006), τόσο με ερωτηματολόγια προς τους επιχειρηματίες, όσο και με επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις τους.

Ένα εκατομμύριο άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα “Ποιο ήταν για εμένα το κυριότερο συμπέρασμα από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος; Ότι με ενεργές πολιτικές απασχόλησης μπορεί να υπάρξει ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και την κοινωνία ατόμων με ειδικές δυνατότητες και δεξιότητες, κυρίως μέσα από την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης. Και με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία που θεωρώ ότι έχει για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που είτε αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία είτε είναι περιθωριοποιημένα, να ζουν αξιοπρεπώς και αυτοδύναμα” σημείωσε ο κ.Κοσκοβόλης.

Το μέγεθος της ευνοϊκής επίδρασης, που θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες πολιτικές γίνεται σαφές από το γεγονός ότι, μόνο τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, πολλά από τα οποία παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, υπολογίζεται -σύμφωνα με τη μελέτη- ότι ξεπερνούν το 1.000.000*.

Σε ποιους τομείς, όμως, επέλεξαν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα τα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα; Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών, τρεις στις δέκα στο εμπόριο και μόλις δύο στις 10 στη μεταποίηση. Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών (ποσοστό 63%) ήταν ηλικίας 31-50 και μόλις το 12% από 21 έως 30.

Πιο τολμηρά ή πιο πρόθυμα να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση εμφανίστηκαν τα άτομα με κινητικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της παραπληγίας – τετραπληγίας, που υπέβαλαν τις περισσότερες αιτήσεις στους τρεις κύκλους του προγράμματος και υλοποίησαν τα 52 από τα 143 επενδυτικά σχέδια του προγράμματος. Ακολούθησαν εκείνα που παρουσιάζουν σοβαρά αιματολογικά προβλήματα.

Ερωτηθέντες αν βοηθήθηκαν από τρίτους κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (πέραν της ενίσχυσης, που έλαβαν από το πρόγραμμα), πάνω από οκτώ στους δέκα επιχειρηματίες (ποσοστό 81,8%) απάντησαν πως είχαν βοήθεια από την οικογένειάς τους.

Το 15,2% δήλωσε πως στηρίχθηκε από άλλα άτομα και φορείς, ενώ το 12,1% υποστήριξε ότι δεν είχε αρωγούς στην προσπάθειά του.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη μελέτη, τα προβλήματα που ανακόπτουν την επιχειρηματική δράση των ΑμεΑ είναι λίγο πολύ τα ίδια με εκείνα που ταλανίζουν και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, με τη γραφειοκρατία να χαρακτηρίζεται από τους ερωτηθέντες (πολλαπλές απαντήσεις) ως “αρκετά σημαντικό”, “σημαντικό” ή “το πλέον σημαντικό εμπόδιο” από σχεδόν επτά στους δέκα (ποσοστό 67,8%).

Παράλληλα, η συρρίκνωση της αγοράς και η οικονομική κρίση καταγράφηκαν ως τα σημαντικότερα προβλήματα, που εμφανίστηκαν κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, με ποσοστό 72,7%. Ακολουθούν, κατά σειρά, η δυσκολία πρόσβασης σε δανειοδότηση και προγράμματα χρηματοδότησης και η ανεπάρκεια κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις (57%) κατέγραψαν μείωση τζίρου το 2009 και το 2010, από 10% έως και άνω του 30%. Ωστόσο, για το 5% ο κύκλος εργασιών παρέμεινε σταθερός, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 38% είδε τις “δουλειές ν΄ ανοίγουν” και τα έσοδα να αυξάνονται.

Οι επιχειρηματίες με αναπηρία εμφανίζονται πολύ εξοικειωμένοι και με τις νέες τεχνολογίες, αφού πέραν του ότι στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν στη δουλειά τους υπολογιστές και Ίντερνετ, σχεδόν οι μισοί (48,5%) διαθέτουν επιχειρηματική ιστοσελίδα.

Επιπροσθέτως, το 36,4% εφαρμόζει εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα στις εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης και περίπου το 20% συμμετέχει σε ηλεκτρονικές αγορές. Αν και το τελευταίο αυτό ποσοστό παραμένει σχετικά χαμηλό, ωστόσο έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών το παρελθόντος.

Κληθέντες να διατυπώσουν προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΑμεΑ, οι συμμετέχοντες ζήτησαν κατά πλειοψηφία την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος στήριξης των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίσουν χείρα βοηθείας για να συνεχίσουν αυτό που άρχισαν με επιτυχία.

“Πιστεύω ότι πρέπει, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, να διαμορφώσουμε χώρους και υπηρεσίες, που θα υποβοηθήσουν την επιχειρηματικότητα των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες. Πχ, με την εξεύρεση κάποιων χώρων που θα λειτουργούν σαν “θερμοκοιτίδες” επιχειρήσεων, με μηδενικό ή πολύ χαμηλό ενοίκιο, κοινή γραμματεία και κοινούς συμβούλους, ώστε οι επιχειρήσεις να μοιράζονται το κόστος. Επίσης, με μέντορες που θα καθοδηγούν, αλλά και με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ τους” κατέληξε ο κ.Κοσκοβόλης.

Αλεξάνδρα Γούτα

*Ο αριθμός αυτός προκύπτει με βάση τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της ΕΕ, βάσει ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων από έρευνες. Βάσει αυτών των στοιχείων, προκύπτει ότι συνολικά στην ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ανέρχεται σε περίπου 37 εκατ. άτομα ή περίπου στο 10% του συνολικού πληθυσμού. Επίσημη απογραφή, ωστόσο, δεν υπάρχει και τα στοιχεία αυτά στηρίζονται με στη σειρά τους σε ποσοστά της Παγκόσμιας Οργάνωσης ς και επίσημων κρατικών φορέων.

http://news.disabled.gr

Κέρδος online 10/5/2013

 

Πηγή: Καλά Νέα

Σύνδεσμος στην Πηγή…


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x