Προ 3-4 ετών βρισκόμουνα σ"" ένα τραπέζι φίλων μου από την Σύρο, με την οποία διατηρώ από 35ετίας δεσμούς δεύτερης πατρίδας. Εκεί, αυτόπτες μάρτυρες, διηγήθηκαν το εξής περιστατικό. Πριν μερικά χρόνια, ο παπάς ενός χωριού, ανακοίνωσε στο εκκλησίασμα ότι θα πήγαιναν να ψάξουν να βρούν μια εικόνα της Παναγίας, που είχε φανερωθεί στον ύπνο κάποιου, όχι κα μεγίστης νοημοσύνης, κάτοικο του χωριού. Ο παπάς είπε ότι η Παναγία παρουσιάστηκε στον ""ελαφροϊσκιωτο"" γιατί ήταν ,,, αθώος σαν παιδί, και τον τίμησε με την εμπιστοσύνη της. Ξεκίνησαν λοιπόν, μπρός ο ""ελαφροϊσκιωτος"", πίσω ο παπάς και πιο πίσω όλο το εκκλησίασμα και πήγαν έξω από το χωριό σε κάποια χωράφια.
-Εδώ! Είπε ο ""ελαφροϊσκιωτος.
Κι αμέσως οι χωριανοί άρχισαν να σκάβουν. Δεν είχαν σκάψει ούτε μισό μέτρο, και, ω! του θαυματος, ξεπρόβαλε η εικόνα της Παναγίας.
-Θαυμα! θάυμα φώναξαν όλοι, καθώς ο παπάς σήκωσε ψηλά την εικόνα δείχνοντάς την στον κόσμο. Όλοι, πλην μιας μαυροφορούσας μεσόκοπης γυναίκας. Της μάνας του ""αλαφροϊσκιωτου.
-Α! ώστε εδώ μου την είχες κρύψει την εικόνα μου, και την ψάχνω τόσες βδομάδες τώρα! αναφώνησε.