Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)
 Συζητήσεις
Καλώς ήρθες Επισκέπτης   [Εγγραφή]  [Είσοδος]
 Θέμα:Ανοικτή επιστολή προς Βαρθολομαίο - ΥΣΕΕ ΗΠΑ .. 26-10-2009 20:29:59 
Ναυτίλος
Συντονιστής Ενημέρωσης
Συμμετοχή από: 23-10-2009 09:21:26
Καταχωρήσεις: 25
Περιοχή: schizas.com
 
Θέμα:Ανοικτή επιστολή προς Βαρθολομαίο - ΥΣΕΕ ΗΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
κ. Βαρθολομαίο


«... έχει περάσει εις τήν ψυχήν τού λαού τό οριστικόν τέλος τής θλιβεράς παρενθέσεως τής ειδωλολατρίας, παρά τάς κωμικάς οψίμους προσπαθείας ορισμένων νά εγείρουν εσχάτως θέμα αναβιώσεως τής, ως τήν ονομάζουν, «Θρησκείας των Ελλήνων».

«Οι Έλληνες έχουν Θρησκείαν! Όχι το ουδέποτε υπάρξαν δωδεκάθεον, αλλά Θρησκείαν αληθινήν, μεμαρτυρημένην, ζώσαν, ... Μέ αυτήν την αγίαν Πίστιν του Χριστού πορεύονται τας τελευταίας δύο χιλιετίας και δοξάζονται εν τω φωτί του Ευαγγελίου όσον ολίγα έθνη της γής!»

τμήμα ομιλίας σας στήν Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού, Σεπτέμβριος 2009


Οι πρόσφατες δηλώσεις σας στό ιερόν όρος τού Ολύμπου ουδεμία έκπληξη μάς προκαλούν καθότι τό χριστιανικό δόγμα πού εσείς εκπροσωπείτε ανέκαθεν μισούσε καί απεστρέφετο κάθε τι τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Είναι προφανής επίσης ο εκνευρισμός σας γιά τήν αναβίωση τής Θρησκείας των Ελλήνων (γιατί άραγε νά μιλάτε, εν εκτάσει, γιά κάτι πού δέν υφίσταται;) αλλά και η έκδηλη ανησυχία σας για την επερχόμενη Επανελλήνηση πού θα σήμαινε την ολοκληρωτική απόρριψη τού χριστιανισμού ως στοιχείο αλλότριο και εχθρικό προς τον Ελληνισμό.

Θεωρούμε αστείο να αναλώσουμε τον χρόνο μας σε άκαρπη αντιπαράθεση ως προς το ποια είναι η «αληθινή και ζώσα θρησκεία». Μπορούμε όμως να συγκρίνουμε την οποιαδήποτε συνεισφορά, η μη, των δύο θρησκειών, στον Ελληνισμό και στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Η «θλιβερή παρένθεση» όπως υποτιμητικά αποκαλείτε την Θρησκεία των Ελλήνων, αποτέλεσε αναπόσπαστο στοιχείο στην δημιουργία τού θαύματος τού Ελληνικού Πολιτισμού με δημιουργία παγκοσμίων μνημείων, όπως ο αφιερωμένος στην Θεά Αθηνά Παρθενώνας, και διαχρονικών θεσμών όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες προς τιμήν τού Ολυμπίου Διός.

Άραγε ποιούς βωμούς υπερασπίζονταν οι Έλληνες στους ιερούς αγώνες τους εναντίον των Περσών στον Μαραθώνα στις Θερμοπύλες στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές όταν πολεμούσαν «υπέρ βωμών και εστιών»;

Η Ελληνική Πατρώα Θρησκεία ουδέποτε αποτέλεσε τροχοπέδη στην ανάπτυξη τής ανθρώπινης σκέψης και διανόησης όπως διαφαίνεται μέσα απ' τα συγγράμματα τού Ξενοφάνη, Πλάτωνα, Πρωταγόρα, Ευριπίδη, Αριστοτέλη, Επίκουρου και άλλων-όσα συγγράμματα τουλάχιστον διασώθηκαν από την χριστιανική πυρά.

Αντιθέτως, τα μόνα πού έχει να επιδείξει ο χριστιανισμός είναι καταστροφές αναρίθμητων βιβλιοθηκών (όπως τής Αλεξανδρείας και Αντιοχείας) το κλείσιμο όλων των φιλοσοφικών σχολών (όπως τής Ακαδημίας τού Πλάτωνα στην Αθήνα), την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων, τις ιερές εξετάσεις (βυζαντινή και μεταγενέστερη Καθολική) και την σκοτεινή εποχή τού Μεσαίωνα.

Το όψιμο πατρικό ενδιαφέρον σας για τούς Έλληνες («παλαιών» και «νέων» χωρών άραγε; ) δεν συμβαδίζει με την πατερική παράδοση και διδασκαλία των προκατόχων σας. Θέλετε μήπως να πιστέψουμε πώς αγνοείτε τα κείμενα τόσων θεολόγων σας; Αγνοείτε τα εγκώμια που πλέκει ο Γρηγόριος Νανζιανζηνός στην μητέρα του, για το ότι δεν μόλυναν τα αυτιά της Ελληνικά τραγούδια, τα χείλη της δεν φίλησαν Ελληνικά χείλη, αλλά ούτε και αυτό το αλάτι δεν μοιραζόταν με Έλληνες; (Επιτάφιος εις τον Πατέρα παρόντος Βασιλείου). Αγνοείτε το γεγονός ότι στις 25 Ιανουαρίου τον υμνείτε στις εκκλησίες σας γιατί σύμφωνα με εσάς «εξήρανε την μωρίαν των Ελλήνων και το ψεύδος»; Αγνοείτε μήπως τον Ιωάννη τον αποκαλούμενο Χρυσόστομο που στην ομιλία του για την επιστολή τού Παύλου στους Εφεσίους βγάζει όλη του την «μεγάλη αγάπη» για τον Ελληνισμό αποκαλώντας όλους τους Έλληνες φιλοσόφους ανάξιους και σκύλους και την φιλοσοφία τους άχρηστη; Η μήπως πάλι αγνοείτε τα λόγια του προκατόχου σας Γεννάδιου Σχολάριου που συγχαίρει σε επιστολή του, ευγενή της Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του ελληνιστή Ιουβενάλιου μαθητή του Πλήθωνα Γεμιστού: «Χαίρε στρατιώτα Χριστού και τής αυτού δόξης υπέρδικε, χαίρετε ώ μακάριαι χείρες... τούς γούν δυσσεβείς και αλάστορας Ελληνιστάς καί πυρί καί σιδήρω καί ύδατι καί πάσι τρόποις αξαγαγατέτης παρούσης ζωής ράβδιζε, είργε, είτα γλώσσαν αφαίρει, είτα χείραν απότεμνε, καί άν ούτω μένει κακός, θαλάττης πέμπε βυθώ» (Σ. Λάμπρου, Παλαιολόγια-Πελοποννησιακά, τόμος 2).

Και αν υποτεθεί ότι αυτά ανήκουν σε παλαιότερες εποχές, τότε τι να πούμε για τον Γρηγόριο τον Ε΄ πού αφόρισε την Ελληνική Επανάσταση τού 1821 ή για την «Πατρική Διδασκαλία» τού πατριάρχου Ιερουσαλήμ Άνθιμου (εκδ. Κων/πολη 1798) όταν καλούσε τούς Έλληνες «να κλείσουν τ'αυτιά τους... εις τάς νεοφανείς ελπίδας τής ελευθερίας» (δηλαδή, στην επερχόμενη Ελληνική Επανάσταση!) και να υπακούσουν «εις τά ρητά τής θείας γραφής καί τών αγίων αποστόλων» πού προστάζουν την υποταγή «εις τας υπερέχουσας αρχάς» (δηλαδή, στους κατακτητές Τούρκους!).

Ο χώρος είναι πολύ περιορισμένος για να εκθέσει κανείς τις «αγαθοεργίες» του χριστιανισμού έναντι του Ελληνισμού σε μια σχετική έκταση. Με αυτά άλλωστε, θα ασχοληθεί η Ιστορία. Όχι αυτή πού ελέγχετε μέσω τού εναγκαλισμού σας με το Ελληνικό κράτος, αλλά η ανεξάρτητη πού βασίζεται στις αρχές τής επιστημονικής έρευνας και δεοντολογίας. Τα κείμενα πού μέχρι πριν λίγα χρόνια αποσιωπούσατε επιμελώς, έχουν αρχίσει να διαρρέουν και όλο και περισσότερος κόσμος έχει την δυνατότητα να σχηματίσει άποψη για την αληθινή ιστορική διαδρομή τού Ελληνισμού και τού χριστιανισμού.

Όπως, προείπαμε, ο χώρος εδώ δεν ενδείκνυται για εκτενείς ιστορικές αναλύσεις. Γι' αυτό θα θέλαμε να σταθούμε λίγο στον τόνο τής ομιλίας σας. Η αλαζονική και ειρωνική αναφορά σας σε «κωμικές προσπάθειες» αναβίωσης τής Θρησκείας των Ελλήνων, σίγουρα δεν συμβαδίζει με την υποτιθέμενη ευαισθησία και σεβασμό πού θα πρέπει να επιδεικνύει ένας θρησκευτικός ηγέτης έναντι σε μία άλλη θρησκεία, ειδικότερα όταν στην περίπτωσή σας επικαλείσθε αυτήν την έλλειψη σεβασμού από το Τουρκικό κράτος προς την δική σας Εκκλησία και Θρησκεία. Αυτή η χρήση των δύο μέτρων και δύο σταθμών μάλλον υποδηλώνει το μέγεθος τής χριστιανικής ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ επί δύο χιλιετίες.

Σάς απευθύνουμε τα εξής ερωτήματα και σάς πληροφορούμε ότι έχουμε ήδη προνοήσει ώστε οποιαδήποτε τυχόν απάντησή σας (προσωπική ή επίσημη δια τού Πατριαρχείου) να δημοσιευθεί στο ίδιο βήμα με έξοδα δικά μας και άνευ κόστους για σάς:

1. Είναι αλήθεια ή όχι ότι μέχρι σήμερα η θρησκεία πού εσείς εκπροσωπείτε υβρίζει και συκοφαντεί τούς Έλληνες με αφορισμούς την Κυριακή
τής Ορθοδοξίας;

2. Πότε έγινε η επίσημη μεταστροφή τής Εκκλησίας σας στον ορισμό τού τι εστί Έλληνας αφού συλλήβδην εξυβρίζατε για αιώνες τούς Έλληνες
ως «ειδωλολάτρες», «παγανιστές», «μυαρούς», «σκύλους», «ανήθικους» και με τόσα άλλα κοσμητικά επίθετα;

3. Συμφωνείτε ή όχι με τον Ευσέβιο Καισαρίας πού στην Ευαγγελική του Προπαρασκευή ισχυρίζεται πώς τα πάντα οι Έλληνες φιλόσοφοι τα έκλεψαν απ' τούς Εβραίους και τούς άλλους (όπως τούς αποκαλεί) βαρβάρους;

4. Πού διαφαίνεται το περίφημο «πάντρεμα και συμπόρευση» τού Ελληνισμού με τον χριστιανισμό, μέσα στα πατερικά κείμενα, όταν σ' αυτά βρίσκει κανείς έναν οχετό ύβρεων κατά των Ελλήνων και τού Ελληνικού πολιτισμού γενικότερα;

5. Το 1970 ο καγκελάριος τής Γερμανίας Βίλλυ Μπράντ ζήτησε γονατιστός συγνώμη στο Γκέτο τής Βαρσοβίας, από τα θύματα τού Ναζισμού. Πιο πρόσφατα, ο Πάπας ζήτησε με τη σειρά του συγνώμη για τα εγκλήματα τού Καθολικισμού στην Λατινική Αμερική. Εσείς,αλήθεια, πότε θα ζητήσετε ταπεινά συγνώμη για τα απίστευτα εγκλήματα πού διέπραξε η Εκκλησία σας κατά των Ελλήνων ανά τούς αιώνες;

Με ανυπομονησία για την τυχόν απάντησή σας,
Γιά τήν Γραμματεία τού Υπάτου Συμβουλίου Ελλήνων Εθνικών Αμερικής
Ντίνος Μαλλιαρός, Tηλ. 718.666.7097, Email: info@ysee.us

http://ysee.us/varth_letter.html
IP Κατεγράφη
Σελίδα # 


Powered by ccBoard


Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό