Μέσω αυτών των επετείων το Αρχαίον Ελληνικόν Πνεύμα ζει, υπάρχει και μεταλαμπαδεύται στις νεώτερες γενναιές,, από τους άξιους αυτούς Νεο-Ελληνες. Τους μεν οργανωτάς αυτών των επετείων τους δε προβάλλοντας αυτάς όπως ο Ιάσων Σχίζας.
Αμφότεροι άξιοι συγχαρητηρίων.