Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)
 Συζητήσεις
Welcome Guest   [Register]  [Login]
 Subject :ΑΘΥΡΟΣΤΟΜΙΑ, ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΟΝ ΨΥΧΕΔΕΛΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ .. 30-06-2020 23:12:42 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΑΘΥΡΟΣΤΟΜΙΑ, ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΟΝ ΨΥΧΕΔΕΛΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Subject :ΑΘΥΡΟΣΤΟΜΙΑ, ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΟΝ ΨΥΧΕΔΕΛΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Α-Θυρο-Στομία, λέξις σύνθετος όπως άλλωστε όλες ανεξαιρέτως οι λέξεις της Ελληνικής Γλώσσης. Α + (στερητικόν) + θύρα + στόμα. ΑΘυρόΣτομος λοιπόν, αυτός που δεν έχει θύραν – φραγμόν στον στόμα του. Δηλαδή στην εκφοράν του Λόγου και κατ΄ επέκτασιν και κατ’ ουσίαν στην έκφρασιν της Σκέψεως.

Η Αθυροστομία συνδέεται με λέξεις που έχουν κυρίως «άσεμνον»., «πρόστυχον» σεξουαλικής υφής περιεχόμενον, αλλά όχι άστοχον ή αναίτον.

Η αθυροστομία δεν πρέπει να συγχέεται και να ταυτίζεται με την «βρισιά», την Ύβριν δηλαδή που σημαίνει την υπέρβασιν του Μέτρου, την Αλαζονείαν, την ασέβειαν απέναντι στο Θείον.


Το Ελευθέρως Αθυροστομείν συνεπάγεται την αποφόρτισιν του άγχους και του ψυχικού φορτίου κυρίως από άδικες ή δυσάρεστες καταστάσεις. Ταυτοχρόνως συνεπάγεται την εκ-Δήλωσιν του εσωτερικού κόσμου των μύχιων της Ψυχής. (Ψυχε-δέλεια = Ψυχή + δηλό-ω, δηλώ, δηλώνω, εκφράζω)

Αντιθέτως η μη αποφόρτισις, η μη εκτόνωσις, μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες καταστάσεις ή πράξεις, οι οποίες πολλές φορές είναι ΜΗ αντιστρεπτές, ως αποτέλεσμα του εν βρασμώ ψυχής πράττειν.

Δεν είναι τυχαίον άλλωστε το ότι οι Έλληνες διατηρούν την ψυχοΝοητικήν τους Συγκρότησιν χρησιμοποιώντας γνωστά ρήματα σεξουαλικού κυρίως περιεχομένου, σε όλα τα πρόσωπα, χρόνους και εγκλίσεις, σε Άψογον Συνδυασμόν με κύρια ονόματα και ουσιαστικά σε όλες τις πτώσεις, τα γένη και τους αριθμούς, διατυπώνοντας πολλάκις Ευφυολογήματα υψηλού επιπέδου και μάλιστα χωρίς καν να προσβάλλουν ή να υποτιμούν κάποιον.

Ελευθέρως Αθυροστομείν, λοιπόν μία βασική συνιστώσα αποφυγής λήψεως «ψυχοφαρμάκων»…
IP Logged
Last Edited On: 30-06-2020 23:12:42 By ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ for the Reason
 Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΚΑΛΗΝ ΕΠ-ΑΝΑ-ΣΤΑΣΙΝ! .. 19-04-2020 02:08:41 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΚΑΛΗΝ ΕΠ-ΑΝΑ-ΣΤΑΣΙΝ!

Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΚΑΛΗΝ ΕΠ-ΑΝΑ-ΣΤΑΣΙΝ!

Δεν βάλλουν κατά του ιουδαϊκού – εβραϊκού «πάσχα»(τος).

Βάλλουν κατά της Ελληνικής Λαμπρής – Ανοίξεως.


Κατ΄ αρχήν η λέξις «πάσχα» δεν είναι Ελληνική. Εάν ήταν θα κλινόταν κατά το πρότυπον: Το κλάσμα - του κλάσματος, το πράγμα - του πράγματος, το πάσχα του – πάσχατος.

Προέρχεται από το εβραϊκόν «πεσάχ» που σημαίνει το πέρασμα από την «δουλείαν» της Αιγύπτου προς την γην της επαγγελίας (Πανάρχαιες Ελληνικές Αποικίες των Φιλισταίων.)

Της εξόδου προηγήθηκαν οι 10 πληγές του Φαραώ, κατ’ εντολήν του θεού τους «γιαχβέ», (στην ουσίαν βεβαίως πρόκειται δια το «μυστικόν ιερατείον».) Ασχέτως του αν είναι πραγματικά ή όχι, αυτά τα «γεγονότα» αποτελούν «θεόπνευστον δογματικήν αντίληψιν» και ως εκ τούτου «αδιαμφισβήτητα».

Τελευταία πληγή η θανάτωσις όλων των πρωτοτόκων των Αιγυπτίων, που ανάγκασε τον Φαραώ να πάρει την απόφασιν να αφήσει τους εβραίους να φύγουν. (Σου λέει κάτσε μη έρθουν τίποτε χειρότερα και εφεύρουν κανέναν εμβολιασμόν…)

Στην Ελληνικήν Θέασιν κατ΄εξοχήν Φυσιολατρικήν και Απεικονιστικήν των Φυσικών Διεργασιών, κάθε τέτοια εποχήν της Ανοίξεως, η Φύσις ανοίγει έναν νέον κύκλον Ανθοφορίας, Καρποφορίας, Αναγεννήσεως, Ανασυστάσεως, Αναστάσεως υπό την έννοιαν όρου: Ανάστασις = Ανά + ίστημι = Ξανά στέκομαι, (επ)ανορθώνομαι δηλαδή.

Είναι μία απολύτως φυσική διεργασία και η οποία έχει νόημα μόνον σε αντιστρεπτές ή επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. «Ανάστασις» δεν σημαίνει επαναφοράν στην ίδιαν και απαράλλαχτην πρωτυτέραν κατάστασιν διότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει την Συμπαντικήν Αρχήν της Μοναδικότητος - Διαφορετικότητος.

Στην Ελληνικήν Κοσμοθέασιν συμβολικώς και τελετουργικώς αυτό αναπαρίστατο με γιορτές όπως η «Ανάστασις» του Αδώνιδος, του Διονύσου κλπ.

Αυτού του είδους οι αντιλήψεις (ασχέτως των Ιστορικών αιτιών ) μεταφέρθηκαν και επεβίωσαν μέσα στον χριστιανισμόν. Εδώ οφείλουμε να παραθέσουμε ορισμένα δεδομένα.

Επισήμως με βάσιν την «τριαδικήν δογματολογίαν» οτιδήποτε αποκλείνει έστω και για ένα κόμμα από τα αναγνωρισμένα σαν ιερά κείμενα (αγία γραφή = βίβλος = παλαιά και καινή διαθήκη) θεωρείται αίρεσις. Αίρεσις εκ του αιρέω - αιρώ που μεταξύ των άλλων σημαίνει και εκλέγω / προτιμώ. Αυτό που θεωρεί ο καθείς ως ορθόν μέσα του θεωρείται και είναι «αίρεσις». Κάθε άνθρωπος και δη Έλλην, ερωτώμενος, θα δώσει έστω και μίαν λεπτήν εννοιολογικήν απόχρωσιν διαφορετικήν απ’ αυτήν που θεωρείται σαν ΟΡΘΗ. Αυτό, και απολύτως Λογικόν είναι, και απολύτως Θεμιτόν, διότι οδηγεί σε περαιτέρω Έρευναν δια την Αποκωδικοποίησιν του Θείου.

Αυτό καθίσταται εμφανές μέσω του ότι η έννοια της Αγάπης, του Αγαθού και του Δικαίου πού δίνει ή θέλει να δώσει, ή αντιλαμβάνεται ή εμπιστεύεται κάποιος στον Χριστόν, δεν έχει καμμίαν απολύτως σχέσιν με την «επίσημον θρησκείαν» και την «Ελλαδικήν εκκλησίαν» τουλάχιστον επί του πρακτέου. Επί του πρακτέου μάλιστα, όλο και περισσότερο καταφαίνεται η μεθόδευσις συγκλίσεως – συγχωνεύσεως όλων των θρησκειών σε μίαν «πανθρησκείαν» ιουδαιογενήν και ιουδαιότροπον μετά ισλαμικής προκαλύψεως και επικαλύψεως.

Στην πορείαν του Χρόνου έχει γίνει πλέον αντιληπτόν ότι, εντός της χριστιανικής και δη ορθοδόξου πίστεως υπάρχουν πλείστες ιουδαιογενείς δοξασίες, ή μάλλον καλύτερα, εντός της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως υπάρχουν και Ελληνογενείς αντιλήψεις και πρακτικές. Οφείλουν λοιπόν οι Έλληνες να αποτινάξουν εκείνα τα ιουδαιογενή και ως εκ τούτου αλλότρια στοιχεία διατηρώντας ή/και επαναφέροντας όλα όσα μέσα από την ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΝ Ιστορίαν και Μακροχρόνιον Παράδοσιν στάθηκαν Αρωγοί και Εμπνευστές δια την συνέχισιν του Έργου τους

Στο δια ταύτα τώρα. Εκ των ανωτέρω, (τα οποία θα μπορούσαν να διατυπωθούν ασχέτως του φαινομένου «κορωνοϊού») καθίσταται φανερόν ότι τα «απαγορευτικά μέτρα» δεν αποσκοπούν στο να προστατεύσουν την «Δημόσιον Υγείαν» αλλά να πλήξουν τον πυρήνα των Ελληνογενών Ηθών, Εθίμων και Παραδόσεων. (Θειοσέβειαν / Φυσιολατρείαν / Οικογένειαν / Κοινωνικότητα)

Καλήν Επ-Ανά-στασιν!

Σημείωσις: Επανάστασις = Επί + Ανά + Ίστημι. Να σταθώ δηλαδή ξανά και μάλιστα πιο ισχυρός εκεί όπου ήμουνα. Μία βαθμίδα δηλαδή πάνω από την Ανάστασιν.
Καμμίαν απολύτως σχέσιν δεν έχει με την «εξ-έγερσιν» (που σημαίνει «ξεσηκώνομαι» με επιθετικήν διάθεσιν πολλάκις) χωρίς όμως εις βάθος Συνειδησιακόν Έρεισμα και Πρότυπον.
IP Logged
Last Edited On: 19-04-2020 02:08:41 By ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ for the Reason
 Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΣ .. 25-03-2020 15:44:02 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΣ

Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΣ

1821 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ
2020 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας Ο ΘΑΝΑΤΟΣ τους


Ερμηνευτική Δήλωσις:

Το σύνθημα της Εθνεγερσίας του 1821 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ», αναφερόταν στους Έλληνες Αγωνιστές.
Ή θα αποκτούσαν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τους ή προτιμούσαν να πεθαίνουν, παραμένοντας βεβαίως ΑΘΑΝΑΤΟΙ ως ένας ακόμη σημαντικότατος κρίκος στην μακραίωνην Ιστορία μας.

Επίκαιρον δια την τότε εποχήν, Ηρωϊκόν Παράδειγμα Εμψυχώσεως δια το σήμερα, αλλά, ΑΤΕΛΕΣ.

Το σύνθημα αυτό δεν αναφερόταν στους δυνάστες ούτε στην τύχην τους. Τι θα γινόταν με αυτούς; Την ανάληψιν της Διακυβερνήσεως του Κράτους που επαξίως ονομάστηκε ΕΛΛΑΣ, ανέλαβαν όχι οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, αλλά μίσθαρνα ανθρωπάρια ανθελληνικού και ενίοτε μισελληνικού χαρακτήρος.

Ο Τελικός Σκοπός λοιπόν, δεν επετεύχθη. ΠΕΠΡΩΤΑΙ και ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ!

******

2020. Το σύνθημα «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας Ο ΘΑΝΑΤΟΣ τους» είναι και ο Τελικός Σκοπός.
Δεν υπάρχει διαζευτικόν «ή»!

Η Ελευθερία μας, μηδέ εξαιρουμένου αλλά πρωτίστως επιδιωκομένου του ΨυχοΝοητικού επιπέδου, η οποία και δύναται να αποτελέσει παράδειγμα για όλους τους Λαούς και για όλους τους Ανθρώπους ανά την Υφήλιον, σημαίνει ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ την αποδόμησιν του σαθρού κατασκευάσματος που καλείται «διεθνής εξουσιασμός».
Δεν αναφέρεται στον βιολογικόν θάνατον ο οποίος ούτως ή άλλως ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΩΣ θα επέλθει, αλλά στον ΘΑΝΑΤΟΝ όλων των σαθρών και μισανθρώπων πλέον ιδεοληψιών και σκοπιμοτήτων.

******

Ας μην είμαστε η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΕΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ που δεν θα έχει κάνει κάτι γι΄αυτόν τον ΙΕΡΟΝ ΤΟΠΟΝ!

Ας μην είμαστε η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΕΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ που δεν θα έχει αφήσει κάτι θετικόν για να γράψει η Ιστορία!

Η ΕΛΛΑΣ ΠΕΠΡΩΤΑΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.-


******

ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1873041722831215&set=a.111515625650509&type=3&theater
IP Logged
 Subject :ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΪΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΚΗΣ .. 25-03-2020 15:40:28 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΪΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΚΗΣ

Subject :ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΪΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΚΗΣ

Το θέμα των περιοριστικών μέτρων ΔΕΝ είναι ιατρικόν, είναι θέμα ΛΟΓΙΚΗΣ.

Εφ΄ όσον ο ιός λένε ότι μεταδίδεται τόσο εύκολα μπορεί κάποιος να τον κολλήσει ανέτως είτε ψωνίζοντας σε κάποιο κατάστημα, είτε μέσω κάποιου διανομέως που θα του φέρει φαγητό στο σπίτι (γιατί άραγε δεν απαγορεύτηκαν και αυτά;;;) Ίδωμεν.

Άρα ο κίνδυνος παραμένει, και δεν περιορίζεται μέσω της αντιλήψεως μιας μειωμένης στατιστικής πιθανότητος. Αυτό θα είχε νόημα εάν υπήρχε συγκεκριμένος τρόπος μεταδόσεως. όπως π.χ. με το "έηντζ". Όποιος είχε μεγαλύτερη δραστηριότητα σεξουαλικώς τότε ναι, είχε μεγαλύτερη πιθανότητα να κολλήσει, όποιος είχε μηδενική σεξουαλική δραστηριότητα (ή επαφή μέσω αίματος) είχε και μηδενικές πιθανότητες.

Ο κορωνοϊός λένε ότι μεταδίδεται και με απλή επαφή π.χ.μέσω μιας χειρολαβής. Υπό αυτές τις συνθήκες αρκούν ελάχιστοι ενδιάμεσοι κρίκοι για να κολλήσει όλος ο πληθυσμός διότι η μετάδοσις (βάσει των δεδομένων τους) γίνεται με γεωμετρικήν - εκθετικήν πρόοδον. Εάν π.χ. έχουμε 1000 φορείς, και ο καθένας έρθει σε επαφή έστω και με έναν την ημέρα (ή έστω και με ένα αντικείμενον), την 2η μέρα θα έχουμε 2000, την 3η 4000, την 4η 8000, την 5η 16.000 κ.ο.κ. την 14η 8.192.000.

Συμπέρασμα: Θα είχαμε ήδη κολλήσει ΟΛΟΙ.

Αυτό στην πράξη όμως, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ "αν σπάσει η αλυσίδα". Και η αλυσίδα σπάει ΠΑΝΤΑ σε οποιαδήποτε εποχή σε οποιαδήποτε επιδημία. Αυτό συμβαίνει απλούστατα διότι σε κάποιους υπάρχει ανάπτυξις αντισωμάτων πράγμα που συμβαίνει όσο έχουμε ΥΓΙΕΣ ανοσοποιητικόν σύστημα σε συνδυασμόν με έλλειψιν άγχους και πανικού και συγκροτημένην ψυχονοητικήν κατάστασιν.

******

Στην γεωμετρικήν πρόοδον θεωρήσαμε ΜΙΑ και ΜΟΝΗ ΕΠΑΦΗΝ ανά ημέρα, χάριν ευκολίας των υπολογισμών. Στην πράξιν δεν υπάρχει μία επαφή αλλά πολλές περισσότερες. Δηλαδή κάθε κρίκος της αλυσίδος συμμετέχει και σε πολλές άλλες αλυσίδες. Αυτό σημαίνει ότι θα είχαμε κολλήσει όλοι από τις πρώτες 2-3 μέρες και όχι 14 που ενδεικτικώς αναφέραμε.

Ακόμη και αυτοί που επιλέγουν το "μένουμε σπίτι" κάποια στιγμή βγαίνουν έξω για προμήθειες, εκτός αν επιλέξουν να μπουν σε "γυάλα".

Το γεγονός ότι ΔΕΝ έχουμε κολλήσει όλοι (ή και νοσήσει), οφείλεται στο σπάσιμο της αλυσίδος όχι λόγω "απομονώσεως" αλλά λόγω ανοσοποιητικού.

Ας ευελπιστούμε ότι στο επόμενον παγκόσμιον πείραμα τρομοκρατίας δεν μας ρίξουν πυρηνικά τα οποία δεν αντιμετωπίζονται από το ανοσοποιητικόν ...

******

Άλλον βαθύτερον σκοπόν έχουν τα περιοριστικά μέτρα. Το τι ακριβώς θα φανεί.
- Πάντως μέχρι τώρα από τα θαλάσσια σύνορα μπαίνουν συνεχώς απρόσκλητοι αλλοδαποί και συνεχώς μεταφέρονται σε νέες δομές (εκεί γιατί ΔΕΝ υπάρχουν ΜΕΤΡΑ;;;) ενώ οι "κυβερνώντες" επιβάλουν από τους Έλληνες περιορισμόν των Ελευθεριών τους.
- Οι φαρμακοβιομηχανίες πουλάνε σωρηδόν (και παραγκωνίζουν φυσικά αντισηπτικά απολυμαντικά εκτός από τα χημικά).
- Η οικονομική ζημία ειδικώς σε πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πήγαιναν να ορθοποδήσουν τους ξαναχτύπησε.
- Οι "κυβερνώντες" το "παίζουν καλοί" και "εξιλεώνονται" από τις ζημίες που έχουν επιφέρει.
- Το σύστημα όντας παμπόνηρον κατάφερε να διχάσει για μία ακόμη φορά τον κόσμον. Αυτήν την φορά ο διχασμός δεν είναι κομματικός, δεν είναι Εθνικός (αν και επιδρά και εκεί), δεν αφορά Φιλοπάτριδες ή Αδιάφορους ή Διεθνιστές. Ο διχασμός είναι μεταξύ αυτών που λένε: "Ναι στα μέτρα" και αυτούς που λένε ότι "όχι μόνον δεν χρειάζονται αλλά είναι και επικίνδυνα".

******

Χώρια που η πιθανότης να νοσήσει κάποιος είναι μικρότερη από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ή αιτία και για καμμία εκ των οποίων ΔΕΝ προκλήθηκε τέτοιος συντονισμένος παγκόσμιος πανικός. Αυτό αποδεικνύει ή υποδεικνύει και το βάθος της συνωμοσίας. Μιλάμε δηλαδή για απόλυτη παράνοια. Οι ταινίες του Χόλλυγουντ και τα μ.μ.εξαπατήσεως έχουν κάνει πολύ καλή ιδεοϋποβολή - ιδεοπιβολή (προπαγάνδα), η οποία από τις πρώτες ημέρες εμφανίσεως του ιού μίλαγε για "πανδημία". Πώς το ήξεραν άραγε χωρίς να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά;;; (Ενδεικτικώς στην Κίνα υπήρξαν 3.600 νεκροί, επί συνολικού πληθυσμού 1.500.000.000. Πιθανότης θανάτου; 1 : 416.666 σχεδόν 2 στο εκατομμύριο! Από πείνα και κακουχίες στα δουλοεργοστάσια πόσοι πεθαίνουν σε μια μέρα;..)

******

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες υγιεινής ή ότι πρέπει να αδιαφορήσουμε, ή ότι το νοσηλευτικόν προσωπικόν δεν κάνει Αγώνα προκειμένου αντιμετωπίσει την κατάστασιν. . Αντιθέτως, προσπαθώ να δώσω μία πιο ορθή και αντικειμενική διάστασιν και ερμηνείαν του προβλήματος.


https://www.facebook.com/eurymaxos/posts/1864187410383313
IP Logged
Last Edited On: 25-03-2020 15:40:28 By ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ for the Reason
 Subject :ΔΙΑΡΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ. .. 01-03-2020 11:58:28 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΔΙΑΡΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ.

Subject :ΔΙΑΡΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ.

ΔΙΑΡΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ:

Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΕΡΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.


Ποιοι κυρίως νοούνται ως "πάντες":

* Οι δοσιλογικές "κυβερνήσεις" από ιδρύσεως του Κράτους έως και σήμερον, οι οποίες εφαρμόζουν την τακτικήν να φαίνονται "καλές" προς τον Λαόν και συγχρόνως να υποσκάπτουν εν κρυπτώ".

* Οι διεθνιστικοί νεοφασιστοναζιστικού τύπου φορείς και οργανισμοί (Ε.Ε. Ο.Η.Ε. ΝΑΤΟ κλπ.) που νομοθετούν και πράττουν επιλεκτικώς εις βάρος μερικών ΕΘΝΩΝ και μερικών ΛΑΩΝ συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού.

* Οι δήθεν ανθρωπιστικές οργανώσεις, οργανώσεις "ανθρωπίνων" δικαιωμάτων, μκο, καθώς και πολυεθνικές εταιρείες που διαβρώνουν με υποβολιμαία μηνύματα και διαφημίσεις.

* Παντός τύπου "μυστικές εταιρείες", "υπηρεσίες" και "σκοτεινές στοές".

* Οι κακοπροαίρετοι "γείτονες" κυρίως εξ ανατολών που εποφθαλμιούν την Πανάρχαιαν Ελληνίδα Γην.

* Οι πλείστοι αλλοδαποί που υπό την "κατάλληλον καθοδήγησιν" μπορούν να προβούν σε δολιοφθορές και βιαιοπραγίες.

* Οι υψηλά κυρίως ιστάμενοι "πνευματικοί" ταγοί, ποιμένες και καθοδηγητές που εκμεταλλεύονται την Θειοσέβειαν των Ελλήνων δι' αλλοτρίους σκοπούς.

* Οι "έγκριτοι" δημοσιογράφοι που ενημερώνουν επιλεκτικώς και διαμορφώνουν την οιαδήποτε κατάστασιν στα μέτρα και τα συμφέροντα εντολοδοτών.

* Οι ιδεοληπτικοί κομματικοί παράγοντες και καθοδηγητές. Υπενθυμίζεται στους εν αγνοία ή εν αφελεία "ιδεολόγους" υποστηρικτές των κομμάτων οι οποίοι δηλώνουν ΚΑΙ πατριώτες, ότι ΧΩΡΙΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ η ΕΛΛΑΣ έζησε και μεγαλούργησε επί σειρά χιλιάδων ετών. Χωρίς ιδεολογίες και ιδεοληψίες ζούμε, χωρίς ΠΑΤΡΙΔΑ όμως ΟΧΙ.Τι μπορούμε να κάνουμε ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ:

* Καταγγέλουμε και παραμερίζουμε οποιαδήποτε τεχνητήν διχαστικήν τάσιν και συμπεριφοράν.

* Εφαρμόζουμε Διαρκήν Συνειδησιακήν Αφύπνισιν και Άσκησιν πιέσεως π.χ. σε φίλους γνωστούς συγγενείς που εργάζονται σε μ.μ.ε., δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια, σώματα ασφαλείας, στρατό, "από κάτω προς τα πάνω", ούτως ώστε να μην υπάρξει καμμία υποχώρησις και καμμία συμβιβαστική λύσις εις βάρος της Ελλάδος.

* Υποστηρίζουμε παντί τρόπω τις ευάλωτες ακριτικές περιοχές . Δεν μπορούμε να πάμε όλοι στον Έβρον ή στην Λέσβον, μπορούμε όμως τουλάχιστον να μην προσβάλουμε τους Ακρίτες μας όσο και αν παραπλανήθηκαν.

* Δεν αμελούμε ότι εντός των αστικών κέντρων, ειδικώς στην Αθήνα, βρίσκεται μεγάλος αριθμός αλλοδαπών. Η στάσις μας απέναντι τους πρέπει να είναι ΔΙΚΑΙΗ. Δεν τους προσβάλουμε απρόκλητα, ούτε τους υποτιμούμε αλλά δεν τους αφήνουμε και ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ να νομίζουν ότι μπορούν να πράξουν το ελάχιστον εις βάρος μας χωρίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΙΝ ή να νομίζουν ότι μπορούν να απαιτήσουν ή διεκδικήσουν κάτι που δεν το δικαιούνται (Ιθαγένεια, Πολιτικά δικαιώματα, Κτήσιν Γης κλπ.).

Η μετάδοσις προς αυτούς Ελληνικού Ήθους, μόνον καλό μπορεί να αποφέρει και σ' αυτούς και σε εμάς. Καλό είναι να κατανοήσουν ότι μπορούν να είναι Φιλέλληνες αλλά όχι Έλληνες. Με το καλό όταν επιστρέψουν στις Πατρίδες τους μπορούν να γίνουν οι "καλύτεροι πρεσβευτές" της Ελλάδος.

* Δεν εμπιστευόμαστε καθησυχαστικές δηλώσεις και υποσχέσεις.

* Φροντίζουμε αφ΄ εαυτού δια Ατομικήν Άμυναν και Επιβίωσιν

* Κατά τ' άλλα ο καθένας με τον τρόπον του ξέρει τι και πως να πράξει....
IP Logged
 Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΠΟΥ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΑΡΑΓΕ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ; .. 05-01-2020 21:30:07 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΠΟΥ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΑΡΑΓΕ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ;

Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΠΟΥ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΑΡΑΓΕ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ;

Γνωστότατη και πάγια η τάσις των ΗΠΑ να αναμειγνύονται στα εσωτερικά άλλων κρατών εν είδει τσαμπουκά αρχιμαφιόζου. Να προκαλούν πολέμους και αναταραχές, είτε με το πρόσχημα της «ειρήνης», είτε με το πρόσχημα να βοηθήσουν τους εκεί πολίτες να απαλλαγούν από κακούς δικτάτορες. Και όλα αυτά, υπερασπιζόμενοι πάντα κάποιο «δίκαιον» καθώς και τα όποια συμφέροντά τους, που όμως, ουδόλως τυχαίως και σχεδόν ουδέποτε ταυτίζονται με το «Δίκαιον».

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Πού εδράζεται άραγε αυτή η υπέρμετρος και αλαζονική συμπεριφορά; Γιατί και πώς καλύπτεται Ηθικώς; Έστω και με αυτήν την δικήν τους, την παραποιημένην και παρεκτραμένην ηθικήν;

Στο διάγγελμα του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την άνανδρην και εκ του ασφαλούς, αλλά κατά τ’ άλλα «ανθρωπιστικήν» και «μεγαλόψυχην», εκτέλεσιν του Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί, κλείνει ως εξής: «Η Αμερική θα επιδιώκει πάντα την ευημερία καλών ανθρώπων, υπέροχων ψυχών, ενώ αναζητά ειρήνη, αρμονία και φιλία με όλα τα έθνη του κόσμου. Σας ευχαριστώ, ο θεός να σας ευλογεί, να ευλογεί τον αμερικανικό στρατό και το αμερικανικό έθνος».
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/kosmos/tramp-skotosa-ton-soyleimani-gia-na-stamatiso-ton-polemo-ohi-na-ton-xekiniso

Ο πρώην πρόεδρος Τζώρτζ Μπους, με την βίβλον ανά χείρας εξέφρασε την πίστην του και εμπιστοσύνην του στον θεόν, λίγο πριν την εισβολήν, στο Ιράκ το 2003.
Πλείστες άλλωστε οι αναφορές του στον θεόν όπως και εν γένει των προέδρων των ΗΠΑ. «Δεν ισχυρίζομαι πως γνωρίζουμε όλο το μέγεθος της Θείας Πρόνοιας. Κι όμως την εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε τον Θεό σ' όλη μας τη ζωή. Αυτός ας
μας καθοδηγεί και τώρα». (Τζώρτζ Μπους)
Πηγή: https://www.tanea.gr/2003/03/08/greece/polemos-me-ti-boitheia-toy-theoy/

Είναι φανερόν ότι την ηθικήν αυτήν συγ-κάλυψιν την παρέχει ο θεός τους. Την βεβαιότητα και την εμπιστοσύνην ότι ο θεός τους, τους βοηθάει και τους προστατεύει, την έχουν αποτυπώσει και στο νόμισμά τους στην φράσιν «In god we trust».
Λέω ο θεός τους, διότι δεν σημαίνει ότι ο θεός αυτός είναι κοινός για όλους. Διότι τι σχέσιν μπορεί να έχει η έννοια ενός Παναγάθου και Πανσόφου Θεού (όπως και αν τον νιώθει ο καθένας) ή ενός Θεού των Ελλήνων ή κάποιου άλλου λαού, με έναν «θεόν» που δεν παραλείπει να εκφράζει το μίσος του για τους ανθρώπους, τους λαούς και τα έθνη όπως αποτυπώνεται ενδεικτικώς και αντιπροσωπευτικώς εδώ:

«Όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στη γη, στην οποία πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις, και εκδιώξει από μπροστά σου πολλά έθνη, τους Χετταίους, και τους Γεργεσαίους, και τους Αμορραίους, και τους Χαναναίους, και τους Φερεζαίους, και τους Ευαίους, και τους Ιεβουσαίους, επτά έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα από σένα και όταν ο Κύριος ο Θεός σου τούς παραδώσει μπροστά σου, θα τους πατάξεις• θα τους εξολοθρεύσεις κατά κράτος• δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους ούτε θα δείξεις σ' αυτούς έλεος ...; Τους βωμούς τους θα τους καταστρέψετε, και τα αγάλματά τους θα τα συντρίψετε, και τα άλση τους θα τα κατακόψετε, και τα γλυπτά τους θα τα κάψετε με φωτιά• επειδή, εσύ είσαι άγιος λαός στον Κύριο τον Θεό σου• ο Κύριος ο Θεός σου σε έκλεξε για να είσαι σ' αυτόν εκλεκτός λαός, από όλους τούς λαούς, που είναι επάνω στο πρόσωπο της γης ...;» (Δευτερονόμιον, 7: 1-6)

Παραδόξως ο θεός τους είναι κοινός με τον θεόν των ορκισμένων εχθρών τους:

«Σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε. Διώξτε τους από το φως απ’ όπου σας έδιωξαν. Ο κίνδυνος ν’ αλλάξετε θρησκεία είναι χειρότερος απ’ το φόνο. Μην τους πολεμάτε καθόλου κοντά στο τέμενος Χαράμ, εκτός αν σας προκαλέσουν. Αν σας επιτεθούν, κολυμπήστε μέσα στο αίμα τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή που χρωστάτε στους άπιστους». (Κοράνιον Κεφ. 2, 187)

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΥΣ.

Όλα αυτά σε 1ην ανάγνωσιν.

Σε 2αν ανάγνωσιν τίθεται το ερώτημα: Ποιος είναι αυτός ο θεός; Είναι ένα υπέρτατον ον το οποίον έχει αυτές τις έστω κακές ιδιότητες ή μήπως ο θεός τους είναι κάτι άλλο;

ΠΟΙΟΣ άραγε θα εμπιστευόταν έναν τέτοιον θεόν χωρίς να έχει τον απαραίτητον εξοπλισμόν , τις μυστικές υπηρεσίες να δίνουν πληροφορίες, τους διαφόρους πράκτορες να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες και τους απαραίτητους μισθοφόρους για να εκτελέσουν τα όποια σχέδια καταστρώνονται στα κλειστά γραφεία; Πράγματα για τα οποία άλλωστε νιώθουν τόσο υπερήφανοι οι Αμερικάνοι; (*)

Η πιθανότατη απάντησις; ΚΑΝΕΙΣ! Εάν θέλετε να το επιβεβαιώσετε πείτε σε έναν αμερικανοτραφήν στρατιώτην να βαδίσει κατά της Τεχεράνης χωρίς τίποτε άλλο παρά μόνο με την εμπιστοσύνην στον θεόν του ή σε έναν ισλαμιστήν να πράξει κατά της Νέας Υόρκης χωρίς τις σχετικές βόμβες στην κελεμπίαν του.

Συμπέρασμα: Ο θεός τον οποίον επικαλούνται είναι οι ΙΔΙΟΙ, είναι τα μυστικά συμβούλια –«ιερατεία» και οι μυστικές υπηρεσίες . Η δε εμπιστοσύνη τους πηγάζει από τα όπλα και το χρήμα.

ΧΡΕΟΣ των αμερικανοτραφών, των ισλαμοτραφών και των λοιπών αλαζόνων, να συνειδητοποιήσουν ότι, ό,τι γεννιέται πεθαίνει, τίποτε θνητόν και φθαρτόν δεν διαρκεί για πάντα, όλοι πληρώνουν το αναλογούν τίμημα των πράξεών τους, και κάποια στιγμή ακόμη και οι υπερδυνάμεις σβήνουν από τον χάρτην.
ΧΡΕΟΣ των Ανθρώπων η ΕΥ-Συνειδητοποίησις και η στροφή προς την αποδόμησιν του υπάρχοντος συστήματος της απάτης και της διαστροφής.

(*) Λέγοντας «Αμερικάνοι» εννοούνται πολίτες των Η.Π.Α. και μάλιστα όχι όλοι, διότι υπάρχουν πολλοί πολίτες και κάτοικοι των ΗΠΑ που διαφωνούν και αντιτίθενται στις πρακτικές του κράτους αυτού. Η χρήσις του όρου κατά παρέκβασιν διότι Αμερικάνοι είναι όλοι οι κάτοικοι της Αμερικανικής ηπείρου.
IP Logged
 Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝ .. 18-10-2019 00:06:59 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η «Πόλις» είναι ο «Πόλος» ( = άξων ή σημείον περιστροφής) γύρω από τον οποίον συγκεντρώνονται - «πολώνονται»οι Πολίτες.
Ο «Πόλος» εκ του ρήματος «πολέω» = περιφέρομαι αλλά και συχνάζω / κατοικώ, λειτουργεί ως ελκυστής των Πολιτών. Ανθρώπων δηλαδή, που έχουν κοινά βασικά χαρακτηριστικά (φυλή, γλώσσα, ήθη, έθιμα) και οι οποίοι πολίζουντην Πόλιν.
Το ρήμα «Πολίζω» έχει πολλαπλήν ερμηνείαν και σημαίνει, ιδρύω / κτίζω / οικοδομώ / τειχίζω / συνοικίζω / ιδρύω αποικίαν κλπ.

Ως «Πόλις», εκτός από το σύνολον των Πολιτών, νοείται και ένα υπερσύνολον του Δήμου εφ΄ όσον μία πόλις δύναται να έχει έναν ή και περισσότερους δήμους, αλλά και το ίδιο το κράτος ή η χώρα ολόκληρη (Πολιτεία). Σε αντιδιαστολή, τα οικήματα και κτήρια της πόλεως λέγονται «άστυ».

Ο Πολίτης έχει το δικαίωμα εξασκήσεως των Πολιτικών του Δικαιωμάτων τότε και μόνον τότε, όταν σέβεται και τις Πολιτικές του Υποχρεώσεις. Μετά δε από απαίτησιν των περιστάσεων, μεταβάλλεται σε Οπλίτην με υποχρέωσιν να προστατέψει την Πόλιν του και με όρκον να θυσιάσει και την ζωήν του ακόμη, εάν αυτό χρειαστεί.

Εντός των Πυλών της Πόλεως ο Πολίτης αισθάνεται ασφαλής και η ασφάλεια αυτή αποτελεί κατάκτησιν η οποία διεκδικείται με τα Όπλα, εάν και όταν απαιτηθεί. «Όπλα» δεν νοούνται μόνον τα συμβατικά αλλά και τα πνευματικά, τα ηθικά, τα ψυχολογικά κλπ. (Πολίτης ó Οπλίτης)

Σήμερα αντιθέτως, όλοι οι αντιρρησίες «συνειδήσεως», οι δήθεν ειρηνιστές, ιεχωβαδομανείς θρησκόληπτοι, λουφαδόροι κτλ. απολαμβάνουν τα προνόμια της Πόλεως επειδή κάποιοι άλλοι που θέλουν να τους ονομάζουν «ρατσιστές» και «εθνικιστές» και «φασίστες» και ό,τι άλλο, αγωνίστηκαν, αλλά και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και πάλι γι’ αυτόν τον τόπον.
Ειδικώς στην σημερινήν εποχήν, «πόλις» νοείται ένα οικτρόν «υδροκέφαλον» σύμπλεγμα τσιμέντου, σιδήρου, ασφάλτου, πλαστικού και καταναλωτών μαζανθρώπων.

Σημείωσις: Η άμυνα της Πόλεως αντιστοιχεί στο ανοσοποιητικόν σύστημα ενός οργανισμού. Ο διαρκής αγών επιβιώσεως με την σειράν του αντιστοιχεί και οφείλεται στην αέναη λειτουργίαν της Φύσεως των αντιμαχομένων δυνάμεων. Είθε η Ανθρωπότης να φθάσει σε τέτοιο συνειδησιακόν επίπεδον όπου έριδες, μίση και διαμάχες να αποτελούν παρελθόν.

«Πολιτισμός»τώρα, είναι το σύνολον των στοιχείων προς Ανύψωσιν του επιπέδου του Ανθρώπου. Παραγωγή και σύνθεσις πολιτισμικών στοιχείων ( = Πολιτισμού) νοείται μόνον εντός της Πόλεως, η οποία είναι εφεύρεσις ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
Τα πολιτισμικά στοιχεία ως επί το πλείστον δύνανται και πρέπει να δρούν ευεργετικώς και θετικώς επί των Πολιτών.
Επί παραδείγματι, πολιτισμικόν στοιχείον είναι η επιστήμη της Αριθμητικής. Κάνεις ποτέ δεν έπαθε βλάβη γνωρίζοντας Αριθμητικήν ή Γεωμετρίαν ή Αστρονομίαν κλπ.

Αντιθέτως τα τεχνολογικά επιτεύγματα μεμονωμένα και απομονωμένα από το Μέτρον, την Αρμονίαν και την Αρετήν μπορούν να επιφέρουν σημαντικότατες βλάβες (π.χ. δίτροχα οχήματα, τηλεόρασις κλπ.). Κάποια στιγμή ακούστηκε και το εξωφρενικόν, κατά τα αμερικανικά πρότυπα, ότι δείκτης πολιτισμού είναι η κατανάλωσις και… το ποσόν των απορριμμάτων εκάστου κατοίκου.
Δεν θα ήταν υπερβολικόν να πούμε ότι δεν υπάρχει έννοια που να μην έχει αλλοιωθεί σε σχέσιν με την αρχικήν και πλέον ορθήν σημασίαν της. Απλώς ομιλούμε και συνεννοούμαστε συμβατικώς χάριν της «κοινωνικής προσαρμογής», η οποία κάθε άλλο παρά κοινωνική είναι. Διότι ενώ κοινωνία νοείται εκ των κοινών εκείνων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα μέλη της, σήμερα δεν υπάρχουν κοινά στοιχεία αναφοράς, αλλά συμβατική, ανούσια γειτνίασις ανομοιογενών πληθυσμιακών ομάδων.

Βάσει των ανωτέρω η έννοια «πολυπολιτισμικότης» αποτελεί το αποκορύφωμα της αγνοίας (ή μάλλον σκοπιμότητος) των σημερινών «λεξιπλαστών» - εξουσιαστών. Και αυτό διότι Πολιτισμός, τουλάχιστον μέχρι τώρα στον Πλανήτην, υπάρχει ένας και είναι ο Ελληνικός.

Η υψηλής στάθμης ηθική και εθνολογική παρουσία και προσφορά στην ανθρωπότητα άλλων λαών, όπως Κινέζων, Ιαπώνων, Ινδών, Ερυθροδέρμων κλπ, κάθε μία εξ’ αυτών καθ’ όλα σεβαστή και αξιόλογη, (των τελευταίων δε ιδιαιτέρως φυσιολατρική, έτσι δικαιολογείται και η συστηματική εξόντωσις των υπό των «κονκισταδόρων» - ιεροεξεταστών - «εκπολιτιστών») δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως Πολιτισμός. Το σύνολον των χαρακτηριστικών στοιχείων εκάστου λαού, όσο υψηλού επιπέδου και αν είναι, ονομάζεται «κουλτούρα» - «culture» εκ του «καλλιεργώ» = «καλόν» + «έργον», διότι απλούστατα δεν έχουν Πόλεις (υπό την Ελληνικήν έννοιαν πάντα) αλλά οικιστικά συγκροτήματα.

Κατά συνέπειαν «πολυπολιτισμικότης» ΔΕΝ υπάρχει εφ’ όσον δεν υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί.

Σημείωσις:Έστω ότι δεχόμαστε πολλούς «πολιτισμούς». Η «κυβερνητική» παρα-λογική ότι «με την μετατροπή της κοινωνίας μας σε πολυπολιτισμική σιγά σιγά (μάλλον τάχιστα) δεν αμφισβητείται η εθνική μας ακεραιότητα», συνιστά τουλάχιστον σχιζοφρένειαν. Διότι η Εθνική μας Ακεραιότης εδράζεται και στον Πολιτισμό Μας. Πώς λοιπόν δεν αμφισβητείται, όταν κάθε «πολιτισμός» αφορά και ΑΛΛΟ ΕΘΝΟΣ;;;

https://www.facebook.com/groups/255274077982981/permalink/1347667045410340/
IP Logged
 Subject :Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΑΙ» / «ΕΣΤΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙ .. 06-10-2019 20:41:00 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΑΙ» / «ΕΣΤΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Subject :Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΑΙ» / «ΕΣΤΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΑΙ» / «ΕΣΤΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

Το ρήμα «είμαι», «είσαι», «είναι», (ειμί, ει, εστί, στην Αρχαία) εκτός από την χρήσιν του ως βοηθητικού, κατά κύριον λόγον υποδηλώνει και σημαίνει Εξίσωσιν ή Ταυτότητα. Με άλλα λόγια σε μία πρότασιν οτιδήποτε βρίσκεται προ του ρήματος «είμαι» / «εστί» προσδιορίζει οτιδήποτε βρίσκεται μετά και πρέπει να ισούται / ταυτίζεται / συμφωνεί με αυτό.

Λειτουργεί δηλαδή όπως το «ίσον = » στην Αριθμητικήν, στην Σχηματομετρίαν, στην Λογικήν, όπου το 1ον μέρος της εξισώσεως ή της προτάσεως πρέπει να ισούται / ταυτίζεται / συμφωνεί με το 2ον , προκειμένου να χαρακτηριστεί μία πρότασις αληθής.

Λέμε φερ΄ειπείν:
- Τι είναι (εστί) τετράγωνον;
- Τετράγωνον εστί κλειστόν επίπεδον σχήμα έχον 4 πλευρές ίσες και ανά δύο παράλληλες που σχηματίζουν μεταξύ των 4 ορθές γωνίες.
Η ισότης / ταυτότης επί του προκειμένου σημαίνει ότι εάν κάτι λείπει από το δεύτερον σκέλος της προτάσεως, η πρότασις ΔΕΝ ισχύει.

Λέμε επίσης:
- Ο τάδε είναι ψηλός. Εάν ως «ψηλόν» ορίζουμε κάποιον που με τα σημερινά σωματομετρικά δεδομένα υπερβαίνει σε ύψος το 1, 80 μ. και ο τάδε υπερβαίνει το 1,80 μ. τότε ναι η πρότασις ισχύει, ειδάλλως όχι.

Κατόπιν των ανωτέρω ερχόμαστε στο «δια ταύτα».

Έστω η εξής πρότασις που μπορεί κάποιος να εκφράσει για τον δείνα:
- Ο δείνα ΕΙΝΑΙ πασόκ / ν.δ. / σύριζα /χ.α. κ.ο.κ.

Εξετάζοντας και συγκρίνοντας το μέρος της προτάσεως προ του «είναι» με το μέρος μετά, διαπιστώνουμε ότι ο δείνα που είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ταυτίζεται με κάτι που ΔΕΝ είναι άνθρωπος ή ιδιότητα ανθρώπου αλλά κάτι άλλο, όπως κόμμα, μηχανισμός εξουσίας, παράταξις, σύνολον ανθρώπων. (*)

Το ορθόν θα ήταν το εξής: Ο δείνα υποστηρίζει το πασόκ / την ν.δ. / τον σύριζα / την χ.α. ή είναι μέλος του πασόκ / της ν.δ. / του σύριζα / της χ.α. ή ψηφίζει πασόκ / ν.δ. / σύριζα /χ.α. κ.ο.κ.

Ο δείνα λοιπόν έχοντας δεχθεί υποδορίως, υποχθονίως και υποσυνειδήτως την ΤΑΥΤΙΣΙΝ του με κάτι άλλο, εάν κάποια στιγμήν αντιληφθεί ότι αυτό το κάτι δεν είναι πλέον αυτό που νόμιζε, αδυνατεί ή και αρνείται να το αποποιηθεί . Και αυτό διότι αρνούμενος το κόμμα του είναι σαν να αρνείται το ΕΓΩ του, τον εαυτόν του, την ιδίαν του την ύπαρξιν. Τοιουτρόπως περιέρχεται εις μίαν κατάστασιν συγχίσεως εάν όχι σχιζοφρενικήν. Π.χ. Κάποια στιγμήν κατηγορεί κάποιον και αμέσως μετά τον ψηφίζει ή το αντίστροφον.


(*) Σημείωσις:
Προς πληρέστερην κατανόησιν παραβάλετε την εξής πρότασιν: Το σουβλάκι είναι χοιρινόν. Αντί του ορθού: Το σουβλάκι είναι φτιαγμένον από χοιρινόν κρέας , ή περιέχει χοιρινόν, ή εκ χοιρινού κλπ.
Ή αυτήν: Ο δείνα είναι Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός , Άεκ κ.ο.κ. αντί του ορθού: Ο δείνα υποστηρίζει τον Ολυμπιακόν / τον Παναθηναϊκόν, την Άεκ κ.ο.κ. Σε αυτήν την περίπτωσιν έχουμε ταύτισιν ανθρώπου με ποδοσφαιρικήν ομάδα.
IP Logged
 Subject :Απ:Ποιό είναι το Δίκαιο; .. 27-08-2019 04:56:47 
Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης
Μέλος 100+ Καταχωρήσεων
Joined: 20-02-2010 17:07:57
Posts: 158
Location: Αθήνα(Νέα Σμύρνη) καί Σκύρος(το καλοκαίρι)
Forum : Αρχαιολογία & Ιστορία
Topic : Ποιό είναι το Δίκαιο;

Συζητείται κατά πόσον ο σοφιστής Αντιφώντας ήταν το ίδιον πρόσωπον, με τον ολιγαρχικόν Αντιφώντα τον Ραμνούσιον, ο οποίος θανατώθηκε το 411π.α.χ.χ.-
IP Logged
 Subject :Απ:Ποιό είναι το Δίκαιο; .. 27-08-2019 04:54:25 
Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης
Μέλος 100+ Καταχωρήσεων
Joined: 20-02-2010 17:07:57
Posts: 158
Location: Αθήνα(Νέα Σμύρνη) καί Σκύρος(το καλοκαίρι)
Forum : Αρχαιολογία & Ιστορία
Topic : Ποιό είναι το Δίκαιο;

Αυτό φιλτάτη Αγγελική, απαντήθηκε από τους προγόνους μας.
Έτσι, σου παραθέτω ευθύς αμέσως την απάντησίν τους.

[1] ...› δικαιοσύνη ‹οὖν› τὰ τῆς πόλεω›ς νόμιμα, ‹ἐν› ᾗ ἂν πολιτεύηταί τις, μὴ παραβαίνειν. χρῷτ᾽ ἂν οὖν ἄνθρωπος μάλιστα ἑαυτῷ ξυμφερόντως δικαιοσύνῃ, εἰ μετὰ μὲν μαρτύρων τοὺς νόμους μεγάλους ἄγοι, μονούμενος δὲ μαρτύρων τὰ τῆς φύσεως· τὰ μὲν γὰρ τῶν νόμων ‹ἐπίθ›ετα, τὰ δὲ ‹τῆς› φύσεως ἀναγκαῖα· καὶ τὰ ‹μὲν› τῶν νόμων ὁμολογηθέντα οὐ φύντ᾽ ἐστίν, τὰ δὲ τῆς φύσεως φύν‹τα οὐχ› [2] ὁμολογηθέντα. τὰ οὖν νόμιμα παραβαίνων εἰὰν λάθῃ τοὺς ὁμολογήσαντας καὶ αἰσχύνης καὶ ζημίας ἀπήλλακται· μὴ λαθὼν δ᾽ οὔ· τῶν δὲ τῇ φύσει ξυμφύτων ἐάν τι παρὰ τὸ δυνατὸν βιάζηται, ἐάν τε πάντας ἀνθρώπους λάθῃ, οὐδὲν ἔλαττον τὸ κακόν, ἐάν τε πάντες ἴδωσιν, οὐδὲν μεῖζον· οὐ γὰρ διὰ δόξαν βλάπτεται, ἀλλὰ δι᾽ ἀλήθειαν. ἔστι δὲ πάν‹των› ἕνεκα τούτων ἡ σκέψις, ὅτι τὰ πολλὰ τῶν κατὰ νόμον δικαίων πολεμίως τῇ φύσει κεῖται· νενο‹μο›θ‹έ›τηται γὰρ ἐπί τε τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἃ δεῖ [3] αὐτοὺς ὁρᾶν καὶ ἃ οὐ δεῖ· καὶ ἐπὶ τοῖς ὠσίν, ἃ δεῖ αὐτὰ ἀκούειν καὶ ἃ οὐ δεῖ· καὶ ἐπὶ τῇ γλώττῃ ἅ τε δεῖ αὐτὴν λέγειν καὶ ἃ οὐ δεῖ· καὶ ἐπὶ ταῖς χερσίν, ἅ τε δεῖ αὐτὰς δρᾶν καὶ ἃ οὐ δεῖ· καὶ ἐπὶ τοῖς ποσίν, ἐφ᾽ ἅ τε δεῖ αὐτοὺς ἰέναι καὶ ἐφ᾽ ἃ οὐ δεῖ· καὶ ἐπὶ τῷ νῷ, ὧν τε δεῖ αὐτὸν ἐπιθυμεῖν καὶ ὧν μή. ‹οὐ μὲ›ν οὖν οὐδὲν τῇ φύσει φιλιώτερα οὐδ᾽ οἰκειότερα, ἀφ᾽ ὧν οἱ νόμοι ἀποτρέπουσι τοὺς ἀν‹θ›ρώπ‹ους›, ἢ ἐφ᾽ ἃ προτρέπουσιν· τ‹ὸ δ᾽ αὖ› ζῆν ἐστι τῆς φύσεως καὶ τὸ ἀποθανεῖν, καὶ τὸ μὲν ζῆν αὐτοῖς ἐστιν ἀπὸ τῶν ξυμφερόντων, τὸ δὲ ἀποθανεῖν ἀπὸ τῶν μὴ [4] ξυμφερόντων. τὰ δὲ ξυμφέροντα τὰ μὲν ὑπὸ τῶν νόμων κείμενα δεσμὰ τῆς φύσεώς ἐστι, τὰ δ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως ἐλεύθερα. οὔκουν τὰ ἀλγύνοντα ὀρθῷ γε λόγῳ ὀνίνησιν τὴν φύσιν μᾶλλον ἢ τὰ εὐφραίνοντα· οὔκουν ἂν οὐδὲ ξυμφέροντ᾽ εἴη τὰ λυποῦντα μᾶλλον ἢ τὰ ἥδοντ‹α·› τὰ γὰρ τῷ ἀληθεῖ ξυμφέροντα οὐ βλάπτειν δεῖ, ἀλλ᾽ ὠφελεῖν. τὰ τοίνυν τῇ φύσει ξυμφέροντα τούτ‹ων› [...]· κα‹ὶ οἵτινε›ς ἂν [5] παθόντες ἀμύνωνται καὶ μὴ αὐτοὶ ‹ἄρχ›ωσι τοῦ δρᾶν· καὶ οἵτινες ἂν τοὺς γειναμένους καὶ κακοὺς ὄντας εἰς αὐτοὺς εὖ ποιῶσιν· καὶ οἱ κατόμνυσθαι διδόντες ἑτέροις, αὐτοὶ δὲ μὴ κατομνύμε‹νοι.› καὶ τούτων τῶν εἰρημένων πόλλ᾽ ἄν τις εὕροι πολέμια τῇ φύσει· ἔνι τ᾽ ἐν αὐτοῖς ἀλγύνεσθαί τε μᾶλλον, ἐξὸν ἥττω, καὶ ἐλάττω ἥδεσθαι, ἐξὸν πλείω, καὶ κακῶς πάσχειν, ἐξὸν μὴ πάσχειν. εἰ μὲν οὖν τις τοῖς τοιαῦτα προς‹ϊ›εμένοις ἐπικούρησις ἐγίγνετο παρὰ τῶν νόμων, τοῖς δὲ μὴ προσϊεμένοις, ἀλλ᾽ ἐναντιουμένοις ἐλάττωσις, οὐκ ἀν›όνητον ἂν› ἦν τ‹ὸ τοῖς νό›μοις πεῖ‹σμα· [6] νῦν› δὲ φαίνε‹ται τοῖς› προσϊεμ‹ένοις› τὰ τοιαῦτα τὸ ἐ‹κ› νόμου δίκαιον οὐχ ἱκανὸν ἐπικουρεῖν· ὅ γε πρῶτον μὲν ἐπιτρέπει τῷ πάσχοντι παθεῖν καὶ τῷ δρῶντι δρᾶσαι· καὶ οὔτε ἐνταῦθα διεκώλυε τὸν δρῶντα δρᾶσαι. εἴς τε τὴν τιμωρίαν ἀναφερόμενον οὐδὲν ἰδιώτερον ἐπὶ τῷ πεπονθότι ἢ τῷ δεδρακό‹τι·› πεῖ‹σ›αι γὰρ δ‹εῖ› αὐτὸ‹ν το›ὺς τ‹ιμω›ρ‹ήσοντ›ας, ὡς ἔπαθεν, ‹καὶ› δύνασθαι ἀπ‹αιτ›εῖ δίκην ‹ἑλεῖ›ν.

Μετάφραση

Δικαιοσύνη είναι να μην παραβαίνεις τους νόμους και τα έθιμα του κράτους, του οποίου είσαι πολίτης. Ο άνθρωπος θα αποκόμιζε από τη δικαιοσύνη την πιο μεγάλη ωφέλεια για το άτομό του, αν μπροστά σε άλλους ανθρώπους τηρούσε τους νόμους ως κάτι σημαντικό, ενώ αντίθετα, άμα είναι μόνος του χωρίς άλλους μπροστά του,[7] ακολουθούσε τις επιταγές της φύ­σης. Γιατί οι επιταγές του νόμου είναι αυθαίρετες, ενώ της φύσης είναι αναγκαίες· κι οι επιταγές των νόμων είναι συμβατικές και όχι από τη φύση, ενώ οι επιταγές της φύσης είναι ακριβώς το αντίθετο. Όποιος παραβαίνει τους νόμους και τα έθιμα, αν δεν υποπέσει στην αντίληψη αυτών που τα έχουν αποδεχτεί, αποφεύγει και τη ντροπή και την τιμωρία· ενώ αν δεν μείνει απαρατήρητος, δεν τα αποφεύγει. Απεναντίας, άμα παραβιάζει τις εγγενείς απαιτήσεις της φύσης πέρα από ένα όριο, το κακό γι᾽ αυτόν δεν μετριάζεται διόλου, αν μείνει απαρατήρητος απ᾽ όλους τους ανθρώπους ούτε γίνεται μεγαλύτερο, αν υποπέσει στην αντίληψη όλων των ανθρώπων. Γιατί η ζημιά που υφίσταται δεν είναι φαινομενική αλλά πραγματική. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους εξετάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα, επειδή τα περισσότερα θεσπίσματα του δικαίου αντιστρατεύονται τη φύση. Έχουν έτσι θεσπιστεί νόμοι για τα μάτια, τι πρέπει να βλέπουν και τι δεν πρέπει· το ίδιο και για τα αυτιά, τι πρέπει να ακούνε και τι δεν πρέπει· και για τη γλώσσα, τι πρέπει να λέει και τι δεν πρέπει· και για τα χέρια, τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει· και για τα πόδια, πού πρέπει να πηγαίνουν και πού δεν πρέπει· και για το νου, τι πρέπει να επιθυμεί και τι δεν πρέπει. Ωστόσο εκείνα τα πράγματα που οι νόμοι τα απαγορεύουν στους ανθρώπους δεν είναι ούτε πιο συμφιλιωμένα με τη φύση ούτε πιο συγγενικά με αυτήν απ᾽ ότι εκείνα προς τα οποία οι νόμοι τους προτρέπουν να στραφούν. Επίσης, το να ζει κανείς είναι κάτι φυσικό, το ίδιο και το να πεθαίνει, και για τον άνθρωπο η ζωή συγκαταλέγεται σε όσα τον συμφέρουν, ενώ ο θάνατος σε όσα δεν τον συμφέρουν. Όσα πλεονεκτήματα ανάγονται σε ισχύοντες νόμους αποτελούν για τη φύση δεσμά, ενώ όσα ανάγονται στη φύση είναι απαλλαγμένα από περιορισμούς. Δεν αληθεύει, αν το εξετάσουμε σωστά, ότι όσα πράγματα προξενούν πόνο προάγουν την ανθρώπινη φύση περισσότερο απ᾽ όσο εκείνα τα οποία προκαλούν ευχαρίστηση· ούτε ότι όσα πράγματα προξενούν λύπη προάγουν την ανθρώπινη φύση περισσότερο[8] απ᾽ όσο εκείνα τα οποία προκαλούν ηδονή. Γιατί όσα πράγματα προάγουν στ᾽ αλήθεια την ανθρώπινη φύση δεν πρέπει να βλάπτουν αλλά να ωφελούν. Έτσι, όσα από αυτά είναι χρήσιμα από τη φύση [...] ...κι όσοι αμύνονται, όταν υποστούν επίθεση, ενώ οι ίδιοι δεν επιχειρούν να επιτεθούν πρώτοι· κι όσοι φέρονται με καλοσύνη στους γονείς τους, έστω και αν οι γονείς είναι κακοί απέναντι τους· κι όσοι δίνουν στους άλλους τη δυνατότητα να βεβαιώσουν κάτι μ᾽ έναν όρκο, ενώ στους ίδιους δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Στις παραπάνω πράξεις θα μπορούσε κανείς να βρει πολλά τα οποία αντιστρατεύονται τη φύση: Συμβαίνει αυτές οι πράξεις να οδηγούν σε περισσότερο πόνο, ενώ λιγότερος πόνος θα ήταν κάτι εφικτό, και σε λιγότερη ευχαρίστηση, ενώ περισσότερη ευχαρίστηση θα ήταν δυνατή, και στο να υφίσταται κανείς κάτι κακό, ενώ θα μπορούσε να μη το υποστεί. Αν λοιπόν όσοι ασπάζονται τέτοιες αρχές λάμβαναν μια βοήθεια από την πλευρά των νόμων και, παράλληλα, όσοι δεν τις ασπάζονται δοκίμαζαν κάποια μείωση, η υπακοή στους νόμους δεν θα ήταν χωρίς πλεονεκτήματα. Είναι όμως φανερό ότι η δικαιοσύνη του νόμου δεν επαρκεί να προσφέρει ικανοποιητική προστασία σε όσους τα τηρούν αυτά. Καταρχήν επιτρέπει σε όποιον παθαίνει[9] κάτι να το πάθει και σε όποιον διαπράττει κάτι να το διαπράξει· ούτε στη μια περίπτωση εμπόδισε αυτόν που έπαθε κάτι να το πάθει ούτε στην άλλη περίπτωση αυτόν που διέπραξε κάτι να το διαπράξει. Κι όταν πρόκειται για την τιμωρία, η δικαιοσύνη του νόμου δεν είναι διόλου περισσότερο με το μέρος αυτού ο οποίος έχει υποστεί κάτι παρά με το μέρος εκείνου ο οποίος έχει διαπράξει κάτι. Διότι το θύμα θα χρειαστεί να πείσει τους κριτές ότι έχει υποστεί μια αδικία προκειμένου να αξιώσει να κερδίσει μια δίκη.

Πηγή: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=212

Σημείωση: Το κείμενον μετέφρασεν ο Νικόλαος Σκουτερόπουλος.
Η ιστοσελίδα είναι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσης.
IP Logged
 Subject :ΝΕΑ ΤΑΞΗ : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ .. 03-05-2019 20:47:46 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΝΕΑ ΤΑΞΗ : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ

Subject :ΝΕΑ ΤΑΞΗ : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ

Οι νεοταξίτες πέτυχαν να πάρουν την διακυβέρνηση του κόσμου διότι έδωσαν όλοι την ίδια απάντηση στο ερώτημα "ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ;" . Και η απάντηση αυτή είναι "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΜΑΣ ( τους νεοταξίτες) . ΕΜΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΑΣ" . Οποιαδήποτε καταγωγή και αν έχει ο νεοταξίτης δίνει πάντα αυτή την απάντηση .

Οι εχθροί της Νέας Τάξης όμως είναι διεσπασμένοι :

- Ο κομμουνιστής λέει οτι σκοπός του ανθρώπου είναι να νικά τον ναζισμό ( έχουν κολλήσει στο 1945 αυτοί ) .
- Ο χριστιανός λέει "ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ" .
- Ο Εθνικοσοσιαλιστής λέει "ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟ" ( άλλη εμμονή με το 1945 ) .
- Ο Έλλην λέει "ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ".
- Ο μουσουλμάνος λέει "ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ( έστω και δια της βίας)
- Ο Ινδουϊστής λέει "ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΙΡΒΑΝΑ" .

Πώς να νικήσει αυτή η Βαβέλ τους νεοταξίτες ;
Οι εχθροί της Νέας Τάξης δεν έχουν το θάρρος να παραδεχτούν οτι είμαστε εξάρτημα και υπηρέτες της Φύσης . Όλοι κατά βάθος οραματίζονται να φτιάξουν έναν κόσμο όπου ο άνθρωπος θα πίνει , θα γλεντά και θα γεννοβολά επ' άπειρον ως αφέντης του πλανήτη με την ιδεολογία που έχει ο κάθε οραματιζόμενος .
Αλλά και οι λίγοι που λένε οτι είμαστε υπηρέτες της Φύσης δεν έχουν την όρεξη να κινηθούν δραστήρια και να διεκδικήσουν την εξουσία .

Δικαίως λοιπόν κάποιοι ανησυχούν οτι η ανθρωπότητα βαδίζει προς την αυτοκαταστροφή .


Η δική μου απάντηση στο ερώτημα
"ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ;" : http://lofos.info/pythas/tie-filosof.html
IP Logged
 Subject :ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ .. 03-05-2019 20:46:46 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Οδύρεται κανείς διότι έληξε η Μινωϊκή Εποχή ;
Όχι διότι η Μυκηναϊκή ( που ήρθε κατόπιν ) είχε όλα τα καλά της Μινωϊκής και πρόσθεσε και άλλα απο πάνω .

Βάζει κανείς τα κλάματα διότι έληξε η Μυκηναϊκή Αυτοκρατορία ;
Όχι , διότι η Κλασσική Ελλάδα που ακολούθησε είχε τα καλά στοιχεία των Μυκηναίων και προσέθεσε και άλλα καλά απο πάνω .
Κλαίει κανείς επειδή τέλειωσε η Κλασσική Ελλάδα ( Αθήνα και Σπάρτη ) ;
Όχι διότι η εποχή του Αλεξάνδρου που ακολούθησε είχε όλα τα καλά της κλασσικής και πρόσθεσε και άλλα καλά απο πάνω .

Σαν να διακρίνω οτι κάποιοι είναι γαντζωμένοι πάνω σε αυτό που ονομάζεται "Ελληνισμός" και δεν θα ήθελαν να λήξει . Αυτό όμως δεν είναι στο χέρι μας να το σταματήσουμε . Οι διάσημοι δεινόσαυροι έζησαν 200 εκατομμύρια χρόνια και όμως κάποτε ήρθε το τέλος τους διότι κάτι άλλο ( καλύτερο ) μπήκε στην σκηνή .
Και εμείς ελπίζουμε οτι αυτό που έχει ζωή 3.000 ετών θα ζήσει για ΠΑΝΤΑ ;
Στην Φύση βλέπουμε μια διαρκή πορεία απο το ατελές προς το τελειότερο ( στα έμβια όντα) . Η κοινή λογική το επιβάλλει : Ο Α έχει πέντε καλά όπλα . Ο Β τον αντιγράφει και προσθέτει και άλλο ένα που επινόησε ο ίδιος . Έτσι νικά τον Α και παίρνει την θέση του . Ο Γ αντιγράφει τα έξη όπλα του Β και προσθέτει άλλο ένα δικό του . Φυσικά θα νικήσει τον Β και θα πάρει την θλεση του . [ Αυτά τα καλά όπλα που τα αντιγράφουν όλοι ονομάζονται "μιμίδια" ] (*)
Εξ΄ άλλου όταν το καλό δίνει την θέση του στο ΚΑΛΥΤΕΡΟ δεν έχουμε την οδυνηρή αίσθηση του τέλους . Την Κλασσική Ελλάδα την βλέπουμε σαν ομαλή συνέχεια των Μυκηνών . Και την Ελληνιστική Εποχή την βλέπουμε σαν ομαλή συνέχεια της Κλασσικής Ελλάδας .
Έτσι και το ΕΠΟΜΕΝΟ που θάρθει μετά τον Ελληνισμό θα είναι καλύτερο και θα έχει όλα τα καλά του Ελληνισμού χωρίς τα ελαττώμματα .
Και αφού ο Ελληνισμός άγγιξε τον ουρανό σε θέματα αισθητικής , αναπόφευκτα το ΕΠΟΜΕΝΟ θα συνεχίσει την ίδια οδό : Θα έχει την ίδια αρχιτεκτονική , την ίδια γλυπτική , την ίδια ενδυμασία , το ίδιο εξωτερικό κέλυφος θρησκείας ( με καλύτερο πυρήνα ) , της ίδιας ποιότητας θέατρο , της ιδίας ποιότητας γλώσσα ...
Στην Πολιτική βέβαια θα είναι πολύ ανώτερο απο τον Ελληνισμό διότι οι Έλληνες υπήρξαν μηδενικά σε θέματα πολιτικής ( γι' αυτό και νικήθηκαν άλλωστε ) .
Πιθανόν να έχει διαφορετικό όνομα ( άλλωστε ούτε η Κλασσική Ελλάδα ονομαζόταν "Μυκήνες" ούτε οι Μυκήνες λεγόταν "Μινωϊκή" ) αλλά ποιός νοιάζεται ; Ένας μακρυνός παρατηρητής θα νομίζει οτι πρόκειται για Ελλάδα .

Υ.Γ. Βέβαια το ΕΠΟΜΕΝΟ και ΚΑΛΥΤΕΡΟ θα έρθει ΕΑΝ και ΟΤΑΝ νικήσουμε την Νέα Τάξη . Διότι εάν δεν την νικήσουμε , μαύρο φίδι που μας έφαγε ( όλους ) .

(*) Το μιμίδιο του Αλέξανδρου ήταν , πιθανόν , η σάρισα ενώ το μιμίδιο των Ρωμαίων ήταν η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ .
IP Logged
 Subject :ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ .. 03-05-2019 20:44:38 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
28-4-2019
Σήμερα για όλα αποφασίζουν 300 ηλίθιοι και πουλημένοι στην Αθήνα . Πολύ βολικό για την Νέα Τάξη . Εξαγοράζει ( ή εκβιάζει ) 300 άτομα και έχει όλη την χώρα .
Για πείτε μου όμως , το ποιός γιατρός θα προσληφθεί στο ιατρείο της Άνω Κατσικοράχης είναι αναγκαίο να αποφασίζεται στην Αθήνα ; Δεν μπορεί η τοπική κοινωνία ; Είναι τόσο ηλίθια ; Μα αν δεν μπορεί να διαλέξει έναν γιατρό πώς μπορεί να διαλέγει βουλευτές και πρωθυπουργούς που θα χειριστούν πολύ πιο σοβαρά θέματα ;

Ο δικαστής της Άνω Κατσικοράχης είναι απαραίτητο να διορίζεται απο την Αθήνα;
Οι αστυνομικοί στον τοπικό αστυνομικό σταθμό ;

Τα χρήματα των συντάξεων πρέπει να είναι ΟΛΑ σε ένα ταμείο στην Αθήνα και το κλειδί να το έχεις ΕΝΑΣ ηλίθιος και πουλημένος ; Κάποια στιγμή αυτός ο πουλημένος άδειασε το ταμείο και οι συντάξεις κατεδαφίστηκαν . Έχουμε πικρή πείρα λοιπόν . Εάν όμως κάθε Δήμος είχε το δικό του ταμείο συντάξεων θα μπορούσε ΕΝΑΣ μόνο να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά ;

Το ποιές ειδήσεις θα ακούει ο κόσμος πρέπει να αποφασίζεται απο 3- 4 μεγάλους καναλάρχες και απο έναν ηλίθιο διορισμένο απο την κυβέρνηση ; Είδαμε πού μας οδήγησε αυτό το καθεστώς : Σε έναν λαό που δεν ξέρει τί του γίνεται . Αν όμως οι συχνότητες ανήκαν στους Δήμους και οι εκφωνούντες τις ειδήσεις εκλεγόταν απο την τοπική κοινωνία θα μπορούσε ποτέ ένας ολόκληρος λαός να κρατηθεί στην αμάθεια ;

Ας δούμε τώρα και το αντίθετο : Η κυρά - Κατίνα απο την Άνω Κατσικοράχη ( 90 ετών) δεν μπορεί σήμερα να επιλέξει ούτε τον γιατρό του χωριού ούτε τον δικαστή ούτε τον αστυνομικό ούτε τον ταμία των συντάξεων ούτε τον αρχισυντάκτη και τον εκφωνητή που θα την ενημερώνει για το τί γίνεται στον κόσμο . Μπορεί όμως να επιλέξει πρωθυπουργό ! Και αυτός ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει για συμμαχίες με άλλες χώρες . Θα αποφασίσει για πόλεμο ή ειρήνη . Αυτές οι αποφάσεις θα έχουν αποτελέσματα ίσως 100 χρόνια μετά . Και εάν τα αποτελέσματα είναι κακά ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ( ενώ εάν ο γιατρός στο τοπικό ιατρείο αποδειχθεί ανεπαρκής δεν καταστρέφεται η χώρα και μπορεί να αντικατασταθεί ) . Θα χαράξει γεωργική και ενεργειακή πολιτική για τα επόμενα 100 χρόνια .
Σοβαρά , πιστεύετε οτι η κυρά - Κατίνα έχει την πληροφόρηση και την πνευματική διαύγεια για να δεί το μέλλον 100 χρόνια μετά ;

Πού θελω να καταλήξω : Οτι η Άμεση Δημοκρατία είναι άριστο πολίτευμα για τα ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ . Και εκεί πρέπει να εφαρμόζεται . Για θέματα όμως που έχουν σχέση με το μακρυνό μέλλον ( πχ Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική ) δεν είναι ορθόν να ρωτάμε την πλειοψηφία . Διότι η πλειοψηφία νοιάζεται για το ΤΩΡΑ . Το μέλλον το ξεπουλά ευχαρίστως αρκεί να απολαύσει το ΤΩΡΑ . Τα θέματα του μακρυνού μέλλοντος πρέπει να τα χειρίζεται μια Σύγκλητος Σοφών που θα ζεί με Πλατωνική λιτότητα ( για να μην μπορεί να κατηγορηθεί οτι τρώει απο τυχόν μίζες εξοπλισμών ) και η ίδια θα επιλέγει ποιοί νέοι είναι κατάλληλοι για να μπούν στους κόλπους της .
IP Logged
 Subject :ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΙΜΙΔΙΟΝ .. 03-05-2019 20:42:20 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΙΜΙΔΙΟΝ

( μιμίδιο = ένα πλεονέκτημα που σε κάνει πιο δυνατό απο τον αντίπαλο )

Το μιμίδιο του Αλεξάνδρου ήταν , πιθανόν , η σάρισα . Γι' αυτό νίκησε τους Πέρσες .
Το μιμίδιο των Ρωμαίων ήταν η Σύγκλητος . Γι' αυτό νίκησαν τους Καρχηδόνιους και τους Έλληνες .
Κάποια στιγμή η Σύγκλητος παρήκμασε και έγινε διακοσμητική. Τότε την αντέγραψαν οι Εβραίοι και κυριάρχησαν στον κόσμο .
Κυριάρχησαν αλλά έκαναν έναν κόσμο που βαδίζει προς την αυτοκαταστροφή .
Τί μιμίδιο θα πρέπει να αποκτήσουμε εμείς ώστε να τους νικήσουμε ;
ΠΡΟΤΑΣΗ : Να υιοθετήσουμε το δόγμα "ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ" .
Πράγματι , ένα έθνος που στόχο έχει απλώς να υπάρχει αιώνια , πέφτει σε αντιφάσεις . Διότι πολεμά τα άλλα έθνη . Έτσι κάνει εχθρούς όλα τα αξιόλογα άτομα απο τα άλλα έθνη . Βρίσκεται σε συνεχή πόλεμο με αξιόλογους αντιπάλους και σπαταλά δυνάμεις . Ενώ ένα έθνος που ασπάζεται το δόγμα που πρότεινα ρουφά σαν ηλεκτρική σκούπα όλα τα αξιόλογα άτομα απο τα άλλα έθνη .
Το εβραϊκό έθνος έχει στόχο την ύπαρξη για πάντα και γι' αυτό έχει ημερομηνία λήξης .
Μια κοινωνία όμως που έχει στόχο να δημιουργήσει το αμέσως καλύτερο ( καλύτερο όν ή καλύτερη κοινωνία ) δεν έχει εσωτερικές συγκρούσεις . Θα πεθάνει κάποτε ( όλοι πεθαίνουν κάποια στιγμή ) αλλά θα πεθάνει τελευταία . Όταν θα έχει δημιουργήσει το ΚΑΛΥΤΕΡΟ .
Η αθανασία δεν υπάρχει σαν επιλογή . Οι επιλογές μας είναι δύο : Ή πεθαίνουμε ένδοξα ( αφού πρώτα δημιουργήσουμε το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ) ή πεθαίνουμε άδοξα χωρίς να δημιουργήσουμε τίποτα καλό .
IP Logged
 Subject :ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ .. 02-05-2019 01:16:07 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ!


1. Εφαρμογή του θεσμού των Δημοψηφισμάτων για σημαντικά ζητήματα.
2. Εφαρμογή συστήματος καταθέσεως και επεξεργασίας προτάσεων από κάθε Δημότη-Πολίτη.
3. Σύσταση πολυσυμμετοχικών επιχειρήσεων με βασικούς μετόχους τους Δημότες.
4. Σύσταση επιτροπών αμέσου διενέργειας αυτοψιών (π.χ. για κατεστραμμένα πεζοδρόμια, έλλειψη οδοδεικτών, επικίνδυνες λακκούβες, με σκοπό την άμεση επίσης διευθέτηση του όποιου ζητήματος και την επίλυση του όποιου προβλήματος.)
5. Σύσταση συμβουλευτικού σώματος επιλύσεως διαφορών μεταξύ των δημοτών, με σκοπό την άμεση επίλυση της όποιας διαφοράς με συναινετικό-συμβιβαστικό τρόπο, καθώς και την αποφυγή της πιθανής επιλογής της δικαστικής οδού.
6. Εισαγωγή του θεσμού της κληρώσεως και των κληρωτών (κυρίως στις περιπτώσεις συγκροτήσεως επιτροπών).
7. Ίδρυση «τράπεζας» χρόνου, ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών. (Π.χ. μία επιχείρηση που σκοπεύει να ανανεώσει τον εξοπλισμό της, πετώντας τον παλιό, θα μπορούσε να «καταθέσει» τον παλιό εξοπλισμό και να πάρει οτιδήποτε άλλο αντίστοιχης αξίας θεωρεί χρήσιμο.)
8. Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και εφαρμογή του θεσμού του παρατηρητή της γειτονιάς για πρόληψη - αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών ενεργειών.
9. Εφαρμογή συστήματος δρομολογίων Δημοτικής συγκοινωνίας στην βάση των κυκλικών ατέρμονων διαδρομών με ανταπόκριση άλλων Μ.Μ.Ε. και σε συνεργασία με όμορους Δήμους.
10. Αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων και «αφανών» πλουτοπαραγωγικών πηγών του Δήμου, (συγκομιδή καρπών οπορωφόρων όπου υπάρχουν, συστηματική καλλιέργεια κήπων, συλλογή βρόχινου νερού - χρήση νερού πηγαδιών για πότισμα παρτεριών και πλύσιμο οδών).

11. Εφαρμογή συστήματος αξιοποιήσεως των απορριμμάτων εδραζομένου στο τρίπτυχο Επαναχρησιμοποίηση / Ανακύκλωση / Βιοαποικοδόμηση - Ενεργειακή αξιοποίηση μεανταποδοτικό όφελος στους Δημότες.
12. Υπεραπλούστευση διαδικασιών εκδόσεων - διαχειρίσεως πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων. (Π.χ. Κάθε ισχύον έγγραφο που κατατίθεται άπαξ, θα αναγνωρίζεται αυτομάτως και δια παντός σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.)
13. Έργα υποδομών (αυτοπαραγωγή ενέργειας σε δημοτικά κτήρια, σχολεία κλπ.)
14. Προγράμματα εντάξεως ανέργων και υποαπασχολούμενων σε παραγωγικούς τομείς εργασίας.
15. Προγράμματα εντάξεως ΑΜΕΑ σε αντιστοίχους τομείς δράσεων.
16. Ευπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά αλλά και ενηλίκους.
17. Ενθάρρυνση του εθελοντισμού σε όλους τους τομείς.
18. Διενέργεια διαγωνισμών με οικονομικά και ηθικά έπαθλα σε αθλητικούς, πολιτιστικούς και γνωσιολογικούς τομείς (ζωγραφική, ποίηση, γλυπτική, μαθηματικά, αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική κήπων, διακόσμηση)
19. Δημιουργία Δημοτικού ιατρείου – εξεταστηρίου επί 24ώρου βάσεως.
20. Δημιουργία Δημοτικού κτηνιατρείου.
21. Κατασκευή δημοτικών σταθμευτηρίων οχημάτων. Εφαρμογή συστήματος καθέτου ή υπό γωνία σταθμεύσεως όπου υπάρχει χώρος.
22. Κατασκευή ποδηλατοδρόμων όπου ενδείκνυται και ενθάρρυνση χρήσεως ποδηλάτων. Διάθεση κοινοχρήστων ποδηλάτων ή ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων για μετακινήσεις εντός του Δήμου.
23. Πλήρης ανανέωση-ανακατασκευή πινακίδων οδών, οδοδεικτών, κυκλοφοριακών σημάνσεων, αριθμήσεων οδών, φωτισμού, πεζοδρομίων κλπ.
24. Μείωση δημοτικών τελών μέσω όλων των ανωτέρω.

******

Ο Δήμος είναι το βασικότερο διοικητικό – πολιτικό συστατικό μιας συνεκτικής Κοινωνίας και ενός συγκροτημένου και οργανωμένου Κράτους.

Ο Δήμος είναι ένας πανάρχαιος Ελληνικός θεσμός και η αυθεντική Δημοκρατία η ιδανικότερη πρόταση όπου το ατομικό συμφέρον ισορροπεί και εναρμονίζεται με το συλλογικό.

Ο Δήμος όμως, δεν είναι απλώς μία διοικητική δομή ή ένα διοικητικό όργανο, είναι και το ίδιο το σύνολον των Δημοτών – Πολιτών.
Η σωστή λειτουργία του Δήμου αποτελεί εφαλτήριο και πρόδρομο για την σωστή λειτουργία ολόκληρης της Πολιτείας. Ωστόσο στις μέρες μας ο θεσμικός και ο ουσιαστικός ρόλος του Δήμου έχουν παραγκωνιστεί και διαστρεβλωθεί, με αποτέλεσμα την ολοένα αυξανόμενη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας.

Ειδικώς για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου:


Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ» έχει σκοπό, αφ’ ενός μεν την καλύτερη λειτουργία του Δήμου μας, αφ’ ετέρου δε την ενεργοποίηση ολοένα και περισσότερων Δημοτών προς όφελος του κοινού συμφέροντος.
Διότι το όφελος των πολλών είναι και όφελος του ενός. Το όφελος του ενός όμως σπανιότατα ή και ποτέ δεν είναι προς όφελος των πολλών.
Μακρυά από μικροπρεπή ατομιστικά και κομματικά συμφέροντα. Μακρυά από στρεβλά και διεφθαρμένα «πρότυπα». Μακρυά από παρωχημένες και αναποτελεσματικές πρακτικές και συνήθειες, ήρθε η ώρα να κάνουμε το Φάληρό ΜΑΣ καλύτερο! Γιατί η αδιαφορία και ο «ωχαδερφισμός» ΔΕΝ είναι λύση.
ΠαλαιοΦαληριώτες, ΠαλιοΦαληριώτισες, ελάτε να πάρουμε την τύχη μας και την τύχη των παιδιών μας στα χέρια μας.
Ελάτε να κάνουμε το Φάληρό Μας καλύτερο, πιο Όμορφο, πιο Λειτουργικό, πιο Φιλικό σε Όλους μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ (ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ) Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1540081949460529&set=a.257136347755102&type=3&theater

https://www.facebook.com/Emeis.gia.to.faliro/

https://www.facebook.com/groups/869153509793726/
IP Logged
 Subject :ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α-ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ''ΠΡΕΣΠΩΝ'' ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠ .. 13-03-2019 23:09:39 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α-ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ''ΠΡΕΣΠΩΝ'' ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Subject :ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α-ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ''ΠΡΕΣΠΩΝ'' ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ως Έλληνες και Ελληνίδες Πολίτες, με την παρούσα Ανοικτή Επιστολή, ανακοινώνουμε, δηλώνουμε και γνωστοποιούμε, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, επίσημους φορείς, πρεσβείες και κυβερνήσεις όλων των κρατών του Κόσμου, με τα οποία η Πατρίδα μας Ελλάς, μέσω της υφισταμένης κυβερνήσεώς της έχει παντός τύπου επαφές, συζητήσεις και συμφωνίες, ότι:

- Δεν της αναγνωρίζουμε την Νομιμότητα να υφίσταται ως τέτοια (κυβέρνηση), διότι ανήλθε στην εξουσία μέσω ψευδών προεκλογικών υποσχέσεων και δηλώσεων.

- Δεν της έχουμε καμμία εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε ενέργεια έγινε, είτε εν αγνοία μας, είτε εν κρυπτώ, είτε σε πλήρη αντίθεση με την λαϊκή βούληση, είτε ακόμη χειρότερα παραβιάζοντας και διαστρεβλώνοντας το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους μας.

- Δεν της αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να διαπραγματεύεται επ΄ ονόματί μας, επ΄ονόματι του Ελληνικού Λαού και επ΄ ονόματι της Ελλάδος.

- Δεν αναγνωρίζουμε και δεν αποδεχόμαστε ως έγκυρη και νόμιμη καμμία συμφωνία που υπεγράφη χωρίς την συγκατάθεσή μας και ειδικώς για σοβαρά Εθνικά θέματα.

- Ειδικότερα, δεν αναγνωρίζουμε και δεν αποδεχόμαστε την συμφωνία με την γείτονα χώρα των Σκοπίων μέσω της οποίας τής αποδίδεται το όνομα «Βόρειος Μακεδονία» και επί του πρακτέου «Μακεδονία», διότι η Ονομασία και η Ιστορική γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας είναι αμιγώς Ελληνικές.

Επιφυλασσόμαστε για επαναπροσδιορισμό και επαναδιαπραγμάτευση όλων των ανωτέρω σε Νόμιμη, Δίκαιη και Ειλικρινή βάση μόλις περιέλθει η Διακυβέρνηση της Πατρίδος μας Ελλάδος στους Έλληνες Πολίτες και αποκατασταθεί η Δημοκρατία στην πράξη.

ΕΛΛΑΣ

11-1-2019

https://www.facebook.com/groups/1987302311571468/
IP Logged
 Subject :Χρήσιμες πληροφορίες .. 07-02-2019 14:33:41 
Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης
Μέλος 100+ Καταχωρήσεων
Joined: 20-02-2010 17:07:57
Posts: 158
Location: Αθήνα(Νέα Σμύρνη) καί Σκύρος(το καλοκαίρι)
Forum : Βήμα
Topic : Χρήσιμες πληροφορίες

(1) Στις 2 Απριλίου 2.019μ.α.χ.χ. καταργείται η εφαρμογή Google+. Άρα, όσοι καί όσες έχετε ιστολόγια καί αρχεία στη σχετική εφαρμογή, να φροντίσετε να τα διασώσετε ως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

(2) Δημιούργησα στον δίαυλό σας (youtube) έναν δικό μου δίαυλο με το ονοματεπώνυμό μου καί περιοδικώς αναρτώ ποικίλα οπτικοακουστικά ιστορικού περιεχομένου. Επισημαίνω το ονοματεπώνυμό μου ώστε να με βρίσκετε: "Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης".

(3) Πέραν αυτών, προσωπικώς έχω τα κάτωθι μέσα κοινωνικής δικτυώσεως εν ενεργεία:

(α) wordpress ([url=http://]https://www.antiocheanrace.wordpress.com/[/url])
(β) blogger (Φυλή Αντιοχίς)
(γ) linkedIn (Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης)

Πιστεύω μπορείτε να με βλέπετε παντού όπου επιθυμείτε καί να αναγιγνώσκετε τα γραπτά μου, αλλά καί να τα διαδίδετε. Μόνη επιθυμία μου είναι να διαδίδετε τα κείμενά μου αυτούσια καί αναλλοίωτα, με αναφορά στην αρχική πηγή τους. Πέραν αυτού, δεν θέτω άλλον περιορισμόν.-
IP Logged
 Subject :ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ .. 01-12-2018 21:16:55 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Οι πρόσφατες καταλήψεις στα Λύκεια θέτουν τα συνήθη ερωτήματα :

- Ποιός υποκινεί τους μαθητές ; Δεκάδες άτομα που στην καθημερινή ζωή δεν συνεργάζονται και θέλουν όλοι να είναι αρχηγοί , ξαφνικά αφήνουν τα αρχηγιλίκια στην άκρη και υπακούουν σε κάποιο κάλεσμα . Φυσικά η ΝΔ έχει κάθε λόγο να κινητοποιεί το κόσμο και να το χρεώνει στην Χρυσή Αυγή . Ο σύριζα έχει κάθε λόγο να το χρεώνει στην Χρυσή Αυγή διότι αν παραδεχτεί οτι η ΝΔ έχει τόση απήχηση στον λαό , αλοίμονο ... Τις έχασε τις εκλογές .

- Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για επανάσταση ; Όταν το "ΟΧΙ" σου το κάνουν "ΝΑΙ" ; Όταν σου βάζουν ΕΝΦΙΑ ; Όταν σου κατάσχουν το σπίτι ; Όταν ξεπουλούν την Μακεδονία ; Όταν ετοιμάζονται να υπογράψουν την συμφωνία του Μαρόκου που θα φέρει τσουνάμι λαθροεποίκων στην Ευρώπη ;

-ΠΩΣ γίνεται η ΣΩΣΤΗ επανάσταση ;

Το έχω ξαναγράψει εδώ οτι η Νέα Τάξη είναι ανίκανη να πραγματοποιήσει μια κίνηση με ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ . Κάθε δήθεν νίκη της βάζει και μια βόμβα στα θεμέλιά της .
Μας έδωσε το ηλεκτρικό ρεύμα στα σπίτια και φαίνεται σαν νίκη της . Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό . Είμαστε εξαρτημένοι . Όμως το ίδιο το ηλεκτρικό ρεύμα είναι το υπέρτατο επαναστατικό όπλο που θα το ζήλευε ακόμη και ο Λένιν :
Κάθε μέρα μόλις αρχίζουν οι ειδήσεις του ΑΝΤ1 , στις 8.00 μμ , ανοίγουμε όλοι τις ηλεκτρικές κουζίνες , τους θερμοσίφωνες και τα ηλεκτρικά σίδερα ( για πέντε λεπτά μόνο ) . Η τάση του δικτύου πέφτει σε όλη την Ελλάδα και σβήνουν οι τηλεοράσεις και τα φώτα παντού .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ :
- Δεν χρειάζεται να βγείς απο το σπίτι σου .
- Δεν στοιχίζει σχεδόν τίποτα .
- Κανείς δεν γνωρίζει οτι εσύ συμμετέχεις στην επαναστατική κινητοποίηση . Μπορείς μάλιστα να σβήσεις τα φώτα του σπιτιού ώστε να φαίνεται ( στους έξω ) οτι είσαι ΕΝΑΝΤΙΟΝ της επανάστασης !
- Ακόμη και αυτοί που δεν συμμετέχουν ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ οτι οι επαναστατημένοι είναι η πλειοψηφία ( αφού και στο δικό τους σπίτι θα χαμηλώσουν τα φώτα και θα σταματήσει η τηλεόραση ) .

Φυσικά τα κομματικά ιερατεία θα προσπαθήσουν να καταπνίξουν τέτοια ιδέα για επανάσταση . Ακόμη και η ΝΔ ( γνήσιο τέκνο της Νέας Τάξης ) φοβάται οτι το ίδιο κόλπο θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε και εναντίον της όταν θα διοικεί .
Σε σπάνιες περιπτώσεις οι νεοταξίτες κάνουν κάτι ψευτοκινητοποιήσεις με την χρήση του ηλεκτρισμού ( πχ για να διαμαρτυρηθούν για την στυτική δυσλειτουργία του γατόψαρου της Μποτσουάνα ) :
Λένε "ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ για λίγη ώρα" . Αυτό όμως έχει δύο σημαντικά μειονεκτήματα :
- Βλέποντας τα σβηστά φώτα σου ΟΛΟΙ γνωρίζουν οτι εσύ συμμετέχεις .
- Αυτοί που δεν συμμετέχουν χαμπάρι δεν παίρνουν απο την διαμαρτυρία σου . Τα φώτα και η τηλεόραση στο δικό τους σπίτι δουλεύουν μια χαρά .

Καθώς πλησιάζει η μέρα της υπογραφής της Συμφωνίας του Μαρόκου έχουμε μια ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ευκαιρία να επαναστατήσουμε σωστά . Εάν αποτύχουμε και εδώ βαδίζουμε προς εξαφάνιση και ο νέος Μεσαίωνας θα είναι γεγονός . Γι' αυτό διαδώστε αυτή την ιδέα προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε μέσον ( το FACEBOOK μπορεί να μας φανεί πολύ χρήσιμο ) . Όλοι αυτοί που λένε οτι βλέπουν μακρύτερα απο τον μέσο νεοέλληνα πρέπει να συμμετέχουν στην εκστρατεία . ΑΥΤΗ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ . Τώρα θα φανεί ποιοί είναι οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ επαναστάτες !
IP Logged
 Subject :ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ .. 04-10-2018 10:04:27 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ

Επειδή συχνά ακούμε αυτό το περί ΚΛΗΡΩΤΩΝ αρχόντων , να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους :

Δεν μπορείς με ΚΛΗΡΩΣΗ να επιλέξεις τους στρατιωτικούς , τους διπλωμάτες ( αυτούς που χαράσσουν την εξωτερική σου πολιτική ) , τους διδάσκοντες , τους αστυνομικούς , τους επιστήμονες , τους ιατρούς , τους ταμίες . Κάθε λάθος σε τέτοια πόστα μπορεί να πληρωθεί πολύ ακριβά .

Με κλήρωση μπορείς να σχηματίσεις πολυμελείς επιτροπές που θα κάνουν ΕΛΕΓΧΟ στα οικονομικά όλων των προηγουμένων .
IP Logged
 Subject :ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ( Β' ΜΕΡΟΣ ) .. 04-10-2018 10:03:21 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ( Β' ΜΕΡΟΣ )

ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ( Β' ΜΕΡΟΣ )

Τα μικρά κόμματα ρωτάνε "ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥ ; ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ" .

Απαντώ : Χωρίς να το έχω διαβάσει σου βάζω 9,5 με άριστα το 10 . Διότι είσαι τίμιος και ό,τι και εάν έγραψες είναι καλύτερο απο αυτό που έχουμε σήμερα .

Δεν σε κρίνω απο το πρόγραμμα .
Υπάρχει όμως ο Χ. απο την άλλη άκρη της Ελλάδος ( και αυτός τίμιος ) που έχει γράψει ένα πρόγραμα που αλλού είναι καλύτερο , αλλού χειρότερο αλλά σε γενικές γραμμές εφάμιλλο με το δικό σου .

Μπορείτε να συνεργαστείτε ; Απο αυτό θα σας κρίνω .

ΠΡΟΤΑΣΗ :
Πείτε οτι "ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ . ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "
Διότι είναι αφελές να λές οτι ΕΣΥ έχεις τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ιδέες και κανείς άλλος δεν έχει καλές ιδέες .
[ Εξ' άλλου , η Νέα Τάξη βασίζεται στον ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ . Δηλαδή όλοι οι νόμοι ( για όλη την χώρα ) να αποφασίζονται απο 300 μόνο πουλημένους ! Χτύπα τα ΘΕΜΕΛΙΑ της Νέας Τάξης . Δώσε την νομοθετική και την δικαστική και την εκτελεστική εξουσία σε εκατοντάδες δημοτικά συμβούλια . Ποιόν να εξαγοράσει και ποιόν να εκβιάσει τώρα πιά η Νέα Τάξη ; ]

Το μεγάλο σου προσόν δεν είναι οι ιδέες που έγραψες στο χαρτί .
Το προσόν σου είναι οτι ΣΗΚΩΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ! Σε δύσκολους καιρούς τρέχεις σε όλη την Ελλάδα και έχεις μεράκι για την πολιτική την ώρα που όλοι βλέπουν ποδόσφαιρο ή γράφουν τον πόνο τους στο FACEBOOK .
Γι' αυτό είσαι αξιέπαινος !
IP Logged
 Subject :ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ; .. 04-10-2018 10:01:31 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ;
Δημοκρατία δεν είναι να εκλέγεις τους πολιτικούς .

- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις ( εσύ ο λαός ) τον δικαστή και τον αστυνομικό της πόλης σου .
- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις εσύ τον αξιωματικό του Στρατού .
- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις εσύ αυτόν που φυλάει και εποπτεύει το χρήμα .
- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις εσύ αυτόν που σου φέρνει τις ειδήσεις απο τον έξω κόσμο .
- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις ΕΣΥ το θρησκευτικό σου ιερατείο .
- Δημοκρατία είναι να μπορείς να ΑΝΑΚΑΛΕΙΣ όλους τους προηγούμενους ανα πάσαν στιγμήν και να τους αντικαθιστάς με άλλους , καλύτερους .
- Δημοκρατία είναι να αποφασίζεις ΕΣΥ για τον μισθό όλων των προηγουμένων .

Δηλαδή "Δημοκρατία" είναι όσα ακριβώς ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ !!!

Εάν τα κάνεις όλα τα προηγούμενα , άσε στην πολιτική να ανακατευτεί όποιος θέλει . Όταν γνωρίζει οτι μπορεί ανά πάσαν στιγμή να ανακληθεί , να συλληφθεί και να δικαστεί ποιός απατεώνας ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ να ασχοληθεί με την πολιτική ;
IP Logged
 Subject :ΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ; .. 04-10-2018 09:59:57 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ;

Καθώς οι εκλογές πλησιάζουν πολλά μικρά αντινεοταξικά κόμματα θα μας πλησιάσουν για να ζητήσουν την ψήφο μας .
Υποψιάζομαι οτι οι εκλογές είναι στημένη φαρσοκωμωδία και η Νέα Τάξη θα εμποδίσει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ όποιον τίμιο πλησιάσει στην εξουσία μέσω εκλογών .

Ενδέχεται όμως να κάνω και λάθος . Γι' αυτό ΚΑΠΟΙΟ κόμμα θα πρέπει να διαλέξω .
Επειδή δεν έχω τον χρόνο να διαβάσω τις εκατοντάδες σελίδες προεκλογικών εξαγγελιών δεκάδων κομμάτων , θα ψηφίσω όποιο κόμμα βάλει ΦΑΡΔΙΑ-ΠΛΑΤΙΑ πάνω στο πρόγραμμά του τις δύο παρακάτω εξαγγελίες :

1) Θα καταργήσω κάθε είδους οικονομική επιβάρυνση για όσους βάζουν υποψηφιότητα στις εκλογές ( παράβολα , ψηφοδέλτια ) . Έτσι ανοίγει τον δρόμο της πολιτικής για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΙΜΙΟΥΣ .

2) Μόνο τα θέματα Άμυνας και Εξωτερικής πολιτικής θα απασχολούν την κυβέρνηση των Αθηνών ( επειδή απαιτούν ταχύτητα , μυστικότητα και εξαιρετικές ικανότητες ) . Όλα τα υπόλοιπα θέματα ( Αστυνόμευση , Δικαιοσύνη , Υγεία , Συντάξεις , Παιδεία ) θα είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων και των Νομαρχιών . Έτσι κόβει τα πόδια της Νέας Τάξης . Διότι η Νέα Τάξη ζεί όπου υπάρχει ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ : Όλα τα θέματα να τα χειρίζονται 300 ηλίθιοι και 20 πουλημένοι στην Αθήνα .
IP Logged
Last Edited On: 04-10-2018 09:59:57 By Πυθαγόρας Πυθαγορίδης for the Reason
 Subject :ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .. 28-09-2018 10:11:01 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοκρατία δεν είναι να εκλέγεις τους πολιτικούς .

- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις ( εσύ ο λαός ) τον δικαστή και τον αστυνομικό της πόλης σου .
- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις εσύ τον αξιωματικό του Στρατού .
- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις εσύ αυτόν που φυλάει και εποπτεύει το χρήμα .
- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις εσύ αυτόν που σου φέρνει τις ειδήσεις απο τον έξω κόσμο .
- Δημοκρατία είναι να εκλέγεις ΕΣΥ το θρησκευτικό σου ιερατείο .
- Δημοκρατία είναι να μπορείς να ΑΝΑΚΑΛΕΙΣ όλους τους προηγούμενους ανα πάσαν στιγμήν και να τους αντικαθιστάς με άλλους , καλύτερους .
- Δημοκρατία είναι να αποφασίζεις ΕΣΥ για τον μισθό όλων των προηγουμένων .

Δηλαδή "Δημοκρατία" είναι όσα ακριβώς ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ !!!

Εάν κάνεις όλα τα προηγούμενα , άσε στην πολιτική να ανακατευτεί όποιος θέλει . Όταν γνωρίζει οτι μπορεί ανά πάσαν στιγμή να ανακληθεί , να συλληφθεί και να δικαστεί ποιός απατεώνας ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ να ασχοληθεί με την πολιτική ;
IP Logged
 Subject :ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ .. 19-09-2018 16:04:18 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Εκδηλώσεις
Topic : ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΘΕΡΙΝΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον για ένα θερινό κάμπινγκ Εναλλακτικών Θεραπευτών .
Θα ανταλλάσουν γνώσεις και θα δέχονται ασθενείς ( οι οποίοι θα έχουν το προνόμιο να εξετάζονται απο ΟΜΑΔΑ θεραπευτων και όχι απο έναν - επιπλέον , θα μπορούν να ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ σε ποιόν θεραπευτή θα αναθέσουν το πρόβλημά τους ) .
Κατά την διάρκεια του κάμπινγκ θα υπάρχει η δυνατότητα για συζήτηση της περίπτωσης ίδρυσης ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ στην Ελλάδα ( μόνιμο χωριό Εναλλακτικών Θεραπευτών - Πανεπιστήμιο Εναλλακτικής Ιατρικής )

Τοποθεσίες :
1) Εξαιρετική ορεινή τοποθεσία στην Ανατολική Μακεδονία με εύκολη πρόσβαση σε πόσιμο νερό .

2) Παραθαλάσσια τοποθεσία στην Ανατολική Μακεδονία με δύσκολη πρόσβαση σε πόσιμο νερό .

3) Εγκαταλελειμμένο χωριό στην Ανατολική Μακεδονία με άφθονο νερό

4) Κτήμα Μουλαγιανιού στην Κασσάνδρα ( Χαλκιδική ) . Εξαιρετική τοποθεσία με καλό νερό .

5) Εγκαταλελειμμένο κτήμα στον Όλυμπο ( δίπλα σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο και κοντά στο Λιτόχωρο ) με εξαιρετικό και άφθονο νερό .

Προτείνετε και όσες άλλες τοποθεσίες γνωρίζετε .
IP Logged
 Subject :ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΩΡΡΑΣ .. 05-09-2018 14:26:38 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΩΡΡΑΣ

Μια καλή ανάλυση του φαινομένου στην

[url=http://]http://lofos.info/pythas/sorras.html[/url]
IP Logged
Last Edited On: 05-09-2018 14:26:38 By Πυθαγόρας Πυθαγορίδης for the Reason
 Subject :ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ .. 18-08-2018 13:05:26 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ

Το έχουμε διαπιστώσει οτι η συνεργασία είναι δύσκολο πράγμα .
Ο καθένας που είναι αρχηγός σε μια μικρή ομάδα καλεί τους άλλους "ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ ( με εμένα σαν αρχηγό)" .
Φυσικό είναι να μην προχωρά τίποτα .
Το ιδανικό πρότυπο συνεργασίας το βλέπουμε στο ανθρώπινο σώμα : Αρχηγός είναι η ΙΔΕΑ της επιβίωσης . Ολα τα όργανα είναι ισότιμα και προσφέρουν το καλύτερο που μπορούν στα υπόλοιπα :
- Τα νεφρά είναι άριστα στον καθαρισμό του αίματος και κανένα άλλο όργανο δεν μπορεί να κάνει την εργασία αυτή καλύτερα .
- Οι πνεύμονες είναι άριστοι στην πρόσληψη οξυγόνου .
- Το στομάχι είναι άριστο στην επεξεργασία των τροφών .
- ο εγκέφαλος είναι άριστος στην επεξεργασία των πληροφοριών

Οπότε στο Κίνημα του Ελληνικού Διαφωτισμού η συνεργασία θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι :
Κάθονται σε ένα τραπέζι όσοι έχουν διακριθεί σε κάτι και λένε "Εγώ είμαι άριστος στην διοργάνωση τελετών , εσύ είσαι άριστος στα θεατρικά , εσύ είσαι άριστος στις Δημόσιες Σχέσεις , εσύ είσαι άριστος στις πολιτικές ιδέες , εσύ είσαι άριστος στην δημιουργία ενδυμασιών , εσύ είσαι άριστος στα θρησκευτικά ζητήματα . Δημιουργούμε λοιπόν μια ΟΜΑΔΑ ( ένα ΣΩΜΑ ) και αγωνιζόμαστε για τον κοινό σκοπό" .
IP Logged
 Subject :ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ .. 15-08-2018 13:12:42 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ

Τέθηκε το ερώτημα "ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΧΩΡΗΣΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ;" .
Πολύ απλό : Τους βάζεις εκ των προτέρων να δηλώσουν οτι αποδέχονται τα τέσσερα παρακάτω σημεία χωρίς να τους εγγυάσαι οτι μετά θα τους δεχτείς στην εθνοσυνέλευση ! ( το τέταρτο σημείο δεν θα το πούν ακριβώς έτσι - λίγο πιο στρογγυλεμένο ) .
Ένας νεοταξίτης ποτέ δεν θα έκανε τέτοιες δηλώσεις !


ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ...
Ποιά είναι τα ελαττώματα μιας κοινωνίας που κάνουν εύκολη την διάβρωση απο την Νέα Τάξη ;

1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ : Όταν όλες οι αποφάσεις είναι στα χέρια λίγων ( ή ενός ) . Ο κομματάρχης - πρωθυπουργος ορίζει τον Υπουργό Δικαιοσύνης , τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό Άμυνας . Αυτοί επηρεάζουν την αναρρίχηση των δικαστών και των αξιωματικών . Επομένως εάν ο πρωθυπουργός είναι πουλημένος θα διαλέξει πουλημένους υπουργούς και αυτοί θα ευνοήσουν πουλημένους δικαστικους και αξιωματικούς . Επομένως όσο πιο διασπαρμένες είναι εξουσίες τόσο πιο δύσκολα μπορεί να εξαγοράσει συνειδήσεις η Νέα Τάξη ( βλέπε προηγούμενη ανάρτηση "ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ" )

2) ΜΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ : Χώρα που δεν είναι αυτάρκης σε τροφή μπορεί εύκολα να εκβιασθεί απο την Νέα Τάξη . Μια χώρα που θέλει να είναι ελεύθερη πρέπει να εναρμονίσει τον πληθυσμό της με τα χωράφια της ώστε να μπορεί να παράγει τροφή ακόμη και αν της κάνουν εμπάργκο σε πετρέλαιο ή άλλα αγαθά .

3) Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ : Ευνόητο . Εάν ιδιώτες πληροφορούν τον λαό για το τί συμβαίνει στον κόσμο , ΣΙΓΟΥΡΑ θα εξαγορασθούν απο την Νέα Τάξη για να τον αποβλακώσουν .

4) ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ : Μειονότητες ( ιδίως όταν έχουν δικαίωμα ψήφου ) είναι βόμβα στα θεμέλια της χώρας . Σίγουρα θα τις εξαγοράσει η Νέα Τάξη .

Αυτές είναι οι παθογένειες μιας κοινωνίας . Αυτοί που έχουν την τόλμη και την αντοχή να γράφουν πολιτικές προτάσεις , ας προσέξουν να μην πελαγοδρομούν . Να επικεντρωθούν σε αυτά τα τέσσερα .
IP Logged
 Subject :ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .. 14-08-2018 15:12:45 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Απο το 2010 μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε αυτός ο λαός να αναδείξει νέα ( και τίμια ) ηγεσία . Δεν γνωρίζω όλους τους νόμους που διέπουν τα κοινωνικά φαινόμενα . Είναι ανίκανος ( ο λαός ) ; Μήπως είναι μια διαδικασία που απαιτεί περισσότερο χρόνο ;
Οι περσόνες που εμφανίσθηκαν αυτό το διάστημα ( ως τίμιοι σωτήρες ) δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν προς μία εθνοσυνέλευση . Δεν γνωρίζω την αιτία . Είναι ηλίθιοι ; Είναι πληρωμένοι ;

Με ποιό κριτήριο θα αναγνωρίσουμε ένα ΤΙΜΙΟ ηγέτη ;
Κριτήριο Αϋφαντή : Να δηλώσει οτι μόλις πάρει την εξουσία θα φορολογήσει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο ( η Νέα Τάξη επιθυμεί τα δικά της παιδιά να είναι αφορολόγητα ) . Και αν δηλώσει οτι θα το καταργήσει , ακόμη καλύτερα . Αμέσως-αμέσως οι πιο θορυβώδεις περσόνες αποδεικνύονται σκάρτες : Ουδέποτε έκαναν τέτοια δήλωση .
Καλό το κριτήριο αλλά δεν είναι αρκετό . Είδαμε άλλους να διατυμπανίζουν οτι "θα σκίσουν τα μνημόνια" αλλά δεν το έκαναν . Άνετα ο πλέον πουλημένος μπορεί να κατακεραυνώνει το ΚΙΣ προεκλογικά αλλά μετά να "τα κάνει γαργάρα" .

Οπότε χρειαζόμαστε και ΔΕΥΤΕΡΟ κριτήριο .

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ( ή Κριτήριο Πυθαγόρα ) : Να υποσχεθεί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ . Εξουσία στους Δήμους ! Όλα τα προβλήματα που δεν σχετίζονται με Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα να επιλύονται σε δημοτικό ή , το πολύ-πολύ , σε νομαρχιακό επίπεδο .
- Για την εβραϊκή περιουσία στον Δομοκό θα αποφασίσει ο Δήμος Δομοκού εάν φορολογηθεί ή όχι .
- Για το εάν δεχτεί ο Δήμος Φαρσάλων λαθρομετανάστες σε hot-spot θα αποφασίσει ο Δήμος Φαρσάλων .
- Για το εάν εφαρμόζεται η θανατική ποινή στον Δήμο Καρδιτσομαγούλας θα αποφασίσει ο Δήμος Καρδιτσομαγούλας και κανείς άλλος .
- Οι δικαστές και οι αστυνομικοί θα εκλέγονται μέσα απο τον Δήμο ( είτε απ'ευθείας απο τον λαό είτε απο το Δημοτικό Συμβούλιο , είτε απο εκλέκτορες ) . Και θα πληρώνονται απο τον Δήμο .
- Οι διευθυντές των τοπικών τραπεζικών καταστημάτων θα εκλέγονται απο τον Δήμο ( το αν θα πληρώνονται απο την τράπεζα ή τον Δήμο θα το αποφασίσει ο Δήμος ) .
- Οι Νόμοι που θα ισχύουν σε κάθε Δήμο θα αποφασίζονται με μηχανισμούς μέσα στον Δήμο .
- Οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες και οι εφημερίδες θα ανήκουν όλες στους Δήμους . Και όποιος εκφωνεί ή γράφει ειδήσεις θα εκλέγεται μέσα απο τον Δήμο . Και θα πληρώνεται απο τον Δήμο .
- Το τί θα γίνει με τις συντάξεις θα αποφασίζεται σε επίπεδο Δήμου .
- Οι φόροι θα συλλέγονται απο τον Δήμο . Θα κρατά ο Δήμος ό,τι χρειάζεται και τα υπόλοιπα θα προωθούνται στο Εθνικό Κέντρο για να χρησιμοποιηθούν για την Άμυνα και την Εξωτερική Πολιτική .

Και όλες αυτές οι εξουσίες θα μεταβιβαστούν απο την ΠΡΩΤΗ στιγμή που οι τίμιοι θα αναλάβουν την εξουσία . Όχι έναν μήνα μετά . Κάπως δύσκολο να αθετήσεις τέτοια υπόσχεση .
Εάν δεν ισχύει αυτό το κριτήριο , η Αθήνα θα αποφασίζει για τα πάντα . Θα έχουμε ένα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ . Και η Νέα Τάξη αυτό ακριβώς θέλει : Την συγκέντρωση ΟΛΩΝ των εξουσιών σε ένα μικρό κέντρο που εύκολα εκβιάζεται ή ξεπουλιέται .

Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτά τα δύο κριτήρια άνετα μπορούμε να ξεσκαρτάρουμε όλους αυτούς τους σωτήρες που ξεπήδησαν μετά το 2010 και να προχωρήσουμε σε μια εθνοσυνέλευση ΤΙΜΙΩΝ .
IP Logged
 Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΤΑ ΤΡΙΑ Χ .. 13-08-2018 11:44:53 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΤΑ ΤΡΙΑ Χ

Τα τρία "Χ" που το νυν σαθρόν κατεστημένον επιδιώκει να μας στερεί: ΧΩΡΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΧΡΗΜΑ

ΧΩΡΟΣ: εννοείται ο Ζωτικός Χώρος ο Αναγκαίος δια την Αξιοπρεπήν Ευτυχήν ή / και Ευδαίμων Διαβίωσιν του καθενός μας, είτε σε Ατομικόν - Οικογενειακόν επίπεδον (Οικία - Εστία) είτε σε Εθνικόν - Κοινωνικόν επίπεδον (Πατρίς).
Ζωτικόν Χώρον δικαιούται κάθε ον επί του πλανήτου τηρώντας το Μέτρον και μη εποφθαλμιώντας τον Ζωτικόν Χώρον άλλων.

ΧΡΟΝΟΣ: εννοείται ο Ελεύθερος Χρόνος που ο καθένας μας χρειάζεται δια Ανάπαυλαν, Περισυλλογήν, Αυτοσυγκέντρωσιν, Αυτοκριτικήν, Αυτοβελτίωσιν και Δημιουργικήν Παραγωγήν ΣΚΕΨΕΩΣ.

ΧΡΗΜΑ: εννοείται το Χρηστικόν εκείνο Μέσον Συναλλαγών και Ανταλλαγών προϊόντων και αγαθών προς Ικανοποίησιν και Εκπλήρωσιν Βασικών Αναγκών εδραζόμενον επί της Παραγωγής Έργου (Υλικού ή Νοητικού) κατόπιν Μόχθου.

Σχετικά Δελφικά Παραγγέλματα:

Εστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)
Εχθρούς αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)
Θνήσκε υπέρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)

Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς τον χρόνο)
Γνώθι Σαυτόν (Να γνωρίζεις τον εαυτό σου)
Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς την σοφία)

Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)
Δικαίως κτω (Να αποκτάς δίκαια)
Πλούτω απόστει (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο)
IP Logged
Last Edited On: 13-08-2018 11:44:53 By ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ for the Reason
 Subject :ΠΕΡΙ ¨"ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΛΙΚΙΩΝ"... .. 31-07-2018 21:02:25 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΠΕΡΙ ¨"ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΛΙΚΙΩΝ"...

Μερικοί χριστιανοί όταν ακούνε για αρχαίες ελληνικές ενδυμασίες και τελετές λένε "καραγκιοζιλίκια" .
Αναρωτηθήκατε ποτέ
- γιατί δεν λένε το ίδιο για τα παπαδίστικα άμφια που είναι σαφώς ΚΑΤΩΤΕΡΑ απο τις αρχαιοελληνικές ενδυμασίες ;
- γιατί οι αρχαιοελληνικές ενδυμασίες τους φαίνονται "καραγκιοζιλίκια" ;

Θα επιχειρήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις
- Οι παπάδες έχουν ΔΥΝΑΜΗ . Τους δείχνει η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ . Αν τους πειράξεις την εκκλησιαστική περιουσία θα σου σπάσουν το κεφάλι ( εντελώς "χριστιανικά" ) . Ο λαουτζίκος απο την φύση του είναι θρασύδειλος . Χλευάζει τον αδύνατο αλλά προσκυνά και γλύφει τον ισχυρό .
- Τους αρχαιοελληνιστές λοιπόν τους χλευάζει διότι δεν έχουν δύναμη να του σπάσουν το κεφάλι . Υπάρχει όμως και δεύτερος λόγος : Οτι οι αρχαιοελληνικές ενδυμασίες δεν μεταφέρουν κάποιο σοβαρό ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ . Είναι κούφιες ! Δηλαδή εάν είχαμε αξιόλογες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που να προκαλούσαν τον θαυμασμό , οι αρχαιοελληνικές ενδυμασίες θα ήταν αντικείμενο θαυμασμού . Θα σηκωνόταν απο σεβασμό ο κόσμος όταν έβλεπαν αρχαιοελληνικές πομπές και τελετές .

ΕΑΝ και ΟΤΑΝ εκπέμψουμε ηχηρά ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ και γίνουμε ΣΥΜΒΟΛΟ του αγώνα κατά των κατακτητών , τότε ο λαός θα μας δεί με σεβασμό .
IP Logged
 Subject :Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ "ΕΛΛΗΝ" .. 26-07-2018 16:52:49 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Γενικά
Topic : Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ "ΕΛΛΗΝ"

ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝ ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ" ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ" ;

Στην αρχαιότητα ήταν εύκολο να ορίσεις τον Έλληνα :
- Εάν είχες φάτσα όπως τα αγάλματα
- Εάν λάτρευες τους Ολύμπιους θεούς
- Εάν μιλούσες Ελληνικά
ήσουν Έλληνας !

Σήμερα όμως τα πράγματα είναι δύσκολα :
- Σπάνια βλέπεις φάτσες με το αρχαιοελληνικό προφίλ . Τόσοι επιδρομείς πέρασαν απο εδώ . Όλο και κάτι θα άφησαν στο DNA .
- Άλλος λατρεύει τους Ολύμπιους θεούς , άλλος τον Χριστούλη , άλλος τον Σίβα , άλλος τον Ανδρέα Παπανδρέου , άλλος τον Μάρξ ... Χάος . Και πολλοί απο αυτούς να ισχυρίζονται οτι είναι ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !
- Στην Τουρκία βλέπεις κάτι ελληνικές φάτσες που όμως δεν γνωρίζουν Ελληνικά .

Δεν γνωρίζω αν αξίζει τον κόπο αλλά θα προσπαθήσω να δώσω έναν ορισμό του Έλληνα προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθήκες .


Λέω λοιπόν οτι η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ πρέπει να είναι ο οδηγός μας
- Εάν κάποιος πιστεύει οτι οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί είναι η κορωνίδα της αρχιτεκτονικής
- Εάν πιστεύει οτι η γλυπτική άγγιξε τον ουρανό με τα ελληνικά αγάλματα
- Εάν πιστεύει οτι η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν η ωραιότερη που υπήρξε ποτέ
- Εάν πιστεύει οτι αυτή η φυλή , που δείχνουν τα αρχαία αγάλματα , ήταν η ωραιότερη που υπήρξε ποτέ
- Εάν πιστεύει οτι τα αρχαία θεατρικά έργα ήταν τα ωραιότερα που γράφτηκαν ποτέ
- Εάν πιστεύει οτι τα Ομηρικά Έπη αφηγούνται την ωραιότερη ιστορία που γράφτηκε ποτέ
- Εάν πιστεύει οτι η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν η ανώτερη ( αισθητικά ) απο τις άλλες . ( Προσοχή ! Δεν εννοώ να ΠΙΣΤΕΥΕΙ στην ύπαρξη του Δία ούτε να θεωρεί οτι ήταν τέλεια θρησκεία . Μπορεί να μην πιστεύει στην ύπαρξη του Δία και να βλέπει ατέλειες στην θρησκεία αλλά απλώς να την θεωρεί ΑΝΩΤΕΡΗ απο τις άλλες ) .

- Εάν αυτός που πιστεύει αυτά ανήκει στην Λευκή Φυλή
... τότε μπορεί να ονομασθεί "ΕΛΛΗΝ" !

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό , όλοι όσοι έχουν ελληνικό διαβατήριο δεν δικαιούνται να ονομάζονται Έλληνες . Διότι η αρχαία ελληνική ομορφιά δεν γίνεται αντιληπτή απο όλους τους εγκεφάλους . Πρέπει να έχεις εγκέφαλο αρκετών γιγαβάτ για να αντιληφθείς οτι η Καρυάτιδα είναι πιό αρχοντική απο την Μπιγιονσέ ή την Τζένιφερ Λόπεζ . Επιπλέον , το να έχεις οξυμένη αισθητική δεν σημαίνει οτι είσαι τίμιος . Μπορεί να έχεις ελληνική αισθητική και να είσαι παραδόπιστος ( ίσως ) .

Απο την άλλη μεριά , εκατομμύρια Λευκοί άνθρωποι ( σε όλες τις χώρες ) θα μπορούσαν να ονομασθούν "Ελληνες" . Επομένως δεν πρόκειται για ένα μικρό έθνος .

Εάν προσθέσεις και τους Ελληνοειδείς ( μαύροι , κίτρινοι , μελαψοί οπαδοί της ελληνικής αισθητικής ) το πράγμα αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον διότι αλλάζει ο γεωπολιτικός χάρτης ( πιθανόν οι ελληνοειδείς κατέχουν υψηλές θέσεις στις χώρες τους ) .

ΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ" ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ;
Έχω γράψει , λίγο καιρό πρίν , οτι "Ελληνικό" είναι αυτό που ξαφνιάζει ευχάριστα τον παρατηρητή . Το να εμμένεις με πείσμα στις αρχαίες ελληνικές θρησκευτικές αντιλήψεις δεν είναι οπωσδήποτε "ελληνικό" . Το να παρουσιάζεις ΝΕΕΣ θρησκευτικές αντιλήψεις που ΣΥΝΑΡΠΑΖΟΥΝ την ανθρωπότητα είναι "ελληνικό" . Διότι οι αρχαίοι Έλληνες πολλές φορές εγκατέλειψαν τις παραδόσεις των γονέων τους ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ . Όμως το να εγκαταλείπεις τις ελληνικές παραδόσεις εμπεριέχει και κάποιους κινδύνους . Διότι εάν η αισθητική σου δεν είναι και πολύ ακονισμένη μπορεί αντί "συναρπαστικός" να γίνεις ένας ακόμη χίππυς !

ΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ" ;
Γι αυτή την λέξη δεν έχω να δώσω κάποιον ορισμό . Εκ των συμφραζομένων ( όποτε την ακούω ) νομίζω οτι είναι το "σύνολο των Ελλήνων απανταχού της Γής" .

Αυτά καλό θα ήταν να αποτελέσουν θέμα συνεδρίου των άμεσα ενδιαφερομένων , ώστε να γίνουν αποδεκτά ή να απορριφθούν . Για να ξέρουμε , απο εδώ και μπρός , τί σημαίνουν οι λέξεις που χρησιμοποιούμε . Υποθέτω οτι οι πιστεύοντες στη ύπαρξη του Δία θα επιμείνουν μόνο αυτοί να ονομάζονται Έλληνες .
IP Logged
 Subject :ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ .. 24-07-2018 13:43:47 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Μια μοναδική ευκαιρία για εντυπωσιακή και ουσιαστική δράση εμφανίστηκε αυτές τις ημέρες προς την κατεύθυνση της αναβίωσης των αρχαίων φιλοσοφικών σχολών .
Αυτοί που θα αδράξουν την ευκαιρία θα γράψουν το όνομά τους με χρυσά γράμματα δίπλα σε αυτό του Πλήθωνα Γεμιστού και του Κοραή .
Αναζητώ λοιπόν άλλους 6 συνταξιούχους ( με ψυχή 20χρονου ) που να είναι διατεθειμένοι να λείψουν απο το σπίτι τους για 2 μήνες ( και να κοιμούνται σε σκηνή ) .
Επικοινωνείστε στο pitago99@gmail.com
IP Logged
 Subject :ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ... .. 13-07-2018 12:01:32 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ...

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Ακούστηκε στα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2018 η γνώμη οτι το Κίνημα Ελληνικής Αφύπνισης βρίσκεται ( ακόμη ) στην παιδική του ηλικία . Γιατί όμως ; Υπάρχει κάποιο σαφές και αντικειμενικό κριτήριο ;
Στην Φιλοσοφική Ομάδα Φιλίππων τέτοια θέματα εξετάζονται διεξοδικά και έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις .
Λοιπόν ένα Κίνημα είναι "ώριμο" όταν έχει απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα .
Το Κίνημα Ελληνικής Αφύπνισης διαθέτει ναούς , πανοπλίες , ενδυμασίες , λατρευτικές ομάδες , καλλιτεχνικές ομάδες αλλά δεν διαθέτει ( ακόμη ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ !
Πολιτική , Παιδεία , Οικονομία , Υγεία , Διατροφή , Δικαιοσύνη , Άμυνα είναι πεδία όπου το κίνημα δεν έχει εισχωρήσει και δεν έχει θέσει ΚΑΥΤΑ ερωτήματα ούτε διαθέτει απαντήσεις .
Ιδίως τα ΚΑΥΤΑ ερωτήματα είναι το κριτήριο ωριμότητας ενός κινήματος . Να τολμάς να ΡΩΤΑΣ αυτό που δεν τόλμησαν οι άλλοι ! Εάν τεθεί το ερώτημα αργά ή γρήγορα θα βρεθεί η απάντηση .
Σε θέματα Πολιτικής ( που θεωρείται η κορυφαία των τεχνών ) μόνο τρία άτομα έχουν καταθέσει ΓΡΑΠΤΕΣ προτάσεις : Ο στρατηγός Αϋφαντής , ο Ιφικράτης Αμυράς και ο γράφων . Τρία άτομα είναι πολύ λίγα για ένα κίνημα τόσο μεγάλο . Εάν ήμασταν δέκα θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικός αριθμός . Μπορεί να γίνει ένα σοβαρό συνέδριο με τρία μόνο άτομα ; Και αν γίνει τί κύρος θα έχουν οι αποφάσεις του ;
Υπάρχει όμως μια ακόμη σοβαρότερη αδυναμία :
Η Πολιτική , η Οικονομία , η Θρησκεία είναι ΕΡΓΑΛΕΙΑ της ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ !
Η Φιλοσοφία θέτει το ύψιστο των ερωτημάτων : "ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ;" .
Όταν απαντηθεί αυτό το ερώτημα ( και καθοριστεί ο ύψιστος ΣΤΟΧΟΣ της ανθρωπότητας ) τότε έρχονται οι υπηρέτες ( Πολιτική , Οικονομία , Θρησκεία ) για να υλοποιήσουν αυτόν τον στόχο .
Το ύψιστο ερώτημα δεν τόλμησαν να το θέσουν ούτε οι κομμουνιστές ούτε οι εθνικοσοσιαλιστές ούτε οι αναρχικοί ούτε οι "οικολόγοι" της συμφοράς που καθοδηγούνται απο την Νέα Τάξη . Προς τιμήν μας , ο Πλάτων και ο Κέλσος άγγιξαν επιφανειακά αυτό το ερώτημα χωρίς όμως να εμβαθύνουν . Επομένως είναι κυρίως δικό μας χρέος να ολοκληρώσουμε το ημιτελές .
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η Νέα Τάξη έχει θέσει ( κρυφά ) αυτό το ερώτημα και έχει δώσει μια απάντηση "Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ !" .
Φυσικά αυτή η απάντηση είναι ανόητη και απαράδεκτη . Μια καλύτερη απάντηση πρέπει να δώσει το Κίνημα Ελληνικής Αφύπνισης . Εδώ τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα . Μόνο ο γράφων έχει καταθέσει γραπτώς μια απάντηση στο ύψιστο ερώτημα . Κανείς δεν την έχει απορρίψει αλλά και κανείς δεν έχει δηλώσει σαφώς οτι την αποδέχεται . Αυτή η "σιωπή" είναι το μεγαλύτερο δείγμα ανωριμότητας του κινήματος . Όσο και αν περιστρεφόμαστε γύρω απο τελετές , θεατρικά , πανοπλίες , ενδυμασίες , ναούς δεν πρόκειται να μας θεωρήσει κανείς σοβαρούς ούτε να ασχοληθεί μαζί μας . Καλές οι τελετές και τα θεατρικά ( και απαραίτητα ) αλλά αν δεν συνοδεύονται απο στιβαρό ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΟΓΟ είναι αδειανά πουκάμισα .
Εάν λοιπόν υπάρχουν διανοητές που θέλουν να γίνει μια συνάντηση - συνέδριο γύρω απο το Ύψιστο Ερώτημα , ας το δηλώσουν . Τοποθεσίες υπάρχουν όπου το νερό και η διαμονή είναι δωρεάν . Μόνο η μετακίνηση και η τροφή θα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες .

Υ.Γ. Έστω οτι ένα ταξιδιωτικό γραφείο διαφημίζει μια εκδρομή που οργανώνει και εξηγεί αναλυτικά το μενού των τροφίμων , το πάχος των στρωμάτων στα ξενοδοχεία , τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού του λεωφορείου αλλά δεν αναφέρει ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ της εκδρομής ! Έτσι και όσοι καταθέτουν πολιτικές προτάσεις χωρίς πρώτα να έχουν απαντήσει το Ύψιστο Ερώτημα φαντάζουν εξ ίσου άστοχοι .
Υ.Γ. 2 Εκτός απο την διαπίστωση περί ανωριμότητας του Κινήματος ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και ερωτήματα όπως
- Χρειάζεται να μπεί όριο και στον πλούτο και στην φτώχεια .
- Χρειαζόμαστε μια ΝΕΑ ΙΔΕΑ για να κινητοποιηθεί η κοινωνία .
- Χρειαζόμαστε ένα Συμβούλιο Σοφών που θα είναι οι θεματοφύλακες του Συντάγματος .
- Είμαστε το ΝΕΟ που έρχεται .
- Πρέπει να έχουμε θέσεις για όλα τα ζητήματα ( πολιτικά , οικονομικά , θρησκευτικά , υγείας , παιδείας κλπ )
- Χρειαζόμαστε τις Αμφικτυονίες
- Τί ακριβώς θέλουμε να αναβιώσουμε απο τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό ;
- Πού είναι οι διανοούμενοι της χώρας ; Γιατί σιωπούν τα τελευταία χρόνια ;
- Ποιός είναι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ τρόπος σκέψης ;

Αυτά είναι θέματα που κατά κόρον εξετάζονται απο την Φιλοσοφική Ομάδα Φιλίππων . Είναι μια ευχάριστη έκπληξη λοιπόν να διαπιστώνουμε οτι αυτά τα θέματα όχι μόνο απασχολούν τις υπόλοιπες ομάδες αλλά δίνουν και ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ! Φαίνεται λοιπόν οτι συσσωρεύεται κρυφή πίεση κάτω απο το ηφαίστειο και η έκρηξη δεν είναι μακρυά .
IP Logged
 Subject :Απ:ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ .. 26-05-2018 00:26:11 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ –

Subject :Απ:ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ –

Σε ένα κείμενο με κωδικοποιημένες προτάσεις δεν μπορούν προφανώς, να αναπτύσσονται εκτενώς όλες οι πτυχές του.
Η βιομηχανική παραγωγή σαφώς και είναι σημαντική αλλά όπως το θέτεις έρχεται σε υπέρτερη θέση και πρώτη προτεραιότητα από το (ορθόν) συμπέρασμά σου - αιτία, ότι: "Η ψυχη του κόσμου πάσχει και όχι η τσέπη του".
Αν μου επισημάνεις επίσης που βλέπεις "συμβατική σκέψη" θα με βοηθούσες.
IP Logged
 Subject :ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ .. 22-05-2018 21:18:04 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

Προς τα μέλη του Κινήματος Ελληνικής Αφύπνισης

Αγαπητοί φίλοι

Μετά τον Πλήθωνα και τον Κοραή εμείς αποτελούμε την τρίτη απόπειρα Διαφωτισμού , επανάστασης και απελευθέρωσης αυτού του γεωγραφικού χώρου .

Εάν πράγματι οι ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ πυροδοτούν τις επαναστάσεις , ποιά είναι η ΝΕΑ ΙΔΕΑ που θα πυροδοτήσει την επανάσταση που χρειαζόμαστε σήμερα ; ( υπ' όψιν οτι οι πραγματικά ΔΥΝΑΤΕΣ ιδέες γράφονται σε μία σειρά τετραδίου μόνο και είναι καταληπτές ακόμη και απο τους πλέον βραδύνοες )

1) ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ . ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ .

2) ΟΥΤΕ ΑΚΡΑΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ , ΟΥΤΕ ΑΚΡΑΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ .

Η 1) μας φέρνει σε σύγκρουση με χριστιανούς και μαρξιστές που θεωρούν οτι ο άνθρωπος είναι αφεντικό της Φύσης . Εκείνο το ξακουστό "ΑΥΞΑΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΓΗΝ" μπορεί να αποτελέσει την ταφόπλακα του χριστιανισμού . Υπονοεί οτι εμείς είμαστε τα αφεντικά του πλανήτη και έχουμε το δικαίωμα να εξοντώνουμε άλλα πλάσματα και να εξαπλωνόμαστε παντού . Δείτε πού μας οδήγησε αυτό το δόγμα : Υπερπληθυσμός , πείνα , ασθένειες , ασχήμια ... Ποιοί είμαστε εμείς τέλος πάντων που έχουμε δικαίωμα να εξαπλωνόμαστε στις παγωνιές της Σιβηρίας και να κόβουμε το δάσος του Αμαζονίου ; Και πού θα ζήσουν οι αρκούδες , οι λύκοι , οι πίθηκοι , οι παπαγάλοι ;

Αυτά πρέπει να τα λέμε σε όποιο πηγαδάκι συζητήσεων βρισκόμαστε . Ένας συνεχής ιδεολογικός πόλεμος φθοράς των χριστιανικών και μαρξιστικών ιδεών .

Η 2) μας φέρνει σε σύγκρουση με τους πλουτοκράτες .Εάν υπάρχουν πλούσιοι είναι ΣΙΓΟΥΡΟ οτι θα λαδώσουν πολιτικούς , δημοσιογράφους , δικαστές , αστυνομικούς , "διανοούμενους" για να μπορέσουν να δρούν ασύδοτοι . Κάθε βαθύπλουτος οφείλει την ύπαρξή του σε εκατοντάδες εξαθλιωμένους . Πρέπει να υπάρχει ακραία φτώχεια για να υπάρξει ακραίος πλούτος .

Αυτά πρέπει να τα λέμε σε όποιο πηγαδάκι συζητήσεων βρισκόμαστε . Ένας συνεχής ιδεολογικός πόλεμος κατά της προπαγάνδας του καπιταλισμού .


Η 1) είναι ιδέα που την καταλαβαίνουν καλύτερα οι λίγοι και εκλεκτοί .
Άμεσο αποτέλεσμα της 1) είναι η 2) που είναι αντιληπτή απο τον απλό λαό .
Ανάλογα με το ακροατήριο λοιπόν διαλέγουμε τί θα πούμε .
Ο Θαλής είπε κάποτε οτι η δημιουργία του κόσμου δεν οφείλεται σε δράση θεών . Αυτή ήταν μια καταπληκτική ιδέα που γέννησε την Επιστήμη . Μια πνευματική επανάσταση για την ανθρωπότητα .

Το δόγμα "ΟΥΤΕ ΑΚΡΑΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΟΥΤΕ ΑΚΡΑΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ" είναι πάλι δική του ιδέα ! Πιθανόν λοιπόν ο Θαλής να πυροδοτήσει και την ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στην ανθρωπότητα !
IP Logged
 Subject :Απ:ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ .. 19-05-2018 02:51:06 
Νικόλαος
Μέλος λίγων Καταχωρήσεων
Joined: 18-05-2018 22:32:55
Posts: 3
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ –

Subject :Απ:ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ –

Φίλε Ιωάννη διαβασα σχεδον ολη την αναρτηση σου, μα στις λύσεις που προτεινεις δεν εστιαζεις ιδιαιτερα στην βιομηχανικη παραγωγη. Ξερεις το προβλημα της Ελλαδος ειναι οτι ενω επι 7ετιας δημιουργήθηκαν οι βιομηχανικες ζώνες Ασπροπύργου, Βόλου, Σίνδου, Οινοφύτων και η οδος Πειραιως άνθιζε από σχετικες επιχειρήσεις, αυτη την στιγμη η μεταπολίτευση τις εχει κλείσει όλες ,ειμαστε ολοι ανεργοι και η χωρα ζει με δανεικα. Διαβασα κυριως "μπαλωματα" στο οικονομοτεχνικο πεδίο που θα μπορουσε καποιος καλοπροαιρετος (και ειναι λιγοι) δημοσιογραφος να γράψει. Δεν φαινεσαι αφυπνισμενος και -αν και εκτιμω το πνευμα σου ως αρθρογραφο εν τω συνολω- σκεφτεσαι συμβατικα και οχι ρηξικέλευθα. Το προβλημα της χωρας δεν ειναι οικονομικό αλλα ηθικόν. Με όρους Μεταφυσικης και Θεολογίας ειναι απλα οι αμαρτιες μας που πληρωνουμε. Το κάρμα. Οι αμαρτιες του να ζουμε για να κανουμε φιγουρα στη γειτονια την νεα BMW μας, του να γλωσσοτρωμε τον γείτονα, του να συκοφαντουμε τον συναδελφο και να γλυφουμε τον εργοδοτη, του να ρουσφετολογουμε για να μπουμε στο δημοσιο γραμματικοι, του να εχουμε κομπλεξ αν κανουμε χειρωνακτικο επαγγελμα, του να δανειζομαστε για αγορες, του να ψηφιζουμε παλιανθρωπους και του να ζουμε για να ερθει η Παρασκευη για να παμε στα μπουζουκια. Η ψυχη του κόσμου πάσχει και όχι η τσέπη του. Εστίασε στην αιτια.
IP Logged
Last Edited On: 19-05-2018 02:51:06 By Νικόλαος for the Reason
 Subject :Απ:ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝ. ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ .. 19-05-2018 02:24:10 
Νικόλαος
Μέλος λίγων Καταχωρήσεων
Joined: 18-05-2018 22:32:55
Posts: 3
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝ. ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Subject :Απ:ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝ. ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Αρχαιοελληνικη θρησκεια...μαλιστα. Εσυ δεν δηλωνεις αθεος και φυσιολάτρης; Μα ο Αριστοτελης εγραφε για το πρωτον κινουν αίτιο (Θεος). Ο δε Πυθαγορας και Σωκρατης ήταν φύσει μονοθεϊστες και μεγαλοι μύστες του εσωτερισμου (με σημερινη ορολογία) και ουχι υλιστες,επιστημολάτρες ή φυσιολάτρες όπως εσυ συνέλληνα. Αντε και αναβιωσαμε την αρχαια θρησκεια. Παραμεριζοντας αρχαοτερες απ αυτην ή τους προαναφερομενους φιλοσοφους. Που θα μας οδηγήσει ο παγανισμος αυτος; να πεταμε ξηροκαρπια σε βωμους; Οι θρησκειες φιλτατε κατεστρεψαν την ανθρωποτητα. Και μάθε οτι ο Φρουντ και ο Νταργουϊν μαζι με τον Μαρξ και τον Πικασσο διελυσαν την αρχαια παραδοση, τα ιερα και τα όσια της Ευρωπης. Ειναι η Νεα Ταξη που μισείτε. Ειστε υλιστης. Ντροπη.
IP Logged
 Subject :Απ:ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ .. 19-05-2018 01:55:20 
Νικόλαος
Μέλος λίγων Καταχωρήσεων
Joined: 18-05-2018 22:32:55
Posts: 3
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ωραία. Μέσα στον πλανήτη φυλακη που ζουμε, το 3διαστατο μάτριξ του ακατανομαστου εκπεσοντα κερατα, στον πλανητη των ερπετοειδών και του υποκόσμου και δη στην χώρα των διεφθαρμενων θα μας αφησουν να βρεθουμε, να συντονιστουμε και να πάρουμε την εξουσία. Δηλαδη απο την μία απορρίπτεις το καθεστως και απο την άλλη θες να συμμετεχουμε τροπον τινα; Και πως ακριβως θα παρουμε την εξουσια με πολιτικους, δημοσιους λειτουργους, αστυνομικους και δικαστες τόσο διεφθαρμένους; Και με τι χρηματα θα πεισουμε τους μεγαλοκαναλαρχες να μας προβάλλουν εφοσον ο
IP Logged
Last Edited On: 19-05-2018 01:55:20 By Νικόλαος for the Reason
 Subject :ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ .. 18-05-2018 01:12:42 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

...ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ εναντίον του κοινού εχθρού ( και κάνουμε εκτόνωση γράφοντας τον πόνο μας στο FACEBOOK ) ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε θα πρέπει να δίνουμε την ίδια απάντηση στο ερώτημα "ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ; ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ;" .
Εάν απαντήσουμε σε αυτό αμέσως ακολουθεί το επόμενο λογικό ερώτημα : " ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΗΓΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ;"

Εάν διαπιστώσουμε οτι όλοι δίνουμε τις ίδιες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ο δρόμος της συνεργασίας είναι ανοικτός . Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ ΝΕΑ ΙΔΕΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ 1 % ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ ! Να κάτι που δεν το γράφουν τα βιβλία Κοινωνιολογίας .

Επειδή έχω αφιερώσει πολύ χρόνο σε αυτά τα δύο ερωτήματα , προτείνω να δείτε τις απαντήσεις στην
http://lofos.info/pythas/tie-filosof.html ( για να μην αρχίζετε την αναζήτηση απο το μηδέν ) .

Ας προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το κείμενο όσοι πασχίζουν να κάνουν πολιτικές συμπράξεις , συσπειρώσεις , επαναστάσεις .
IP Logged
 Subject :Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΑΞΙ .. 06-05-2018 12:56:04 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΑΞΙ

Φαντασθείτε ένα αμάξι . Το τεπόζιτο είναι γεμάτο βενζίνη αλλά ο
κινητήρας είναι αποσυναρμολογημένος : Αλλού οι βαλβίδες , αλλού τα πιστόνια , αλλού το ψυγείο , αλλού το injection ...
Ο αποσυναρμολογημένος κινητήρας λέει στην βενζίνη : "Μετακίνησε το αμάξι δύο μέτρα μόνο και εγώ θα συναρμολογηθώ και θα μπώ στην θέση μου " . Φυσικά η βενζίνη απαντά "Πώς να μετακινήσω το αμάξι ρε χαμένε ; Αφού εσύ δεν είσαι στην θέση σου !"
Νομίζετε οτι δεν έχετε ξαναδεί αυτή την εικόνα ; ΛΑΘΟΣ ! Κάθε μέρα συμβαίνει μπροστά μας .
Βενζίνη είναι ο λαός που βλέπει ποδόσφαιρο , SURVIVOR και τούρκικα σήριαλ . Κινητήρας είμαστε εμείς όλοι οι δήθεν "ανοιχτομάτηδες" που βλέπουμε μακρυά , που διακρίνουμε την καταστροφή που έρχεται , που γνωρίζουμε τα αντίδοτα που πάμε στα συλλαλητήρια και δεν πάμε για ψώνια στην Τουρκία ...
Κάποιοι απο εμάς τους "ανοιχτομάτηδες" λένε "Κουράστηκα να αγωνίζομαι . Τα παρατάω . Αφού αυτός ο λαουτζίκος δεν αντιδρά . Αρέσκεται στην μιζέρια του" .
Θα απαντούσα έτσι σε αυτούς :
Φίλε μου , μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις την αδράνειά σου . Αν αγωνιστείς θα το κάνεις για να σώσεις ΕΣΕΝΑ και τα παιδιά σου . Όχι για τον λαουτζίκο . Ξώφαλτσα μπορεί να σωθεί και ο λαουτζίκος . Διότι εάν δεν αγωνιστείς , η άλλη λύση που σου απομένει είναι να πάρεις τα μπογαλάκια σου και να φύγεις ( σαν ποντικός ) και να πάς σε άλλη χώρα . Και να παραδώσεις αυτή την ωραία χώρα ΑΜΑΧΗΤΙ στους κακούς ! Αλλά και εκεί που θα πάς πάλι ποντικός θα είσαι . Ανεπιθύμητος και λιποτάκτης . Και όπως καταριέσαι τους λαθροέποικους που λιποτάκτησαν απο την χώρα τους και ήρθαν εδώ ( για να μην πολεμήσουν ) έτσι και οι Σουηδοί θα καταριούνται εσένα που ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣΕΣ και πήγες στη Σουηδία για να σώσεις το τομάρι σου . Και αν οι κακοί την βουλιάξουν και εκείνη την χώρα πάλι θα ψάχνεις που να καταφύγεις !
Μην ζητάς απο τον λαουτζίκο να αντιδράσει . Δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά του . Ο λαουτζίκος έκανε αυτό που του αρμόζει : ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ! Σε εσένα ( τον ανοιχτομάτη ) αρμόζει να οικοδομήσεις μια ΗΓΕΣΙΑ . Το δίδυμο Ηγεσία- λαουτζίκος κινεί την χώρα και την σώζει . Μόνος ο ένας δεν μπορεί . Όπως το δίδυμο κινητήρας - βενζίνη κινεί το αμάξι .
Μην κατηγορείς τον λαουτζίκο . Αυτή είναι η φύση του : Όταν έχει ηγεσία γίνεται Μαραθωνομάχος και όταν δεν έχει ηγεσία γίνεται γλοιώδες σκουλήκι . Περίεργο φαινόμενο μέν αλλά έτσι είναι . Έτσι λειτουργεί η Φύση .
Άσε λοιπόν τις δικαιολογίες και ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΥ με τους άλλους "ανοιχτομάτηδες" και συναρμολόγησε μια ΗΓΕΣΙΑ . Και όταν πράξεις το καθήκον που σου αναλογεί τότε θα δείς και τον λαουτζίκο να μεταμορφώνεται .
IP Logged
 Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ .. 17-05-2018 11:24:25 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ

Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΒΙΑΣΑΣΘΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΥ
Τους μεν της πόλεως νόμους να παραβιάσει κάποιος είναι δυνατόν, της φύσεως όχι
(ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ τυράννου των Συρακουσών 431 ή 430 – 367 π.α.σ.χ. )

Όταν η μητέρα του Διονυσίου του πρεσβυτέρου σε αρκετά μεγάλη ηλικία, ζήτησε από τον γιο της να την παντρέψει, ο Διονύσιος της είπε: "Μπορεί να είμαι τύραννος και να παραβαίνω τους νόμους της πόλεως, είναι αδύνατον όμως να παραβώ τους νόμους της φύσεως." Ο Διονύσιος δεν φημιζόταν για την καλοσύνη του πλην όμως είχε κριτήρια και αισθητήρια μέχρι το που μπορεί να φθάσει η αυθαιρεσία του.
Σε πλήρη αντίθεσιν οι σημερινοί "ταγοί" ("δημοκράτες" γαρ και ουχί τύραννοι), "νομοθετούν" (λέμε και κανένα αστείον), αντιβαίνοντας κάθε Φυσικήν και Φυσιολογικήν κατάστασιν.
Εξ αφορμής λοιπόν του επίμαχου "νομοσχεδίου" περί του "δικαιώματος υιοθεσίας τέκνων" από "ομοφυλόφιλα ζευγάρια" οφείλουμε τις εξής διαπιστώσεις και διατυπώσεις:

Η ομοφυλοφιλία είναι Φυσική εκδήλωσις όχι όμως και ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.

Αυτό σημαίνει ότι όπως όλα τα πράγματα και τα φαινόμενα ανήκει και εντάσσεται στον Φυσικόν Κόσμον, πλην όμως δεν συνάδει με την Λογικήν αυτού που είναι η συνεχής Ανέλιξις. Γι' αυτό ακριβώς έχει φροντίσει η Φύσις ούτως ώστε οι ομοφυλόφιλοι να μην μπορούν να διαιωνιστούν. Για το εάν είναι ή όχι φυσιολογική η ομοφυλοφιλία υποθέστε ότι υπήρχαν μόνον ομοφυλόφιλοι επί του πλανήτου. Τότε θεωρητικώς θα αρκούσε μία και μόνον γενιά για να εκλείψει το ανθρώπινον είδος. Το ότι υπάρχουν έμβιοι οργανισμοί που αναπαράγονται αφ΄ εαυτού ή ερμαφρόδιτοι, δεν αφορά το ανθρώπινον είδος (τουλάχιστον μέχρι σοβαρής αλλαγής στην Φυσιολογίαν του ή Φυσικής μεταλλάξεως του), ούτε βεβαίως και τα περισσότερα λοιπά είδη. Η ομοφυλοφιλία ίσως είναι μία από τις πολυάριθμες ιδιοτροπίες ή πειραματισμούς της Φύσεως με σκοπούς που πιθανόν αγνοούμε (π.χ. περιορισμόν πληθυσμιακής εξάρσεως).

ΟΛΑ αυτά "παρασάγγας" απέχουν από την τάσιν του διεθνούς σαθρού εξουσιαστικού κατεστημένου που έχει βαλθεί να την επιβάλλει σαν πρότυπον και σαν ορθήν.
Βασικές αιτίες εξάρσεως της ομοφυλοφιλίας, πέραν της αμιγούς γονιδιακής διαθέσεως, είναι πιθανότατα η διατροφή (χημικά πρόσθετα και φυτοφάρμακα που προσομοιάζουν τις θηλυκές ορμόνες (οιστρογόνα)) και οι τεχνικές "κοινωνικής μηχανικής" που επιβάλλουν την δήθεν κοινωνικήν προσαρμογήν και τον χρηματιστικόν θησαυρισμόν. (Για να βγάλει χρήμα κάποιος "πρέπει" να είναι και ολίγον "αλλιώς"...)

Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ομοφυλοφίλων αυτές υπάγονται στην Αρχήν της Αυτοδιαθέσεως του Ατόμου. Είναι Δικαίωμά τους να πράττουν όπως επιθυμούν, εφ΄ όσον δεν το επιβάλλουν. Κάτι τέτοιο όμως επ' ουδένι δεν σημαίνει και επισημοποίησιν μέσω γάμου (Ιερού θεσμού χωρίς να σχετίζεται με κάποια θρησκείαν απαραιτήτως) πολλώ δε μάλλον υιοθεσίαν τέκνου κάτι το οποίον συνιστά ΥΒΡΙΝ και παραβίασιν - στρέβλωσιν του υπό διαμόρφωσιν Χαρακτήρος και Προσωπικότητος του τέκνου. Την ίδια στιγμή μάλιστα που για τα κανονικά ζευγάρια η υιοθεσία είναι από υπερβολικά χρονοβόρος έως απαγορευτική.

Οι δοκησίσοφοι "ταγοί" έχουν παραβιάσει την Λογικήν της Φύσεως πολλάκις, π.χ. Προκαταβολή φόρου. Δηλαδή, Φόρος για εισοδήματα που ΔΕΝ υπάρχουν και δεν γνωρίζουμε ΑΝ ΚΑΠΟΤΕ υπάρξουν. Είναι σαν να μαζεύει κάποιος το 20% από τα πορτοκάλια που πιθανόν θα κάνει μία πορτοκαλιά του... χρόνου...
Αναμένουμε τώρα δύο νόμους:
Νόμον ο οποίος θα επιβάλλει σε λιοντάρια να υιοθετούν ορφανές γαζέλες… και έτερον νόμον ο οποίος θα καταργεί την βαρύτητα προκειμένου να μην πέφτουν τα αεροπλάνα...
IP Logged
Last Edited On: 17-05-2018 11:24:25 By ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ for the Reason
 Subject :ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ .. 13-04-2018 15:34:03 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ

Συνέχεια ενός άρθρου που δημοσίευσα στο FACEBOOK ( Πυθαγοριδης Πυθαγορας )Ακούω συχνά οτι αυτοί που μας διοικούν σήμερα είναι τελείως ηλίθιοι και αμόρφωτοι . Αυτό όμως δεν είναι απολύτως σωστό .
Για να φθάσει κάποιος να γίνει υπουργός ή βουλευτής ξεκίνησε απο τα φοιτητικά του χρόνια ( 18-20 ετών ) σαν αφισσοκολλητής . Συμμετείχε σε αμέτρητες κομματικές συνεδριάσεις και συζητήσεις . Διδάχτηκε τέλεια την απάτη , την πουστιά , το ψέμα , την υποκρισία , την προδοσία ...Απέδειξε οτι είναι ανάλγητος και μπορεί να πατήσει επί πτωμάτων . Έδωσε πειστικά δείγματα οτι για μια βίλλα , ένα κότερο και μια παλλακίδα μπορεί να πουλήσει όλη την χώρα .
Οι εξετάσεις είναι δύσκολες : Πρέπει να είσαι αρκετά έξυπνος ώστε να ΦΑΙΝΕΣΑΙ ΤΙΜΙΟΣ και να ξέρεις να κρατάς ισορροπίες μέσα στο κόμμα . Συγχρόνως όμως πρέπει να είσαι και αρκετά ηλίθιος ώστε να είσαι πνευματικά "κενός" . Να μην σε ενδιαφέρει κανένα μεγάλο επίτευγμα παρά μόνο η βίλλα , το κότερο και η παλλακίδα . Πρέπει να βαδίζεις σε μια λεπτή γραμμή όσο το "κατούρημα ενός κουνουπιού" που λένε . Ούτε πιο δεξιά ούτε πιο αριστερά .
Και μετά 20 χρόνια ( τουλάχιστον ) εκπαίδευση στα πούστικα μπορεί να κριθείς έτοιμος πλέον για πόστα και οφίτσια .
Οπότε τα λαμόγια ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΧΟΛΗ ! Εμείς ( οι τίμιοι ) πού πάμε ξυπόλητοι στα αγκάθια ; Πού είναι η δική μας σχολή που επι 20ετία θα διαμορφώνει στελέχη ; Ξεκινούν οι 20ρηδες με ενθουσιασμό και κάνουν κόμμα ! Πού πάς καημένε ; Έχεις την απαιτούμενη πείρα ;
Γι' αυτό τονίζω την ανάγκη μιας δικής μας ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ . Επι 20ετία να δοκιμάζει πόσο λιτοδίαιτος , πόσο έξυπνος , πόσο υπομονετικός , πόσο εργατικός , πόσο διπλωμάτης είναι ο νέος . Και μετά απο 20 χρόνια να παραδίδει ένα "διαμάντι" στο κίνημα .

Υ.Γ. Σκεφθείτε οτι τα σούργελα που διοικούν σήμερα ΠΕΡΑΣΑΝ τις κομματικές εξετάσεις . Μπορείτε λοιπόν να φαντασθείτε τί χάλια ήταν αυτοί που ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ !!!
IP Logged
 Subject :ΓΙΑΤΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΗΣΥΧΟΥΣ ; .. 08-04-2018 21:37:29 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΓΙΑΤΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΗΣΥΧΟΥΣ ;

Subject :ΓΙΑΤΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΗΣΥΧΟΥΣ ;

Υπάρχουν μέσα στον πληθυσμό κάποιοι που βλέπουν λίγο μακρύτερα απο τους άλλους . Δικαιολογημένα θα έλεγαν στην Νέα Τάξη "Εμείς δεν χάφτουμε τα παραμύθια (θρησκευτικά και πολιτικά ) που μας πουλάτε . Δεν πετάμε τα σκουπίδια όπου νάναι , δεν γεννοβολάμε σαν κουνέλια , δεν τρώμε κρέας , δεν καταναλώνουμε σαν τρελλοί . Επομένως δεν φταίμε για το χάλι του πλανήτη . Γιατί βάζετε ΕΝΦΙΑ και σε εμάς ; Γιατί η ανεργία και οι κατασχέσεις να ταλαιπωρούν και εμάς ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΗΣΥΧΟΥΣ ; Στον λαουτζίκο κάντε τα , αν γουστάρετε . Οχι σε εμάς " .

Η Νέα Τάξη θα απαντούσε "Σωστά . Είστε ΛΙΓΟ καλύτεροι . Αλλά όχι ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΟΙ . Για να σας απαλάξω απο τις ταλαιπωρίες πρέπει να δώσετε ΑΛΛΟ ΕΝΑ σημάδι ποιότητας . Να οργανωθείτε και να με ενοχλήσετε σοβαρά . Να σας φοβηθώ. Τότε θα σας απαλλάξω . Διότι δεν γίνεται να απαλλάσω τον κάθε μα@@κα που κάθεται και γράφει δύο ατάκες στο FACEBOOK " .

Και νομίζω οτι η Νέα Τάξη έχει δίκιο (σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον) .

Υ.Γ. Παράδειγμα πολιτικής οργάνωσης : Μια ογκώδης πορεία με κεντρικό σύνθημα κάτι που θα πονούσε την Νέα Τάξη ( σκεφθείτε τί ΔΕΝ θέλει να ακουστεί : Μήπως οτι το ΚΙΣ είναι αφορολόγητο ; Μήπως το οτι καταμετρά τις ψήφους μας μια ιδιωτική εταιρεία ; ) . Πολιτική δεν σημαίνει κατ' ανάγκη οτι ξοδεύεις και κάνεις κόμμα με νομική αναγνώριση και ξαναξοδεύεις για να κατέβεις σε εκλογές . Πολιτική σημαίνει οτι ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΣ ΠΛΗΘΗ ( δωρεάν είναι ) ! Πχ οι ψευτομουφτήδες της Θράκης δεν έχουν καμμία νομική αναγνώριση . Επειδή όμως τους υπακούνε τα πλήθη , όλοι οι βουλευτές τους γλείφουνε και τους κάνουν χατήρια .
IP Logged
Last Edited On: 08-04-2018 21:37:29 By Πυθαγόρας Πυθαγορίδης for the Reason
 Subject :Απ:Ελληνικά αντισεισμικά συστήματα δικά μου Γνώμη Άποψη .. 06-04-2018 21:15:17 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Μέλος 50+ Καταχωρήσεων
Joined: 06-02-2010 20:44:16
Posts: 54
Location
 
Forum : Εφευρέσεις
Topic : Ελληνικά αντισεισμικά συστήματα δικά μου Γνώμη Άποψη

Subject :Απ:Ελληνικά αντισεισμικά συστήματα δικά μου Γνώμη Άποψη

Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διαχρονικά οι σεισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν επιφέρει πολλές καταστροφές τόσο στις κατασκευές και το περιεχόμενό τους όσο και στην απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η επιστήμονες που ασχολούνται με την αντισεισμική τεχνολογία ανά τον κόσμο προσπαθούν να βελτιώσουν τις υφιστάμενες μεθόδους ξοδεύοντας πάρα πολλά χρήματα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς για να βελτιώσουν έστω και λίγο την πεπατημένη μέθοδο της αντισεισμικής τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία τους έχουν φθάσει την απόκριση των κατασκευών ως προς τις σεισμικές μετατοπίσεις σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι αυτή η μέθοδος σχεδιασμού είναι η απόλυτη μέθοδος η οποία δεν θα εμφανίσει προβλήματα αστοχιών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και οικονομική. Φτωχά κράτη δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτή την ακριβή μέθοδο σχεδιασμού. Κάτι λείπει από την μέθοδο σχεδιασμού κάτι γίνεται λάθος και οι σχεδιασμοί αποτυγχάνουν να είναι απόλυτα αντισεισμικοί. Απλά είναι ποιοτικά αντισεισμικοί. Αυτό το λάθος στον σχεδιασμό το έχω εντοπίσει και έχω εφεύρει την μέθοδο καθώς και τους μηχανισμούς ώστε να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πλέον τον απόλυτο αντισεισμικό σχεδιασμό ο οποίος αυξάνει την απόκριση των κατασκευών ως προς τις σεισμικές μετατοπίσεις τόσο πολύ ώστε να είναι πια περιττές οι μεγάλες δαπάνες σε οπλισμό και σκυρόδεμα. Δεν σας κρύβω ότι οι πτυχιακές γνώσεις μου είναι ενός εργοδηγού δομικών έργων. Η έρευνα όμως που έχω κάνει εδώ και μια δεκαετία πάνω στην αντισεισμική τεχνολογία μου επιτρέπει να πω ότι έχω αυξήσει τις γνώσεις μου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν σας κρύβω ότι λόγω του ότι δεν πέρασα το κατώφλι των πανεπιστημίων έχω δυσκολία να επιβάλω την άποψή μου. Αντιμετωπίζω μεγάλη αντίδραση στους διαλόγους που έχω σε διάφορα φόρουμ από τους πολιτικούς μηχανικούς και μεγάλη αδιαφορία από τους θεσμοθετημένους οργανισμούς του κράτους των οποίων ο κύριος σκοπός ύπαρξής τους είναι η αντισεισμική θωράκιση της χώρας. Υπάρχουν όμως και καθηγητές και πολιτικοί μηχανικοί που με υποστηρίζουν. Αποφάσισα να γράψω αυτό το άρθρο για να επισημάνω τα λάθη του αντισεισμικού σχεδιασμού και να φωτίσω την επιστημονική κοινότητα με τις γνώσεις της δεκαετούς μου εφαρμοσμένης έρευνας.
Ας αρχίσουμε με αυτό που διαφεύγει της προσοχής των μελετητών αλλά αποτελεί το Α και Ω στην αντισεισμική τεχνολογία. Όταν η κατασκευή είναι σε κατάσταση ηρεμίας όλες οι φορτίσεις είναι κατακόρυφες και η αντίδραση του εδάφους της θεμελίωσης επιφέρει την επιθυμητή ισορροπία στην κατασκευή. Όταν γίνεται σεισμός εφαρμόζονται στην κατασκευή και άλλες εξωτερικές φορτίσεις προερχόμενες αφενός από την μετατόπιση του εδάφους και αφετέρου από την αδράνεια της κατασκευής. Τα υποστυλώματα καθώς και τα τοιχώματα τα οποία μεταβίβαζαν στην κατάσταση ηρεμίας τις κατακόρυφες εντάσεις στο έδαφος κατά την διάρκεια του σεισμού μετατρέπονται σε μοχλοβραχίονες στους οποίους ο σεισμός επιβάλει μία ένταση ανατροπής. Η ανατροπή αυτή επιβάλλεται ως εξής.
Αρχικά έχουμε την πλάγια μετατόπιση του σεισμού κάτω στην βάση καθώς και την αντίθετης φοράς αδράνεια της κατασκευής Αυτές οι δύο αντίθετες εντάσεις δημιουργούν την ροπή ανατροπής η οποία περιστρέφει το τοίχωμα γύρο από την άρθρωση της βάσης μετατρέποντας αυτό σε έναν μεγάλο μοχλοβραχίονα
Η δύναμη της αδράνειας παραλαμβάνεται αρχικά από το άνω μέρος του τοιχώματος και μεταφέρετε μέσα από την χιαστή της δομή του κάτω στην άρθρωση της βάσης Αν η δύναμη της αδράνειας είναι πολύ μεγάλη περιστρέφει το τοίχωμα Κατά την περιστροφή αναπτύσσονται αφενός από την μία πλευρά του κορμού του τοιχώματος καθοδικές εντάσεις θλίψης και αφετέρου από την άλλη του πλευρά ανοδικές εντάσεις Το αποτέλεσμα αυτών των αντίθετων εντάσεων είναι να επιβάλουν μία ροπή ανατροπής στο τοίχωμα Οι μελετητές σήμερα προσπαθούν να κατεβάσουν αυτές τις ανοδικές εντάσεις της ροπής ανατροπής του τοιχώματος κάτω στο πέδιλο της βάσης τοποθετώντας την πεδιλοδοκό και την δοκό οι οποίες αντιδρούν προς τις ανοδικές εντάσεις της ροπής ανατροπής εφαρμόζοντας διπλές αντιρροπές ισορροπίας στην συμβολή του κόμβου Αυτές οι αντιρροπές εφαρμόζονται τόσο από την δοκό και την πεδιλοδοκό όσο και από τον κορμό του τοιχώματος. Αυτές όμως οι αντιρροπές δημιουργούν μία μετατόπιση η οποία επιφέρει μία καμπυλότητα πάνω στον κορμό τους. Αν η μετατόπιση είναι αρκετά μικρή για να κρατήσει όλα τα μέλη της δομής εντός της ελαστικής περιοχής, η ενέργεια που δημιουργείται, είναι ενέργεια που αποθηκεύεται στη δομή και εκτονώνεται μετά για να επαναφέρει την δομή στην αρχική της μορφή. Με λίγα λόγια, όλη η επιτάχυνση του σεισμού μετατρέπεται σε αποθηκευμένη ενέργεια στην δομή. Όσο η μετατόπιση κρατά κάθε τμήμα οποιουδήποτε μέλους εντός ελαστικής περιοχής, όλη η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη δομή θα κυκλοφορήσει στο τέλος του κύκλου, προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Εάν η σεισμική ενέργεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα παράγει υπερβολικά μεγάλες μετατοπίσεις που θα προκαλέσουν μια πολύ υψηλή καμπυλότητα στα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία. Αν η καμπυλότητα είναι πολύ υψηλή, αυτό σημαίνει ότι η περιστροφή των τμημάτων των στηλών και των δοκών θα είναι πολύ πάνω από την ελαστική περιοχή (Θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος πάνω από το 0,35% και τάσεις των ινών του οπλισμού πάνω από το 0,2 %). Όταν η περιστροφή περάσει πάνω από αυτό το όριο ελαστικότητας, η δομή αρχίζει να «διαλύει την αποθήκευση της ενέργειας «μέσω πλαστικής μετατόπισης, το οποίο σημαίνει ότι τα τμήματα θα έχουν μια υπολειμματική μετατόπιση που δεν θα είναι σε θέση να ανακτηθεί (ενώ στην ελαστική περιοχή όλες οι μετατοπίσεις ανακτώνται).
Βασικά ο σχεδιασμός της αντοχής ενός σημερινού κτιρίου περιορίζεται στα όρια του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού, και μετά περνά στις προεπιλεγμένες πλαστικές περιοχές, οι οποίες είναι προεπιλεγμένες περιοχές αστοχίας, (συνήθως είναι τα άκρα των δοκών) ώστε να μην καταρρεύσει η δομή. (Η δομή καταρρέει όταν αστοχήσουν τα υποστυλώματα με λοξό/ σχήμα αστοχίας). Αν τα τμήματα που βιώνουν τις πλαστικές παραμορφώσεις, ξεπερνούν το όριο του σημείου θραύσης, και είναι και πάρα πολλές πάνω στην δομή, η δομή θα καταρρεύσει.

Τι κάνει η μέθοδος της ευρεσιτεχνίας για να σταματήσει το σπάσιμο της δοκού και της πεδιλοδοκού.
Παίρνει μία δύναμη από το έδαφος μέσο μία πάκτωσης που εφαρμόζεται με τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας μέσα στο έδαφος και με την βοήθεια ενός τένοντα την μεταφέρει στο ανώτερο άκρο του τοιχώματος και αφού εφαρμοστή η πάκτωση του ανώτατου άκρου του έχει σκοπό να επιβάλει σε αυτό μία αντίθετη δύναμη ισορροπίας προς την ανοδική ένταση ώστε να αποτρέψουμε την ροπή ανατροπής που παραμορφώνει τους κόμβους και επιφέρει αστοχίες στους κορμούς της δοκού της πεδιλοδοκού και του τοιχώματος.
Με αυτή την μέθοδο σχεδιασμού οι εντάσεις παραλαμβάνονται από το δώμα και οδηγούνται μέσα στο έδαφος πριν μεταβιβαστούν πάνω στον φέροντα οργανισμό. Αυτό είχε διαφύγει της προσοχής των μελετητών και αντί να πακτώνουν το τοίχωμα με το έδαφος απλά το έδραζαν πάνω σε αυτό με αποτέλεσμα όλες οι εντάσεις του σεισμού να μεταφέρονται πάνω στα φέροντα στοιχεία. Βασικά. Η πάκτωση των άκρων της ανώτατης στάθμης των τοιχωμάτων με το έδαφος παραλαμβάνει τις ανοδικές εντάσεις της ροπής ανατροπής από το δώμα και τις μεταβιβάζει απευθείας μέσα στο έδαφος αποτρέποντας καθ αυτόν τον τρόπο τις μετατοπίσεις οπότε και τις εντάσεις που αναπτύσσονται σε όλον τον φορέα οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κατάρρευση των κατασκευών σε έναν μεγάλο σεισμό.
IP Logged
http://www.youtube.com/watch?v=23RMfo2wD7s


 Subject :ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ .. 01-04-2018 22:31:03 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπάρχουν οι απόγονοι αυτών που έφαγαν ξύλο στην Μακρόνησο . Και λέγονται "αριστεροί" .
Υπάρχουν και οι απόγονοι αυτών που έδερναν στην Μακρόνησο . Και λέγονται "δεξιοί" .
Αυτοί είναι οι δύο πολιτικοί χώροι ( μας λένε ) .
Τρόμος πιάνει τους αριστερούς μην τυχόν ξαναπάρουν την εξουσία οι δεξιοί . Υποφέρουν οι δεξιοί όταν κυβερνάνε οι αριστεροί .
Αυτό που κανείς δεν ομολογεί φανερά είναι οτι τίμιοι και εργατικοί υπάρχουν και στους δύο χώρους . Λαμόγια υπάρχουν επίσης και στους δύο .

Εδώ θα εισηγηθώ μια νέα κατανομή των πολιτών σε νέους πολιτικούς χώρους :

Α) Ο χώρος των ΤΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ .
Δεν με νοιάζει τί ήταν ο παππούς σου ( δεξιός ή αριστερός ) .
Είσαι τίμιος ; Είσαι φίλος .
Είσαι λαμόγιο ; Είσαι εχθρός μου .

Β) Ο χώρος των λαμόγιων :
Δεν με νοιάζει τί ήταν ο παππούς σου . Αν είσαι λαμόγιο είσαι φίλος . Έλα να ΠΡΟΣΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ο ένας τον δεξιό και ο άλλος τον αριστερό για να δουλέψουμε τον αφελή κοσμάκη .

Αυτοί οι χώροι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ! Δεν το λένε όμως τα ΜΜΕ .
Στην λεγόμενη "μεταπολίτευση" την εξουσία την έχουν τα λαμόγια . Δείτε πώς το παίζουν αριστεροί ή δεξιοί . Αλλά κανείς δεν στέλνει τον άλλον στην φυλακή . Όλα κουκουλώνονται ,
Οι τίμιοι και εργατικοί υποφέρουν όποιο κόμμα και αν διοικεί . Καιρός να καταλάβουν ( οι τίμιοι ) οτι ούτε η "δεξιά" ούτε η "αριστερά" είναι το σπίτι τους . Το σπίτι τους είναι το ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ !
Όταν οι τίμιοι παίρνουν την εξουσία πρέπει να τρέμουν τα λαμόγια . Και ( εάν τυχόν ) τα λαμόγια ξαναπάρουν την εξουσία πρέπει να τρέμουν οι τίμιοι .
Αυτό λοιπόν που αποκρύπτουν τα ΜΜΕ , διαδώστε εσείς : Οπως τα λαμόγια συνργάζονται για να κρατούν την εξουσία έτσι πρέπει και οι τίμιοι να ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ και να συνεργαστούν .
IP Logged
 Subject :ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ .. 31-03-2018 15:12:58 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οι εκλογές απ' ότι φαίνεται είναι κοντά . Αναρωτιέμαι τί νόημα έχουν πλέον . Οι ελληνοποιημένοι λάθρο είναι τόσοι πολλοί που δεν έχει πλέον νόημα ό,τι και αν ψηφίσουν οι Έλληνες . Η αν δεν είναι ισάριθμοι σήμερα , πολύ σύντομα θα είναι περισσότεροι απο τους Έλληνες και η απελευθέρωση μέσω εκλογών θα γίνει όνειρο θερινής νυκτός . Στα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια ψευδαίσθηση οτι μπορούμε να αλλάξουμε την μοίρα μας με τις εκλογές . Στην πραγματικότητα , αν ψηφίζαμε αυτό που δεν ήθελε η Νέα Τάξη , θα επέβαλλαν δικτατορία με το πρόσχημα οτι ο λαός δεν είναι ώριμος και ρέπει προς τον φασισμό ! Το είδαμε να γίνεται στην Αλγερία πρίν απο χρόνια .
Η Νέα Τάξη φυτεύει δήθεν πατριωτικά κόμματα για να διασπείρονται οι ψήφοι . Προπαγανδίζει την αποχή απο τις εκλογές έτσι ώστε να ψηφίζουν μόνο οι λάθρο .
Πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις επιθέσεις της ;
Προτείνω μια σύναξη όλων όσων δηλώνουν εχθροί της Νέας Τάξης ( κόμματα και ομάδες ) . Εκεί θα αποφασισθεί στις εκλογές να κατέβει μόνο ΕΝΑ αντινεοταξικό κόμμα . Δηλαδή όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές όλων των κομμάτων να φαίνονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο . Έτσι οι ψήφοι δεν θα διασπαρούν . Ούτως ή άλλως κυβέρνηση δεν θα γίνουν . Ακόμη και αν γίνουν όμως υπάρχει τρόπος να γίνει μια δίκαιη μοιρασιά της εξουσίας και να μην μαλώσουν .
Για όσους πιστεύουν οτι όλα τα κόμματα είναι σκάρτα θα αποφασισθεί τί να γράψουν πάνω στο λευκό ψηφοδέλτιο που θα ρίξουν στην κάλπη . Θα θεωρηθεί άκυρο βέβαια , αλλά είναι ένας ΔΩΡΕΑΝ τρόπος να μετρήσουμε την πραγματική μας δύναμη στην κοινωνία .
Όσοι απέχουν απο αυτή την σύναξη θα θεωρηθούν ή βλάκες ή πράκτορες της Νέας Τάξης .
Το μεγαλύτερο κέρδος απο αυτή την σύναξη είναι οτι θα δημιουργηθεί μια ΗΓΕΣΙΑ του αντι-νεοταξικού χώρου . Αυτό θα είναι χρήσιμο στα μαύρα χρόνια που έρχονται . Η Νέα Τάξη οδηγεί την ανθρωπότητα στον γκρεμό . Στο επόμενο μεγάλο λάθος της οι στρατιωτικοί θα αγανακτήσουν και θα θελήσουν να στραφούν εναντίον της . Αν υπάρχει μια σοβαρή ηγεσία ( με δυνατές νέες ιδέες ) θα ξέρουν προς τα πού να πάνε .

Όσοι συμφωνείτε με την πρόταση , αναμεταδώστε την ( σε τακτά χρονικά διαστήματα)

Υ.Γ. Η πρώτη συνάντηση για το αυτό το θέμα θα γίνει το Σάββατο 14-4-2018 στην Γιορτή του Πελίτι ( Παρανέστι Δράμας ) που την χρησιμοποιούμε σαν αφορμή για τις συναντήσεις μας . Όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν να το δηλώσουν στo pitago99@gmail.com
IP Logged
Last Edited On: 31-03-2018 15:12:58 By Πυθαγόρας Πυθαγορίδης for the Reason
 Subject :ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ .. 24-03-2018 13:33:43 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ

Πήγα σε μια ομιλία του συριζα και με εξέπληξε η πνευματική αδράνεια του ακροατηρίου . Τα ζόμπι θα ήταν "πνευματικά αστροπελέκια" μπροστά τους !

Έφυγα νευριασμένος , όχι με τους συριζαίους αλλά με τους δικούς μας ( του αντι-νεοταξικού χώρου ) .

Μια χούφτα ηλιθίων ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ και δουλεύει εκατομμύρια πανηλίθιους .
Εμείς τί κάνουμε ;
Τί να το κάνω αν ξέρεις απ έξω τον Όμηρο , τον Αρριανό , τον Σιμπλίκιο , τον Σουϊδα , τον Μάρκο Αυρήλιο , τον Πλάτωνα , τον Αριστοτέλη.....

Μπορείς να ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΣ με τους άλλους ; Αυτή είναι η Λυδία Λίθος της εξυπνάδας .

ΠΡΟΤΑΣΗ :

Οι εκλογές όπου νάναι έρχονται ( ίσως μέσα στο 2018 ) . Θα δούμε πάλι το ίδιο θλιβερό σκηνικό : Τα πρόβατα να ψηφίζουν πάλι τους ίδιους και τους ίδιους .

Εμάς μας έχουν απαγορεύσει την κάθοδο στις εκλογές ( μέσω παραβόλων , ποσοστώσεων κλπ ) .

Μπορούμε όμως να ταράξουμε τα νερά .

# Μαζευόμαστε 50 άτομα του αντινεοταξικού χώρου
# Κάνουμε ένα ΑΤΥΠΟ πολιτικό σχηματισμό με τυχαίο όνομα ( πχ ΚΟ.ΦΟΥ = Κόμμα του Φούφουτου )
# Εξαγγέλουμε : Θέλετε να δείξετε οτι δεν είστε κορόϊδα ; Θέλετε να πείτε "ΦΘΑΝΕΙ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ . ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ 1821 ΑΠΛΩΣ ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΑΦΕΝΤΗ" ; . Στο λευκό ψηφοδέλτιο γράψτε ΚΟ.ΦΟΥ και βάλτε το στον φάκελλο που θα ρίξετε στην κάλπη .

Γιατί να το κάνουμε αυτό ; ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ! Δεν πληρώνουμε τίποτα . Ούτε έξοδα ίδρυσης κόμματος ούτε Άρειος Πάγος . Το Σύστημα βάζει τα έξοδα !

Τί κερδίζουμε : Αν ο λαός μας ακούσει και εφαρμόσει την οδηγία γινόμαστε ΓΝΩΣΤΟΙ . Είμαστε πλέον αυτοί που ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ τις μάζες ! Οι νεοταξίτες δεν παίζουν πλέον σε άδειο γήπεδο . Έχουν αντίπαλο .

Θα έρθουν να μας εξαγοράσουν ή να παζαρέψουν μαζί μας . Το πράγμα αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον !

Οι βουλευτές της Νέας Τάξης θα προωθήσουν την ιδέα ( υπόγεια ) διότι όσα πιο πολλά άκυρα τόσο πιο εύκολα εκλέγονται οι ίδιοι . Βάζουμε το ίδιο το Σύστημα να μας διαφημίσει !
Η ιδιωτική εταιρεία που μετρά τις ψήφους θα κάνει την πάπια αλλά οι ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ θα δούν την απήχηση που θα έχουμε στον κόσμο και θα ΜΙΛΗΣΟΥΝ . Η αλήθεια δεν μπορεί να κουκουλωθεί .

Τα κόμματα που ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΝΤΑΙ οτι είναι εχθροί της Νέα Τάξης θα μας κατηγορήσουν οτι διασπούμε τις δυνάμεις του αντι-νεοταξικού χώρου .
Η απάντησή μας είναι έτοιμη : α) Καταθέστε πρόταση νόμου για να γίνει το ΚΙΣ ( Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο ) πρόσωπο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( και να πληρώνει φόρο ! ) . β) Δεχτείτε μας σαν βουλευτές στο ψηφοδέλτιό σας .
Εάν τα κάνετε αυτά τα δύο ανακαλούμε την οδηγία .

Ποιό κόμμα θα τολμήσει να τα κάνει ; ΚΑΝΕΝΑ .

Β' ΜΕΡΟΣ ( Διαφωτισμός )
Πολύς λαός ακόμη πιστεύει οτι είμαστε ελεύθεροι , οτι έχουμε Δημοκρατία και οτι οι βουλευτές φροντίζουν για το καλό μας ! Τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου αυτά .
Κάποιοι ( που βλέπουν την αλήθεια ) λένε οτι ο λαός είναι σκλάβος με την θέλησή του . Θα απαντήσω ως εξής : Θα είναι σκλάβος με την θέλησή του όταν υπάρξει μια πνευματική ηγεσία και του δείξει την αλήθεια . Αν σκύψει το κεφάλι και συνεχίσει την απραξία , θα είναι δούλος με την θέλησή του . Αλλά μέχρι να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ η πνευματική ηγεσία δεν έχουμε δικαίωμα να τον κατηγορούμε . Ο λαός δεν ξέρει πολλά και χωρίς πνευματική ηγεσία εύκολα ξεγελιέται απο τους κακούς .
Πρότεινα λοιπόν να δημιουργηθεί ένα Σώμα Πνευματικών Ηγετών που θα πεί στον λαό την σκληρή αλήθεια : Οτι ουδέποτε ( μετά το 140 πΧ ) ελευθερωθήκαμε . Είμαστε σκλαβωμένοι και η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ακόμη δεν έγινε ( ή δεν ολοκληρώθηκε ) .
ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ :
1) Χρειάζεται παράβολο για να κατεβείς στην πολιτική . Δηλαδή οι φτωχοί δεν έχουν δικαίωμα να πολιτευθούν . Σε υποχρεώνουν να έχεις ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και συγκεκριμένο ποσοστό γυναικών . Και αύριο μπορει να τους καπνίσει και να πούν "Θα έχεις και ποσοστό ομοφυλοφίλων και μελαψών και κτηνοβατών και πρώην φυλακισμένων ..." .
2) Ο κομματάρχης βάζει όποια ονόματα γουστάρει στο ψηφοδέλτιο . Δηλαδή αν ο κομματάρχης είναι διεφθαρμένος , βάζει μόνο διεφθαρμένους .
3) Τον πολιτικό που εκλέξαμε δεν μπορούμε να τον ανακαλέσουμε ( αν αποδειχθεί απατεών και ανίκανος ) .
4) Οι πολιτικοί , απο μόνοι τους , ψήφισαν για τον εαυτό τους ΑΣΥΛΙΑ χωρίς να μας ρωτήσουν !
5) Οι πολιτικοί , απο μόνοι τους , ψήφισαν παχυλούς μισθούς για τον εαυτό τους χωρίς να μας ρωτήσουν !
6) Τα κόμματα παίρνουν επιχορηγήσεις και δάνεια και ξαφνικά αυτοκαταργούνται και τα δάνεια παραγράφονται !
7) Οι πολιτικοί ( χωρίς να μας ρωτήσουν ) βάλαν ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να καταμετρά τις ψήφους και να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν !
8 ) Ενώ ο λαός τους πληρώνει όλους , δεν έχει δικαίωμα να ΕΠΙΛΕΞΕΙ κανέναν : Δικαστές , αστυνομικούς , ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ( ο κάθε αλήτης μπορεί να γίνει ) , στρατιωτικούς , τραπεζικούς , ιερείς , πανεπιστημιακούς ....
Στην Τουρκοκρατία ήμασταν καλύτερα στο θέμα της Δικαιοσύνης διότι είχαμε τις Δημογεροντίες . Ο Δημογέρων ήταν μέλος της τοπικής κοινωνίας και δεν είχε συμφέρον απο την παρακμή της . Ενώ ο διορισμένος δικαστής ζεί αλλού . Δεν τον νοιάζει αν παρακμάσει η τοπική κοινωνία .
9) Χωρίς να μας ρωτούν αν συμφωνούμε , μας φορολογούν ΟΛΟΥΣ για να πληρώνουν χριστιανικά και μουσουλμανικά ιερατεία .
10) Χωρίς να μας ρωτήσουν ποτέ απεφάσισαν οτι θα υπάρχει Εκκλησιαστική Περιουσία και Βακούφια ( ενίοτε επικαλούμενοι διαταγές αυτοκρατόρων του Βυζαντίου και Σουλτάνων ! )
11) Δεν άφησαν κανένα περιθώριο αυτονομίας στους Δήμους . Όλα νομοθετούνται στην Αθήνα .
12) Ο Υπουργός στην Αθήνα συλλέγει τους φόρους και ΕΑΝ θέλει μοιράζει ψίχουλα στους Δήμους ( ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο )
13) Η Τράπεζα της Ελλάδος ανήκει σε ΙΔΙΩΤΗ και ουδείς τολμά να αναφέρει το όνομά του ούτε να τον ελέγξει !
14) Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο το έκαναν πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δεν πληρώνει φόρο !
15) Ασήμαντες μειονότητες κρατούν το δικαίωμα να κατέχουν ακίνητη περιουσία αλλά όταν έρχεται η ώρα να υπερασπίσουν αυτή την γή δηλώνουν "Α, όχι . Εγώ είμαι ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ . Εσείς , τα κορόϊδα , να πολεμήσετε !" . Κανείς δεν μας ρώτησε αν συμφωνούμε .
16) Υπάρχουν ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ . Δηλαδή ολοφάνερα ο δικαστής και ο κατηγορούμενος μπορούν να ομολογούν οτι ανήκουν στην ίδια ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ που αλληλοϋποστηρίζεται ! Και μας λένε οτι αυτό είναι δίκαιο και ηθικό να συμβαίνει σε μια ελεύθερη χώρα !

ΔΕΚΑΕΞΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ οτι είμαστε ακόμη σκλάβοι ! Υπάρχουν πάντα μπρός στα μάτια μας . Ολοφάνερες . Και όμως ο λαός δεν τις αντιλαμβάνεται μέχρι που κάποια πνευματική ηγεσία να του επιστήσει την προσοχή .
Καλώ λοιπόν όλους όσους φλέγονται απο τον πόθο για ένδοξα έργα , να δηλώσουν "παρών" στην συγκρότηση της Νέας Πνευματικής Ηγεσίας . Της πρώτης μετά το 140 πΧ !
IP Logged
 Subject :ΧΩΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ .. 15-03-2018 17:11:19 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Κοινωνία
Topic : ΧΩΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ

Αγαπητοί φίλοι

Στην περιοχή του Παγγαίου εντόπισα δύο χωριά - φαντάσματα με επάρκεια νερού απο πηγές .

Μπορούμε το καλοκαίρι να κάνουμε το δικό μας χώρο κατασκήνωσης-τελετών - συναντήσεων - συζητήσεων ( ένα summer- camp ελληνιστί ! ) .

Είναι μεγάλη ευκαιρία για εμάς που δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί .
IP Logged
 Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ «ΤΟΥΡΚΙΑΝ» .. 12-03-2018 23:37:42 
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
Συντονιστής Ενημέρωσης
Joined: 31-05-2010 14:40:25
Posts: 259
Location
Forum : Βήμα
Topic : ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ «ΤΟΥΡΚΙΑΝ»

Subject :ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ «ΤΟΥΡΚΙΑΝ»

Ας δούμε λοιπόν ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ με την «τουρκίαν» τουλάχιστον μέχρι να απελευθερώσει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, να παύσει την αδιαλλαξίαν και να αποσύρει πάσα διεκδίκησιν και απαίτησιν, έχοντας κατά νουν ότι: Άλλο πράγμα οι καλές σχέσεις που εδράζονται στην Αμοιβαιότητα και την Φιλίαν των Ανθρώπων και των Λαών και άλλο πράγμα η υποταγή στις ορέξεις του εκάστοτε καθεστώτος.

Κατ’ αρχήν οφείλουμε να διατυπώσουμε και να προβάλουμε μίαν Ιστορικήν Αλήθειαν:
Το ότι δηλαδή, η "τουρκία" είναι παράνομον κράτος διότι έχει συσταθεί επί Πανάρχαιων Ελληνικών Εδαφών τα οποία βρίσκονται υπό κατοχήν. Άρα, οποιαδήποτε επαφή - συνομιλία – «συμφωνία» καλό είναι να γνωρίζουμε ότι γίνεται, όχι μεταξύ κρατών ή εκπροσώπων αυτών, αλλά μεταξύ εισβολέως και Δικαιούχου. Κατ’ ουσίαν ΔΕΝ υπάρχει «τουρκία» αλλά κατεχόμενη ΙΩΝΙΑ , ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ. Το αυτό συμβαίνει και με την ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΥΠΡΟΝ όπου η κατοχή εξελίσσεται ταχέως σε «νομιμοποίησιν τουρκοκυπριακού κράτους» δηλαδή «τουρκικού».

Ακολουθούν μερικές προτάσεις που θα έπρεπε να υλοποιήσει η δήθεν κυβέρνησις αλλά οφείλουν να υλοποιήσουν οι Έλληνες Πολίτες και Οπλίτες (κάποιες άμεσα και κάποιες εν ευθέτω χρόνω (*)), εξαιρουμένης της αυτονοήτου στρατιωτικής ετοιμότητος και πιθανής διενεργείας αντιποίνων.

1ον Προβολήν των Πολιτισμικών στοιχείων και των Παναθρωπίνων Αρχών της Ελληνικότητος μέσω αναπτύξεως τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών κατά μήκος των «συνόρων» με την «τουρκίαν», με άμεσον σκοπόν την κατά το δυνατόν ενημέρωσιν - Ευπαίδευσιν των «τούρκων». Σημειωτέον στην «τουρκίαν» ενυπάρχουν πάνω από 70 διαφορετικές εθνότητες καθώς και πολλοί κρυπτοέλληνες. Πάρα πολλοί «τούρκοι» υπήκοοι δεν συμπαθούν ιδιαιτέρως ούτε το (ισλαμοφασιστικόν) καθεστώς ούτε τις συνθήκες διαβιώσεως των εκεί. Εκφράζουν και διαπνέονται από μη κεμαλικές αλλά και μη ισλαμιστικές «αρχές» και θέσεις. Μπορεί, πρέπει, αλλά και τους ίδιους συμφέρει να είναι φίλα προσκείμενοι προς εμάς. Αντ’ αυτού βεβαίως δεχόμεθα κατά συρροήν ιδεοεπιβολήν και ιδεοϋποβολήν (προπαγάνδα) μέσω χαμηλοτάτης υποστάθμης «τουρκικών σειρών - σαπουνόπερων».

2ον Περιορισμόν μέχρι και Αποκλεισμόν εισαγωγών τουρκικών προϊόντων είτε άμεσα είτε μέσω υψηλής δασμολογήσεως, Υψηλά τέλη και εφαρμογήν αυστηρών κανόνων διελεύσεως φορτηγών προς Ευρώπην. Προτροπήν να μην αγοράζει κανείς «τουρκικά» προϊόντα. Έτσι αποκτούμε και κίνητρον να καταστούμε πιο Αυτάρκεις. Ενδεχόμενον επιχείρημα περί ταυτοχρόνου αποκλεισμού δικών μας προϊόντων εκ μέρους της "τουρκίας"' αίρεται αυτομάτως αναλογιζόμενοι ότι η Ελευθερία είναι προτιμωτέρα του εμπορικού κέρδους.

3ον Υποχρεωτικήν συμμετοχήν Έλληνος μετόχου με ποσοστόν 51% σε οποιαδήποτε «τουρκικήν» επιχείρησιν κατά το πρότυπον του Ντουμπάϊ, όπου σε κάθε επιχείρησιν ένας τουλάχιστον υπήκοος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατέχει ποσοστόν όχι μικρότερον του 51%.

4ον Απαγόρευσιν αγοράς Ελληνικής Γης.

5ον Διαμόρφωσιν κλίματος και ρεύματος προς απαίτησιν συνδιαχειρήσεως των Αρχαίων Μνημείων Μας σε Έφεσον, Αλικαρνασσόν, Πέργαμον, Μίλητον κλπ. καθώς και «πνευματικών δικαιωμάτων» για τις πάμπολλες Ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στην «τουρκικήν γλώσσαν».

6ον Παρομοίως διαμόρφωσιν κλίματος και ρεύματος, περί μη συμμετοχής της «τουρκίας» σε Ευρωπαϊκές αθλητικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις.

7ον Να είμαστε ηθικώς ακμαίοι και ψυχολογικώς προετοιμασμένοι να Νικήσουμε είτε με ειρηνικόν είτε με μη ειρηνικόν τρόπον. Η ηττοπάθεια και η διαρκής υποχωρητικότης το μόνο που προφέρουν είναι αύξησιν επιθυμίας σε αυτόν που ορέγεται. Και για όσους πομπωδώς διακηρύττουν «αυτά δεν γίνονται» έχουμε τα παραδείγματα των Προγόνων, Αρχαίων και νεωτέρων.

(*) Σημείωσις: Ως γνωστόν οι εκάστοτε εν Ελλάδι «ηγέτες» και «αρχηγοί» έχουν το κακόν συνήθειον να ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ. Οπότε εναπόκειται στους Έλληνες Πολίτες και Οπλίτες να Οργανωθούν και να δράσουν Ανεξαρτήτως και κατά ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ μέχρι τουλάχιστον η Διακυβέρνησις της Ελλάδος να ασκείται από Έλληνες Πολίτες και μόνον, στην βάσιν της Ελλήνων Δημοκρατίας.
IP Logged
Last Edited On: 12-03-2018 23:37:42 By ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ for the Reason
 Subject :ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ .. 11-03-2018 12:17:55 
Πυθαγόρας Πυθαγορίδης
Μέλος 300+ Καταχωρήσεων
Joined: 15-05-2010 19:14:57
Posts: 397
Location
Forum : Πολιτική
Topic : ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

Αγαπητοί φίλοι

Πριν απο μια επανάσταση προηγείται ένας ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ( Βλέπε Γαλλική , Ελληνική , Μπολσεβικική ... )
Εμείς μιλάμε για την ανάγκη μιας Επανάστασης αλλά τον Διαφωτισμό τον ολοκληρώσαμε ;
ΠΡΟΤΑΣΗ :
Όλοι οι Έλληνες ( όχι ρωμιοί ) οφείλουμε να κάνουμε μια μεγαλειώδη πορεία όπου θα διακηρύξουμε προς την ανθρωπότητα :

Απο το 1821 μας κοροϊδεύετε συνεχώς .
Μας είπατε οτι ελευθερωθήκαμε αλλά απλώς αλλάξαμε αφέντη .
Δημιουργήσατε ένα θνησιγενές κρατίδιο που το ονομάσατε "ελληνικό" αλλά μόνο ελληνικό δεν είναι . Απατεώνες πολιτικοί ( αλλοεθνείς ) , λαίμαργοι τραπεζίτες ( αλλοεθνείς ) και ρασοφόροι το νέμονται .
Μας βάλατε και πληρώνουμε δικαστές , αστυνομικούς , στρατιωτικούς , δημοσιογράφους , πολιτικούς , ιερείς , πανεπιστημιακούς αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να τους ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ .
Απαγορεύσατε στους φτωχούς να ανακατεύονται με την πολιτική .
Βάλατε ιδιωτική εταιρεία να καταμετρά τις ψήφους μας .
Κάνατε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για να μην πληρώνει φόρους . Και μας κάνατε όλους δούλους των Εβραίων .
Δεν αφήσατε κανένα περιθώριο ελιγμών στις τοπικές κοινωνίες . Ολα εξαρτώνται απο την κυβέρνηση των Αθηνών .
Υπόγειες κλίκες και στοές δρούν ανεξέλεγκτα .
ΜΜΕ και σχολεία έγιναν πηγές ψεύδους .
Μας είπατε οτι είμαστε "χριστιανοί ορθόδοξοι" αλλά ποτέ δεν μας ρωτήσατε αν συμφωνούμε !

Μην μας περνάτε για τόσο αφελείς . Καταλαβαίνουμε τί συμβαίνει .Επειδή είναι δύσκολο απο όλη την Ελλάδα να μαζευτεί κόσμος σε μία και μοναδική τοποθεσία , προτείνω να γίνουν κατά τόπους πορείες . Πχ Αμφίπολη , Δίον , Δωδώνη , Δελφοί , Τανάγρα , Αρχαία Ολυμπία ή Σπάρτη ( στο χωριό του Λιαντίνη ) , Κμωσσός .


Μετά απο την πορεία θα αρχίσουμε ένα συνεχές ψιθύρισμα : Μια επανάληψη , όλων των προηγουμένων , μέσα απο όλα τα μέσα ( έντυπα και ηλεκτρονικά ) . Αυτό θα είναι ένας πραγματικός ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ . Ένας ιδεολογικός πόλεμος . Όταν όλα αυτά γίνουν πεποίθηση στο 70 % του λαού η επανάσταση θα είναι παιγνιδάκι .
Ομάδες καλλιτεχνικές , θρησκευτικές , πολιτικές , οπλιτικά αγήματα ... όλοι οφείλουν να είναι παρόντες σε μια τέτοια πορεία .

[ Όσοι συμφωνούν να το δηλώσουν στο pitago99@gmail.com ]
IP Logged
Page # 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Powered by ccBoard


Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό