Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)
 Συζητήσεις
Καλώς ήρθες Επισκέπτης   [Εγγραφή]  [Είσοδος]
 Θέμα:ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝ .. 18-10-2019 00:06:59 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Συμμετοχή από: 31-05-2010 14:40:25
Καταχωρήσεις: 260
Περιοχή
Θέμα:ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η «Πόλις» είναι ο «Πόλος» ( = άξων ή σημείον περιστροφής) γύρω από τον οποίον συγκεντρώνονται - «πολώνονται»οι Πολίτες.
Ο «Πόλος» εκ του ρήματος «πολέω» = περιφέρομαι αλλά και συχνάζω / κατοικώ, λειτουργεί ως ελκυστής των Πολιτών. Ανθρώπων δηλαδή, που έχουν κοινά βασικά χαρακτηριστικά (φυλή, γλώσσα, ήθη, έθιμα) και οι οποίοι πολίζουντην Πόλιν.
Το ρήμα «Πολίζω» έχει πολλαπλήν ερμηνείαν και σημαίνει, ιδρύω / κτίζω / οικοδομώ / τειχίζω / συνοικίζω / ιδρύω αποικίαν κλπ.

Ως «Πόλις», εκτός από το σύνολον των Πολιτών, νοείται και ένα υπερσύνολον του Δήμου εφ΄ όσον μία πόλις δύναται να έχει έναν ή και περισσότερους δήμους, αλλά και το ίδιο το κράτος ή η χώρα ολόκληρη (Πολιτεία). Σε αντιδιαστολή, τα οικήματα και κτήρια της πόλεως λέγονται «άστυ».

Ο Πολίτης έχει το δικαίωμα εξασκήσεως των Πολιτικών του Δικαιωμάτων τότε και μόνον τότε, όταν σέβεται και τις Πολιτικές του Υποχρεώσεις. Μετά δε από απαίτησιν των περιστάσεων, μεταβάλλεται σε Οπλίτην με υποχρέωσιν να προστατέψει την Πόλιν του και με όρκον να θυσιάσει και την ζωήν του ακόμη, εάν αυτό χρειαστεί.

Εντός των Πυλών της Πόλεως ο Πολίτης αισθάνεται ασφαλής και η ασφάλεια αυτή αποτελεί κατάκτησιν η οποία διεκδικείται με τα Όπλα, εάν και όταν απαιτηθεί. «Όπλα» δεν νοούνται μόνον τα συμβατικά αλλά και τα πνευματικά, τα ηθικά, τα ψυχολογικά κλπ. (Πολίτης ó Οπλίτης)

Σήμερα αντιθέτως, όλοι οι αντιρρησίες «συνειδήσεως», οι δήθεν ειρηνιστές, ιεχωβαδομανείς θρησκόληπτοι, λουφαδόροι κτλ. απολαμβάνουν τα προνόμια της Πόλεως επειδή κάποιοι άλλοι που θέλουν να τους ονομάζουν «ρατσιστές» και «εθνικιστές» και «φασίστες» και ό,τι άλλο, αγωνίστηκαν, αλλά και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και πάλι γι’ αυτόν τον τόπον.
Ειδικώς στην σημερινήν εποχήν, «πόλις» νοείται ένα οικτρόν «υδροκέφαλον» σύμπλεγμα τσιμέντου, σιδήρου, ασφάλτου, πλαστικού και καταναλωτών μαζανθρώπων.

Σημείωσις: Η άμυνα της Πόλεως αντιστοιχεί στο ανοσοποιητικόν σύστημα ενός οργανισμού. Ο διαρκής αγών επιβιώσεως με την σειράν του αντιστοιχεί και οφείλεται στην αέναη λειτουργίαν της Φύσεως των αντιμαχομένων δυνάμεων. Είθε η Ανθρωπότης να φθάσει σε τέτοιο συνειδησιακόν επίπεδον όπου έριδες, μίση και διαμάχες να αποτελούν παρελθόν.

«Πολιτισμός»τώρα, είναι το σύνολον των στοιχείων προς Ανύψωσιν του επιπέδου του Ανθρώπου. Παραγωγή και σύνθεσις πολιτισμικών στοιχείων ( = Πολιτισμού) νοείται μόνον εντός της Πόλεως, η οποία είναι εφεύρεσις ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
Τα πολιτισμικά στοιχεία ως επί το πλείστον δύνανται και πρέπει να δρούν ευεργετικώς και θετικώς επί των Πολιτών.
Επί παραδείγματι, πολιτισμικόν στοιχείον είναι η επιστήμη της Αριθμητικής. Κάνεις ποτέ δεν έπαθε βλάβη γνωρίζοντας Αριθμητικήν ή Γεωμετρίαν ή Αστρονομίαν κλπ.

Αντιθέτως τα τεχνολογικά επιτεύγματα μεμονωμένα και απομονωμένα από το Μέτρον, την Αρμονίαν και την Αρετήν μπορούν να επιφέρουν σημαντικότατες βλάβες (π.χ. δίτροχα οχήματα, τηλεόρασις κλπ.). Κάποια στιγμή ακούστηκε και το εξωφρενικόν, κατά τα αμερικανικά πρότυπα, ότι δείκτης πολιτισμού είναι η κατανάλωσις και… το ποσόν των απορριμμάτων εκάστου κατοίκου.
Δεν θα ήταν υπερβολικόν να πούμε ότι δεν υπάρχει έννοια που να μην έχει αλλοιωθεί σε σχέσιν με την αρχικήν και πλέον ορθήν σημασίαν της. Απλώς ομιλούμε και συνεννοούμαστε συμβατικώς χάριν της «κοινωνικής προσαρμογής», η οποία κάθε άλλο παρά κοινωνική είναι. Διότι ενώ κοινωνία νοείται εκ των κοινών εκείνων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα μέλη της, σήμερα δεν υπάρχουν κοινά στοιχεία αναφοράς, αλλά συμβατική, ανούσια γειτνίασις ανομοιογενών πληθυσμιακών ομάδων.

Βάσει των ανωτέρω η έννοια «πολυπολιτισμικότης» αποτελεί το αποκορύφωμα της αγνοίας (ή μάλλον σκοπιμότητος) των σημερινών «λεξιπλαστών» - εξουσιαστών. Και αυτό διότι Πολιτισμός, τουλάχιστον μέχρι τώρα στον Πλανήτην, υπάρχει ένας και είναι ο Ελληνικός.

Η υψηλής στάθμης ηθική και εθνολογική παρουσία και προσφορά στην ανθρωπότητα άλλων λαών, όπως Κινέζων, Ιαπώνων, Ινδών, Ερυθροδέρμων κλπ, κάθε μία εξ’ αυτών καθ’ όλα σεβαστή και αξιόλογη, (των τελευταίων δε ιδιαιτέρως φυσιολατρική, έτσι δικαιολογείται και η συστηματική εξόντωσις των υπό των «κονκισταδόρων» - ιεροεξεταστών - «εκπολιτιστών») δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως Πολιτισμός. Το σύνολον των χαρακτηριστικών στοιχείων εκάστου λαού, όσο υψηλού επιπέδου και αν είναι, ονομάζεται «κουλτούρα» - «culture» εκ του «καλλιεργώ» = «καλόν» + «έργον», διότι απλούστατα δεν έχουν Πόλεις (υπό την Ελληνικήν έννοιαν πάντα) αλλά οικιστικά συγκροτήματα.

Κατά συνέπειαν «πολυπολιτισμικότης» ΔΕΝ υπάρχει εφ’ όσον δεν υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί.

Σημείωσις:Έστω ότι δεχόμαστε πολλούς «πολιτισμούς». Η «κυβερνητική» παρα-λογική ότι «με την μετατροπή της κοινωνίας μας σε πολυπολιτισμική σιγά σιγά (μάλλον τάχιστα) δεν αμφισβητείται η εθνική μας ακεραιότητα», συνιστά τουλάχιστον σχιζοφρένειαν. Διότι η Εθνική μας Ακεραιότης εδράζεται και στον Πολιτισμό Μας. Πώς λοιπόν δεν αμφισβητείται, όταν κάθε «πολιτισμός» αφορά και ΑΛΛΟ ΕΘΝΟΣ;;;

https://www.facebook.com/groups/255274077982981/permalink/1347667045410340/
IP Κατεγράφη
Σελίδα # 


Powered by ccBoard


Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό