Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Μαθαίνω την Ελλάδα


Ελλάς - Μαθαίνω την ΕλλάδαΒασίλειο της Bactria: Το ανατολικότερο κράτος που δημιούργησαν οι Αρχαίοι Έλληνες

Βασίλειο της Bactria: Το ανατολικότερο κράτος που δημιούργησαν οι Αρχαίοι Έλληνες

Το ανατολικότερο κράτος που δημιούργησαν οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν το βασίλειο της Bactria, το οποίο απέκτησε ανεξαρτησία από τη Σελευκιδική Αυτοκρατορία. Αυτή η κατάσταση έγινε ο λαμπερός φάρος του πολιτισμού στην περιοχή και την επηρέασε για αιώνες, πολύ γνωστό, δημιουργώντας μια σύνθεση με μία από τις βουδιστικές αιρέσεις – τη Μαχαγιάνα.

Η Bactria ήταν μια ιστορική περιοχή στην Κεντρική Ασία επαρχία της περσικής αυτοκρατορίας καλύπτοντας την επίπεδη περιοχή που διασχίζει το σημερινό Αφγανιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Μετά την ήττα του Δαρείου της Περσίας, η Μπακτρία συνέχισε να προσφέρει αντίσταση εναντίον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με επικεφαλής τον Μπέσους, ο οποίος διακήρυξε τον εαυτό του διάδοχο του Δαρείου.

Ο Αλέξανδρος την κατέκτησε με μεγάλη δυσκολία μεταξύ 329-327 π.Χ., κυρίως με τη βοήθεια τοπικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, ο Αλέξανδρος παντρεύτηκε την Ρωξάνη, θέλοντας να εξευμενίσει τους τοπικούς άρχοντες της Βακτριανής, για να τον βοηθήσουν στην προσπάθειά του να ελέγξει την περιοχή.

Συνέχεια...

 

Ελλάς - Μαθαίνω την Ελλάδα

Ο Eσωτερισμός του Φωτός... Tα μυστικά του ήλιου και η παράδοση του Ήλιου

Ο Eσωτερισμός του Φωτός... Tα μυστικά του ήλιου και η παράδοση του Ήλιου

Λίγοι είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται και βιώνουν συνειδητά την σπουδαιότητα της Ημέρας του Χειμερινού Ηλιοστασίου, την εσωτερική και μεταφυσική σημασία του φυσικού τούτου φαινομένου ως σύμβολο της αέναης Πάλης των Αρχετυπικών Αντιθέτων, ως σύμβολο της κυκλικότητος του χρόνου και της υπάρξεως, ως Άριο σύμβολο της Αφυπνίσεως, της Αλήθειας και του Αγώνος.

Λίγοι είναι σε θέση να αποδομίσουν συλλογιστικά και συναισθηματικά την γιορτή των Χριστουγέννων και να προσεγγίσουν τούτη την εποχή του χρόνου με άξονα την αρχαία Ινδοευρωπαϊκή παράδοση του εσωτερισμού του Ήλιου και του Φωτός, κορύφωση της οποίας αποτελεί το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, καθώς οι δεσμοί με τις αληθείς παραδόσεις της Φυλής μας έχουν βιαίως αποκοπεί και αντικατασταθεί από την φαυλότητα του Χριστιανισμού.

Συνέχεια...

 

Ελλάς - Μαθαίνω την Ελλάδα

Περί Εαρινής Ισημερίας

Περί Εαρινής Ισημερίας

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ [1]

Μία από τας λαμπροτέρας ημέρας του έτους τας οποίας πρέπει να εορτάζει η ανθρωπότης είναι η της Εαρινής Ισημερίας. Κατά την ημέραν αυτήν, μύσται των παρελθουσών γενεών, μύσται των Θείων λειτουργιών της Φύσεως, ετέλουν επισήμους εορτάς, αναφερομένας προς την οργανικήν και πνευματικήν των λειτουργίαν. Εις τας Ελληνικάς μάλιστα χώρας, προς τας Ισημερίας και τας τροπάς του Ηλίου απέδιδον σπουδαίαν σημασίαν. Ομιλών και εγώ σήμερον πράττω τούτο, όχι διότι προτίθεμαι να εξισώσω το πνεύμα μου προς τα μεγάλα του παρελθόντος πνεύματα. Πάντοτε επίστευσα ότι το ιδικόν μου πνεύμα παραβαλλόμενον προς το πνεύμα των αρχαίων μυστών, παρουσιάζει την όψιν την οποίαν δύναται να παρέχει χαμόκλαδον παραβαλλόμενον προς υψηλούς και μεγαλοπρεπείς Πλατάνους. Τους μεγαλοπρεπείς αυτούς Πλατάνους, υπό την ευεργετικήν σκιάν των οποίων εγαλουχήθησαν και εφωτίσθησαν πάσαι αι προς το φως του Ηλίου ατενίσασαι ψυχαί, θέλω διά της ομιλίας μου ταύτης να υμνήσω. Τα Θεία ταύτα πνεύματα του παρελθόντος έχουν ανάγκην του ύμνου αυτού διότι ούτως δύναται να αναζήσουν εις τας άντιλήψεις των νέων έρμηνευτών της Φύσεως και να χρησιμεύσουν εις αυτούς ως  Ιεροφάνται των αποκαλύψεων των Θείων μυστικών της, τα οποία φιλόστοργα κρατεί εις τα βάθη των ενεργειών της, όπως μη τα προσβάλλουν βέβηλα και εις διαφθοράν εθισμένα να βλέπουν ανθρώπινα βλέμματα.

Συνέχεια...

   

Ελλάς - Μαθαίνω την Ελλάδα

HRA

Ήρα μεγαλοδύναμη

 

Πεντάμορφη Θεά μου

Ήρα Αέρινη

Ύπατη βασίλισσα του σύμπαντος κόσμου

Δίκταμο και μέλι και ρόδια κατακόκκινα, στα πόδια σου προσφέρω

 

Μεγάλη Μάνα

Των ψυχών μας λίκνο

Των ζωών μας Προστάτιδα

Στη θεϊκή σου Μήτρα κυοφορείς τη Φύση ολάκερη

Συνέχεια...

 

Ελλάς - Μαθαίνω την Ελλάδα

nikh-samotrakhs

Η Νίκη της Σαμοθράκης

Η Νίκη της Σαμοθράκης που βρίσκεται από το 1863 στο Μουσείο του Λούβρου είναι ένα από τα πιο γνωστά αρχαία ελληνικά αγάλματα, είναι όμως επίσης ένα ιστορικό μνημείο που συνδέεται με μια σημαντική ναυτική νίκη. Η αρχική θέση του αγάλματος είναι γνωστή χάρη στις ανασκαφικές έρευνες. Στη Σαμοθράκη υπήρχε ένα ιερό όπου λατρεύονταν με μια ιδιαίτερη μυστηριακή λατρεία δύο ανδρικές θεότητες, που αναφέρονται συχνά ως Κάβειροι από τους αρχαίους συγγραφείς, στο ίδιο το νησί όμως ονομάζονταν Μεγάλοι Θεοί. Οι θεότητες αυτές θεωρούνταν προστάτες των ναυτικών και ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. είχαν την εύνοια των Μακεδόνων βασιλέων.

Συνέχεια...

   

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό