Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)
 Συζητήσεις
Welcome Guest   [Register]  [Login]
 Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΚΑΛΗΝ ΕΠ-ΑΝΑ-ΣΤΑΣΙΝ! .. 19-04-2020 02:08:41 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 260
Location
Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΚΑΛΗΝ ΕΠ-ΑΝΑ-ΣΤΑΣΙΝ!

Δεν βάλλουν κατά του ιουδαϊκού – εβραϊκού «πάσχα»(τος).

Βάλλουν κατά της Ελληνικής Λαμπρής – Ανοίξεως.


Κατ΄ αρχήν η λέξις «πάσχα» δεν είναι Ελληνική. Εάν ήταν θα κλινόταν κατά το πρότυπον: Το κλάσμα - του κλάσματος, το πράγμα - του πράγματος, το πάσχα του – πάσχατος.

Προέρχεται από το εβραϊκόν «πεσάχ» που σημαίνει το πέρασμα από την «δουλείαν» της Αιγύπτου προς την γην της επαγγελίας (Πανάρχαιες Ελληνικές Αποικίες των Φιλισταίων.)

Της εξόδου προηγήθηκαν οι 10 πληγές του Φαραώ, κατ’ εντολήν του θεού τους «γιαχβέ», (στην ουσίαν βεβαίως πρόκειται δια το «μυστικόν ιερατείον».) Ασχέτως του αν είναι πραγματικά ή όχι, αυτά τα «γεγονότα» αποτελούν «θεόπνευστον δογματικήν αντίληψιν» και ως εκ τούτου «αδιαμφισβήτητα».

Τελευταία πληγή η θανάτωσις όλων των πρωτοτόκων των Αιγυπτίων, που ανάγκασε τον Φαραώ να πάρει την απόφασιν να αφήσει τους εβραίους να φύγουν. (Σου λέει κάτσε μη έρθουν τίποτε χειρότερα και εφεύρουν κανέναν εμβολιασμόν…)

Στην Ελληνικήν Θέασιν κατ΄εξοχήν Φυσιολατρικήν και Απεικονιστικήν των Φυσικών Διεργασιών, κάθε τέτοια εποχήν της Ανοίξεως, η Φύσις ανοίγει έναν νέον κύκλον Ανθοφορίας, Καρποφορίας, Αναγεννήσεως, Ανασυστάσεως, Αναστάσεως υπό την έννοιαν όρου: Ανάστασις = Ανά + ίστημι = Ξανά στέκομαι, (επ)ανορθώνομαι δηλαδή.

Είναι μία απολύτως φυσική διεργασία και η οποία έχει νόημα μόνον σε αντιστρεπτές ή επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. «Ανάστασις» δεν σημαίνει επαναφοράν στην ίδιαν και απαράλλαχτην πρωτυτέραν κατάστασιν διότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει την Συμπαντικήν Αρχήν της Μοναδικότητος - Διαφορετικότητος.

Στην Ελληνικήν Κοσμοθέασιν συμβολικώς και τελετουργικώς αυτό αναπαρίστατο με γιορτές όπως η «Ανάστασις» του Αδώνιδος, του Διονύσου κλπ.

Αυτού του είδους οι αντιλήψεις (ασχέτως των Ιστορικών αιτιών ) μεταφέρθηκαν και επεβίωσαν μέσα στον χριστιανισμόν. Εδώ οφείλουμε να παραθέσουμε ορισμένα δεδομένα.

Επισήμως με βάσιν την «τριαδικήν δογματολογίαν» οτιδήποτε αποκλείνει έστω και για ένα κόμμα από τα αναγνωρισμένα σαν ιερά κείμενα (αγία γραφή = βίβλος = παλαιά και καινή διαθήκη) θεωρείται αίρεσις. Αίρεσις εκ του αιρέω - αιρώ που μεταξύ των άλλων σημαίνει και εκλέγω / προτιμώ. Αυτό που θεωρεί ο καθείς ως ορθόν μέσα του θεωρείται και είναι «αίρεσις». Κάθε άνθρωπος και δη Έλλην, ερωτώμενος, θα δώσει έστω και μίαν λεπτήν εννοιολογικήν απόχρωσιν διαφορετικήν απ’ αυτήν που θεωρείται σαν ΟΡΘΗ. Αυτό, και απολύτως Λογικόν είναι, και απολύτως Θεμιτόν, διότι οδηγεί σε περαιτέρω Έρευναν δια την Αποκωδικοποίησιν του Θείου.

Αυτό καθίσταται εμφανές μέσω του ότι η έννοια της Αγάπης, του Αγαθού και του Δικαίου πού δίνει ή θέλει να δώσει, ή αντιλαμβάνεται ή εμπιστεύεται κάποιος στον Χριστόν, δεν έχει καμμίαν απολύτως σχέσιν με την «επίσημον θρησκείαν» και την «Ελλαδικήν εκκλησίαν» τουλάχιστον επί του πρακτέου. Επί του πρακτέου μάλιστα, όλο και περισσότερο καταφαίνεται η μεθόδευσις συγκλίσεως – συγχωνεύσεως όλων των θρησκειών σε μίαν «πανθρησκείαν» ιουδαιογενήν και ιουδαιότροπον μετά ισλαμικής προκαλύψεως και επικαλύψεως.

Στην πορείαν του Χρόνου έχει γίνει πλέον αντιληπτόν ότι, εντός της χριστιανικής και δη ορθοδόξου πίστεως υπάρχουν πλείστες ιουδαιογενείς δοξασίες, ή μάλλον καλύτερα, εντός της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως υπάρχουν και Ελληνογενείς αντιλήψεις και πρακτικές. Οφείλουν λοιπόν οι Έλληνες να αποτινάξουν εκείνα τα ιουδαιογενή και ως εκ τούτου αλλότρια στοιχεία διατηρώντας ή/και επαναφέροντας όλα όσα μέσα από την ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΝ Ιστορίαν και Μακροχρόνιον Παράδοσιν στάθηκαν Αρωγοί και Εμπνευστές δια την συνέχισιν του Έργου τους

Στο δια ταύτα τώρα. Εκ των ανωτέρω, (τα οποία θα μπορούσαν να διατυπωθούν ασχέτως του φαινομένου «κορωνοϊού») καθίσταται φανερόν ότι τα «απαγορευτικά μέτρα» δεν αποσκοπούν στο να προστατεύσουν την «Δημόσιον Υγείαν» αλλά να πλήξουν τον πυρήνα των Ελληνογενών Ηθών, Εθίμων και Παραδόσεων. (Θειοσέβειαν / Φυσιολατρείαν / Οικογένειαν / Κοινωνικότητα)

Καλήν Επ-Ανά-στασιν!

Σημείωσις: Επανάστασις = Επί + Ανά + Ίστημι. Να σταθώ δηλαδή ξανά και μάλιστα πιο ισχυρός εκεί όπου ήμουνα. Μία βαθμίδα δηλαδή πάνω από την Ανάστασιν.
Καμμίαν απολύτως σχέσιν δεν έχει με την «εξ-έγερσιν» (που σημαίνει «ξεσηκώνομαι» με επιθετικήν διάθεσιν πολλάκις) χωρίς όμως εις βάθος Συνειδησιακόν Έρεισμα και Πρότυπον.
IP Logged
Last Edited On: 19-04-2020 02:08:41 By ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ for the Reason
Page # 


Powered by ccBoard


Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

More...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό