Προβολή ""εθνικού"" ιστορικού μνημείου σε ξένη γλώσσα!
Με συντακτικά και ορθογραφικά λάθη...
χαραγμένα στο χαλκό για την αιωνιότητα.
Το τζαμί όμως εναρμονίζεται τέλεια με το ..μνημείο.
Πονηροί οι Βλάχοι των Σκοπίων.