Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΟΛΗ Η ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ "ΑΓΙΟ ΦΩΣ"



"Όπου βλέπεις θρησκείαν μολυσμένην, συμπέρανε, ότι η βαρβαρότης των πιστευόντων είναι ανάλογος του μολυσμού" (Αδαμάντιος Κοραής)

ΠΛΑΣΤΟ ΤΟ «ΑΓΙΟ» ΦΩΣ

 

ΟΛΗ Η ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ "ΑΓΙΟ ΦΩΣ"Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΩΝ

Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μας λέει: «Εάν τις σας κηρύττη άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίον παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα» (Γαλάτας: α΄ 8-9)

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ, Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ. ΕΑΝ ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΗ, ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΙΒΛΙΚΕΣ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ.

Στο άρθρο μας για την πλαστότητα του «αγίου» φωτός, θα αποδείξουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, με την απάτη των αγιοταφιτών περί του απατηλού, αντί του Θεϊκού φωτός, βρίσκεται κάτω από το ανάθεμα της Βίβλου. Είναι γνωστή ανά τους αιώνες, η τελετή του «αγίου» φωτός στο πατριαρχείο των Ιεροσολύμων κάθε χρόνο, την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Ο Ορθόδοξος πατριάρχης μεταδίδει το φως αυτό στους παρευρισκομένους πιστούς με θαυματουργικό, όπως υποστηρίζει, τρόπο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Ας τα δούμε με την σειρά.
Πληροφορίες από κληρικό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που συνομίλησε με τον κ. Στυλιανό Χαραλαμπάκη, Χριστιανό εκκλησιαστικό συγγραφέα, το 1964, αποκαλύπτουν τα εξής περιγραφικά στοιχεία:

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ Ο Σκευοφύλακας μεταφέρει σε αργυρό κάλυμμα αναμμένη καντήλα στον Πανάγιο Τάφο για την αφή του φωτός αργότερα από τον Πατριάρχη. Ο Σκευοφύλακας μεταφέρει σε αργυρούν κάλυμμα αναμμένη κανδήλα στον "Πανάγιο Τάφο" όπου και ανάβει αργότερα ο Πατριάρχης τους πυρσούς του εξαπατώντας το ορθόδοξο χριστεπώνυμο πλήρωμα που πιστεύει, ότι, ουρανοκατέβατα λαμβάνει ο Πατριάρχης το εν λόγω φως.

«Τα περί του λεγομένου θαύματος του αγίου φωτός, δεν είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν, λόγω σκανδάλου. Ευχαρίστως όμως, εφ"; όσον μ"; ερωτάτε, θα σας είπω εν περιλήψει πως γίνεται η τελετή και πώς λαμβάνεται το «άγιον» φως». «Την Μεγάλην Παρασκευήν και μετά την περιφοράν του επιταφίου πέριξ του Παναγίου Τάφου, ο Πατριάρχης τοποθετεί τον Επιτάφιον επί του Τάφου. Κατόπιν τούτου σβήνουν όλα τα κανδήλια τα εντός και εκτός του Τάφου. Την επομένην, Μέγα Σάββατον, ο Σκευοφύλαξ μεταφέρει κεκαλυμμένην με αργυρούν κάλυμμα, μία ειδικήν κανδήλα αναμμένην, την οποίαν τοποθετεί εντός του Παναγίου Τάφου. Εν συνεχεία ο διοικητής των Ιεροσολύμων σφραγίζει τον Τάφον. Ενώ λοιπόν, πάντα τα φώτα και τα κανδήλια έχουν σβυσθή, η ειδική κανδήλα εντός του Τάφου παραμένει αναμμένη.

Μεταφορά αναμμένης κανδήλας σε αργυρούν κάλλυμα από τον Σκευοφύλακα του ΤάφουΤην 10ην ώραν και μετά την σχετικήν λιτανείαν πέριξ του Αγίου Τάφου, κατά την οποίαν ψάλουν το λυχνικόν «φως ιλαρόν», ανοίγονται αι πύλαι του Ναού του Παναγίου Τάφου και εισέρχεται ο λαός. Συγχρόνως ανοίγει και η πύλη του Κουβουκλίου εις την οποίαν ευρίσκεται ο Τάφος και εισέρχεται ο Πατριάρχης, αφού προηγουμένως τυπικώς αφαιρεί τα αρχιερατικά του άμφια και μένει μόνον με το στιχάριον. Μετά από μίαν σχετικήν τυπικήν προσευχήν, λαμβάνει το «άγιον» φως, όχι βεβαίως θαυματουργικώς, δια να είμαι ειλικρινής, αλλά ανάπτει τον πυρσόν του από την αναμμένην ειδικήν κανδήλα την οποίαν είχε μεταφέρει προηγουμένως ο Σκευοφύλαξ. Αυτή με λίγα λόγια είναι είναι η διαδικασία περί του «αγίου» φωτός».

Υπάρχει όμως και δεύτερος τρόπος για να πάρουν το πλαστό αυτό φως. Επαλείφουν την πλάκα του Τάφου με Φώσφορο, από την προηγούμενη μέρα, και ο Πατριάρχης τρίβει την πλάκα με βαμβάκι και αναδύετε φως.
Αυτό το παπαδοκατασκεύασμα(!), δηλαδή την τελετή του «αγίου» φωτός, είχαν την απαίτηση (βλέπε ΘΡΑΣΟΣ) να το κάνουν και «ΜΥΣΤΗΡΙΟ», και να αναγραφόταν σαν «ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ». Ευτυχώς όμως, ο Αριστόβουλος, τότε Μητροπολίτης Κυριακουπόλεως, αντέδρασε λέγοντας: «Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, διότι δεν είναι μυστήριον, είναι δικό μας κατασκεύασμα. Ο κόσμος πλέον μας έχει αντιληφθεί». Δεν ήταν όμως μόνον ο Αριστόβουλος που κατάλαβε ότι ο κόσμος αντιλήφθηκε τις καλογερικές απάτες, αλλά και άλλες ιστορικές φωνές βοούν ανά τους αιώνες γι"; αυτό το ορθόδοξο κατρακύλισμα!!! Η Εγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη (πρώην Πυρσός), χαρακτηρίζει το κατασκεύασμα αυτό, ως θεατρική τελετή βάρβαρου φανατισμού, και γράφει μεταξύ άλλων: «Είναι μία απο τας ασχημοτέρας επιδείξεις της Θρησκοληψίας όχλου βαρβάρου... είναι δε, τόσος ο φανατισμός ώστε νομίζεται ότι το φώς αυτό φωτίζει, αλλά δεν καίει και δι" αυτό το πλησιάζουν εις το στήθος των, περιλούουν δι" αυτού τον πώγωνα και βαπτίζουν εις την φλόγα την χείρα. Εννοείται ότι τας κινήσεις αυτάς κάνουν ακαριαίως, ότε ο ιδρώς δυσχεραίνει την καύσιν. Ουδείς τολμά επί έν λεπτόν να κρατήση την χείρα εις την φλόγα ή τον πώγωνα... και έτι δυσχερέστερον ότι η Εκκλησία αφήνει να υποκαίει την δεισιδαιμονίαν αντί στεντορείως να φωνάξη ότι δέν πρόκειται περί θαύματος».

Εξ άλλου, και ο σοφός διδάσκαλος του γένους, Αδαμάντιος Κοραής, μας πληροφορεί σχετικά περί του (ανα)θέματος, λέγοντας στον τρίτο τόμο, του βιβλίου του «ΑΤΑΚΤΑ», ότι, "οι χριστιανοί Πατέρες δεν αναφέρουν τίποτα μέχρι τον 9ον μ.Χ αιώνα περί του «αγίου» φωτός", και αφού αναγνωρίζει μόνο τον Ιησού Χριστό ως το Αληθινό Φως, αποκαλεί τους Αγιοταφίτες ιερείς λαοπλάνους. Γράφει επίσης ότι: «Το ψευδόθαυμα αυτό το πιστεύουν ολίγοι, ίσως τινές δια μωρίαν και άλλοι δι΄ αισχροκέρδειαν ... Ουδέ ο Χρυσόστομος το επίστευεν ή μάλλον ουδέ το εγνώριζε, διότι, άν εις τον καιρόν του εθαυματουργείτο το άγιον φώς, πώς ήτο δυνατόν να λέγη ότι δέν εγίνοντο πλέον θαύματα;» Η τελετή αυτή τοποθετείται στο έτος 870 μ.Χ περίπου, και «εφευρέτης» της ήταν ο Μοναχός Βερνάρδος της Δυτικής Εκκλησίας. Οι κατηχήσεις του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλου, δεν αναφέρουν τίποτα περί του «αγίου» φωτός, ούτε κάνουν λόγο περί αυτού οι Ανατολικοί Πατέρες μέχρι την 12η εκατονταετηρίδα, όπως ήταν οι: Θεοδώρητος, Ιλάριος, Ισίδωρος, Βασίλειος Σελεύκειας, Ιωάννης Δαμασκηνός καθώς και ο Πατριάρχης Φώτιος.

Πλήθος κόσμου συρρέει για την τελετή του απατηλού ψευδοθαύματος Ας μη μας διαφεύγει και η ιστορική αλήθεια, που αναφέρει ότι, στους χρόνους εκείνους οι Χριστιανοί επισκέπτονταν τους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσουν τα εδάφη που τα πάτησαν τα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν όμως οι Σαρακηνοί, οπαδοί του Μωάμεθ, κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και ερήμωσαν τα πάντα, οι προσκυνητές έπαψαν πλέον να κατέρχονται. Για να ανανεωθεί ο ζήλος των προσκυνητών, ο Αυτοκράτορας της Δύσης Μέγας Κάρολος, με άδεια του Καλιφά, βασιλιά των Σαρακηνών, στόλισε την Ιερουσαλήμ με Μοναστήρια και Εκκλησίες. Μετά τον θάνατο και των δύο αρχόντων οι Άραβες άρχισαν πάλι τις καταστροφές και έτσι οι προσκυνητές και πάλι λιγόστεψαν, όπως και τα... κέρδη των μοναχών. Και ο Κοραής μας λέει πάλι: «Οι Μοναχοί, ώς φρόνιμοι, δεν άργησαν να θεραπεύσωσι την δυστυχίαν, επινοήσαντες το θαύμα του αγίου φωτός». Έτσι, για κάποιο διάστημα, με «νύχια και με δόντια» οι μοναχοί κράτησαν το εφεύρημα τους αυτό γεμίζοντας τα φυλακτήρια τους με τα αργύρια των αφελών πιστών. Στις αρχές του 11ου αιώνα, ο Σουλτάνος της Αιγύπτου, Αχέμ Βαμριλλάχ, «ακούσας ότι εγίνετο με δόλον των ιερέων θαύμα ετήσιον εις την Ιερουσαλήμ, ωργίσθη τόσον, ώστε και τον Ναόν του Αγίου Τάφου κατέσκαψε, και όλα τα ευρεθέντα εις αυτό πλούτη μετέφερεν εις το βασιλικόν του θυσαυρόν» (MOSHEM). Παρ" όλα αυτά, και πάλι οι Μοναχοί κατάφεραν να ξανανοίξουν το επικερδές "εργοστάσιο" τους, και εξακολούθησαν το «θαύμα» τους. Για να απαλλαγούν και από την ενόχληση των Αράβων, επινόησαν και την εγκληματική εκστρατεία των Σταυροφοριών. Μετά τις Σταυροφορίες, οι Λατίνοι παρέμειναν για 88 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, και έθρεψαν με το θαύμα τους αυτό την ακολασία τους. Μετά το επικερδές αυτό εμπόριο πέρασε στα χέρια των Δυτικών, και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα !!! Έχουμε περιπτώσεις φωτός μέσα στην Αγία Γραφή. Μερικές είναι:
 • Το φωτεινό πρόσωπο του Μωϋσή όταν πήρε τις 10 Εντολές στο όρος Σινά, και δεν μπορούσαν οι Ισραηλίτες να τον αντικρίσουν από την λαμπρότητα.
 • Ο προφήτης Ηλίας προσευχήθηκε και «έπεσε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα» (Α΄ Βασιλέων: ιη΄ 30-39).
 • Η μεταμόρφωση Του Κυρίου Ιησού είχε ως αποτέλεσμα την λάμψη του προσώπου Του σαν τον ήλιο, και τα ιμάτια Του λευκά σαν Φως (Ματθαίος: ιζ΄ 2).
 • Το Φώς εξ΄ ουρανού τύφλωσε τον Σαύλο (Απόστολο Παύλο), στην έρημο, όταν κατεδίωκε τους Χριστιανούς.
Όταν μιλάμε για τέτοια φώτα, ξέρουμε ότι είναι πραγματικά και αληθινά. Ποια σχέση μπορεί να έχει το ψευδόθαυμα του «αγίου» φωτός με το ανέσπερο φώς της Βίβλου;

Ο Αδαμάντιος Κοραής μας λέει και πάλι:
«Όπου βλέπεις θρησκείαν μολυσμένην, συμπέρανε, ότι η βαρβαρότης των πιστευόντων είναι ανάλογος του μολυσμού» Και συνεχίζει λέγοντας: «Δοκίμασε να κηρύξης εις τους προσκυνητάς, ότι ματαίως εξοδεύουν τόσα χρήματα, ματαίως κοπιάζουν ταξιδεύοντες μακράν δια θαύμα, δοκίμασε να διδάξης την τόσην απλήν αλήθειαν ταύτην, και θέλεις ιδεί στράτευμα προσκυνητών μεθυσμένων, ή (ώς δέν αισχύνονται να ονομάζωνται) Χατζήδων, στρατηγούμενον απο ολίγους θρασυτάτους γόητας, πνέοντας τον όλεθρον σου, ώς ανατροπέως των καθεστώτων». Μετά από όλα αυτά, θα πάψη επιτέλους η πλάνη των πεπλανημένων, και περισσότερο των πολιτικών αρχηγών του δύσμοιρου αυτού κράτους που λέγεται Ελλάδα; Με την υπόθαλψη των «εγκληματιών» κατά της ανθρώπινης ψυχής, παπάδων, επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους με την υποδοχή του «αγίου» φωτός (όπως την Ολυμπιακή φλόγα), με τιμές αρχηγού κράτους...!!!
Το κυριότερο όμως είναι η αφύπνιση των προσκυνητών του ψευδοθαύματος αυτού, διότι εκτός που στερούν το ψωμί των παιδιών τους για το μακρύ ταξίδι στα Ιεροσόλυμα, στερούν και την ψυχή τους από τις ευλογίες Του Θεού, και περισσότερο δεν γνωρίζουν το Αληθινό Φως, τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ, Η ΑΠΑΤΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, Η ΟΧΙ; ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ.
ΓΙ"; ΑΥΤΟ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
==============
Γιώργος Οικονομίδης
"sporeas.gr"
Ιστορική αναφορά κειμένου για το δήθεν αγιοταφικό "θαύμα"
απο το http://www.fatsimare.net/profile/blog/view/368/
Το "Αγιο" Φως είναι χειροποίητο
από Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Αυτό το κείμενο βρίσκεται στο βιβλίο του Γ. Καμπούρογλου "Μνημεία της Ιστορίας των Αθηνών".

Εδώ, ο εξ Αθηνών Πατριάρχης Ιεροσολύμων Εφραίμ, παραδέχεται και καταγγέλλει πως το ονομαζόμενο "Αγιο Φως" δημιουργείται από τους ανθρώπους και μάλιστα επειδή αυτός δεν αρεσκόταν σε τέτοιες "μηχανουργίες" τον καθαίρεσαν.

ΕΠΙΣΗΣ:
Αναδημοσιεύουμε και ένα σχόλιο από την Ιστοσελίδα http://www.tyxikos.gr/08-3-28.html που αποδεικνύει του λόγου το αληθές για το πλαστό και απατηλό "Άγιο Φως".
Η «ΜΥΣΤΙΚΗ» ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ

Στο επίσημο περιοδικό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων «Νέα Σιών», (Τόμ. ΞΒ΄, 1967, σελ. 235) υπάρχει η ευχή που διαβάζει ο Πατριάρχης όταν το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου εισέρχεται στο κουβούκλιο του Τάφου για να λάβει το δήθεν "Άγιο Φως". Σύμφωνα με το παραμύθι που σερβίρεται στον κόσμο, κανένας δεν γνωρίζει τι συμβαίνει εκεί μέσα, όμως το περιοδικό του Πατριαρχείου ομολογεί ότι ο Πατριάρχης διαβάζει πρώτα μια ειδική ευχή και ύστερα ανάβει τα κεριά του από το καντήλι που κρέμεται από πάνω. Ιδού τμήμα της σχετικής ευχής:

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, η αρχίφωτος σοφία του ανάρχου Πατρός. Ο φως οικών απρόσιτον, ο ειπών εκ σκότους φως λάμψαι, ο ειπών γενηθήτω φως και εγένετο φως, Κύριε, ο του φωτός χορηγός, (. ...;) κατά τούτο το υπερευλογημένον Σάββατον τα εν γη και υπό γην θεοπρεπώς τελεσθέντα σοι σωτηριωδέστατα μυστήριά σου εορτάζοντες και σε το όντως ιλαρόν και εφετόν φως εν τοις καταχθονίοις θεϊκώς επιλάμψαν, εκ τάφου δε θεοπρεπώς αναλάμψαν αναμιμνησκόμενοι, φωτοφάνειαν ποιούμεθα, σου την προς ημάς συμπαθώς γενομένην θεοφάνειαν, εικονίζοντες. (...) Διά τούτο, εκ του επί τούτον τον φωτοφόρον σου Τάφον ενδελεχώς και αειφώτως εκκαιομένου φωτός ευλαβώς λαμβάνοντες, διαδιδόαμεν τοις πιστεύουσιν εις σε το αληθινόν φως ( ...;) Δος ημίν Κύριε, ίνα το φως των καλών έργων ημών λάμπη έμπροσθεν των ανθρώπων (...).

Αντί όμως ο κόσμος να προσέχει στην αξία του φωτός των καλών έργων, ωθείται να πιστεύει παραμύθια και να αποδίδει τιμές "αρχηγού κράτους" σε ένα υλικό στοιχείο που μάλλον σκοτίζει τη ζωή του για να μπορεί πίσω από αυτό, να κρύβει τα πονηρά του έργα (Ιωάν. 3/γ/19). Αυτά για όποιον θέλει να ξέρει την αλήθεια που ελευθερώνει.

Εύλογα, λοιπόν, μετά και από αυτές τις μαρτυρίες, ο "Σπορέας" αναρωτιέται το εξής:
Θα δεχόταν ποτέ ο "αγιοταφίτης" Πατριάρχης Ιεροσολύμων, να τοποθετηθεί μια μικροκάμερα στον "τάφο" του Κυρίου, για να καταγράψει την όλη διαδικασία της παραλαβής του "αγίου" φωτός; Δεν θα ήταν αυτή η κίνηση μιά αποστομωτική απάντηση στις όποιες -κατά τους παπάδες- "κακόβουλες"  αντιρρήσεις περί γνησιότητας του "μυστηρίου;
ΘΑ ΤΟ ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ;
Σίγουρα ΟΧΙ
Διότι γνωρίζει ο Πατριάρχης πολύ καλά αυτό που γνωρίζουμε και όλοι εμείς που αγαπάμε την αλήθεια.
ΑΥΤΟΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Η "ΣΠΕΙΡΑ" ΤΟΥ, ΑΡΕΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ ΨΕΥΔΟΣ, απευθυνόμενοι σε ένα "στράτευμα προσκυνητών μεθυσμένων", όπως ο Αδαμάντιος Κοραής αποκαλεί το παπαδοκρατούμενο "ποίμνιο".
Συμπέρασμα:
«Όπου βλέπεις θρησκείαν μολυσμένην, συμπέρανε, ότι η βαρβαρότης των πιστευόντων είναι ανάλογος του μολυσμού»
(Αδαμάντιος Κοραής)
************
Δείτε και το Βίντεο περί του "αγίου" φωτός, και παρατηρείστε τον άνθρωπο που βάζει το χέρι του πάνω στη φλόγα των 33ών κεριών, πώς το δείχνουν σε αργή κίνηση (για να δείξουν περισσότερη χρονική διάρκεια), πως καίγεται και με τρόπο αλλάζει χέρι και πως περιφέρει τη φλόγα στο πρόσωπό του.
Περισσότερα Βίντεο από τηλεοπτικές εκπομπές περί του ψευδοθαύματος τούτου

Πηγή...



Σχόλια (4)
 • Θανος
  Π Ω Σ γνωριζετε για τον Στ. Χαραλαμπακη;

  Τον Νεο ΛΟΥΘΗΡΟ της ορθοδοξης εκκλησιας;

  ευχαριστω
 • Παπαγεώργης Γιάννης  - απάντηση για το άγιο φως
  Πρώτα απ' όλα για να είμαστε ακριβείς...όποιος θέλει να κρίνει και να αξιολογήσει το γίνεται με το άγιο φως στην Ιερουσαλήμ, γιατί δεν πηγαίνει εκεί να δει από κοντά τι συμβαίνει;;;;;Και δεύτερον...εαν το άγιο φως ήταν απάτη γιατί εμφανίζεται πάντα σε Ορθόδοξο Πατριάρχη και όχι σε Ρωμαιοκαθολικούς ή Αρμένιους;;; Για τους Ορθόδοξους οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Αρμένιοι είναι αιρετικοί, και έχουν γίνει διαχρονικές μεγάλες θελογικές - δογματικές συγκρούσεις, εαν λοιπόν οι Παπικοί έπερναν το άγιο φως, όταν είχαν στα χέρια τους το Πατριαρχείο ή οι Αρμένιοι όταν ο "πατριάρχης" τους όταν μπήκε στον τάφο για να το λάβει, γιατί δεν το πήραν για να δώσουν κύρος στα δόγματά τους;;;;;Μήπως δεν ήξεραν τις μεθόδους αυτανάφλεξης που είναι ήδη γνωστές από την αρχαιότητα;;;;ή μήπως οι δηλώσεις "αγιοταφιτών" ιερέων είναι τοσο σημαντικές τη στιγμή που για διαφόρους λόγους δικούς τους είχαν ως σκοπό την προσβολή του αγίου φωτός...εξυπηρετώντας είτε συμφέροντα Ρωμαιοκαθολικών, είτε των Ισραηλιτών οι οποίοι έχουν κάθε λόγο για σημαντικές θεολογικές διαφορές να μειώσουν την Ορθοδοξία στα μάτια του κόσμου. Όσο για τον Κοραή θα πρέπει να σκεφτείτε ότι ο ίδιος είναι ακαδημαϊκός!!Πίστευε στο Χριστό και τόνιζε στην επιστολή του προς τον Αλέξανδρο Βασιλείου ότι όπως η φύση και η ελληνική φιλοσοφία θέλουν ορθό τον άνθρωπο έτσι και η Χριστανική θρησκεία θέλει ορθό τον άνθρωπο ψυχικά και πνευματικά!!!!Το σημαντικότατα στοιχείο είναι το ότι ο τόσο μορφωμένος Κοραής πίστευε στον Χριστό γι' αυτό και θεωρούσε ακαδημαϊκά σκεφτόμενος "ανοησία" τα περί του αγίου φωτός. Επίσης μορφωμένες προσωπικότητες του νεώτερου ελληνισμού όπως Ρήγας Φεραίος και Καποδίστριας, πίστευαν στο Χριστό και προσπάθησαν να συνδέσουν Εκκλησία και ελληνικό έθνος...μήπως αυτοί που όλως τυχαίως και οι δύο δολοφονήθηκαν ήταν αμόρφωτοι και άξεστοι...στους οποίους όμως χρωστάμε την εθνική και κρατική μας ύπαρξη....ενώ οι νεώτεροι που είτε είναι άθεοι είτε κλασικίζουν είναι οι μορφωμένοι;;;σας ευχαριστώ
 • Καλλίμαχος  - re: απάντηση για το άγιο φως
  Παπαγεώργης Γιάννης έγραψε:
  Για τους Ορθόδοξους οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Αρμένιοι είναι αιρετικοί, και έχουν γίνει διαχρονικές μεγάλες θελογικές - δογματικές συγκρούσεις, εαν λοιπόν οι Παπικοί έπερναν το άγιο φως, όταν είχαν στα χέρια τους το Πατριαρχείο ή οι Αρμένιοι όταν ο "πατριάρχης" τους όταν μπήκε στον τάφο για να το λάβει, γιατί δεν το πήραν για να δώσουν κύρος στα δόγματά τους;;;;;Μήπως δεν ήξεραν τις μεθόδους αυτανάφλεξης που είναι ήδη γνωστές από την αρχαιότητα;;;;ή μήπως οι δηλώσεις "αγιοταφιτών" ιερέων είναι τοσο σημαντικές τη στιγμή που για διαφόρους λόγους δικούς τους είχαν ως σκοπό την προσβολή του αγίου φωτός...

  Βέβαια αφού ο Ιεροσολύμων Ειρηναίος, τόσο αγνός χριστιανός, να σκεφτείς πως όντας διαγραμμένος από τα δίπτυχα με απόφαση οικουμενικής συνόδου από τον Μάιο του 2005 (λέγεται πως πούλησε μερικά ακίνητα του πατριαρχείου σε εταιρείες εβραϊκών συμφερόντων και φυγάδευσε κάποια εκατομμυριάκια στο εξωτερικό), συνέχιζε να βγάζει το 'άγιο φως' ακάθεκτος... Πάντως είχε προλάβει να αποκαλέσει 'σκουλήκια' και 'σκουπίδια' όσους αμφισβητούσαν το 'θαύμα'. Λόγια αγνού ανθρώπου και άγιου.


  Παπαγεώργης Γιάννης έγραψε:
  Το σημαντικότατα στοιχείο είναι το ότι ο τόσο μορφωμένος Κοραής πίστευε στον Χριστό γι' αυτό και θεωρούσε ακαδημαϊκά σκεφτόμενος "ανοησία" τα περί του αγίου φωτός. Επίσης μορφωμένες προσωπικότητες του νεώτερου ελληνισμού όπως Ρήγας Φεραίος και Καποδίστριας, πίστευαν στο Χριστό και προσπάθησαν να συνδέσουν Εκκλησία και ελληνικό έθνος

  Έχουμε δει αρκετές φορές αυτή την τόσο δημοφιλή απολογητική που έχει να κάνει με τους ήρωες της επαναστάσεως: "Και ο Κολοκοτρώνης χριστιανός δεν ήταν; Και ο Ρήγας χριστιανός δεν ήταν; Και ο Καποδίστριας χριστιανός δεν ήταν;" Δηλαδή τι θα περιμέναμε να ήταν, έλληνες θρησκευτές; Μετά απο την βίαιη και δια νόμου επιβολή του χριστιανικού δόγματος, μετά από χίλια και πλέον χρόνια απόλυτου καθορισμού της παιδείας των Ελλήνων από τους ρασοφόρους, μετά από 4 αιώνες διπλού ζυγού Πατριάρχη και Σουλτάνου, μέσα σε μια κατεστραμμένη χώρα με φτωχούς και αναλφάβητους κατοίκους των οποίων η ένδοξος ιστορία είχε υποβαθμιστεί στο πρωτόγονο επίπεδο των θρύλων και των προφορικών παραδόσεων, με ονόματα και τοπωνύμια αλλαγμένα και αντικατεστημένα από ξενόφερτα..... Έρχεται σήμερα ο κάθε απολογητάκος και θέλει να ενδυναμώσει το κύρος του δόγματός του από το γεγονός ότι ο Κολοκοτρώνης... έκανε τον σταυρό του. Να αντλήσει δηλαδή νομιμοποίηση από τους ίδιους ανθρώπους τους οποίους οι πνευματικοί του πατεράδες αφόριζαν με κατάρες παθολογικού μίσους! Ε, λοιπόν Παπαγεώργη Γιάννη, να ευχαριστείς τους θεούς που, αντίθετα με τις επιθυμίες των πνευματικών σου πατεράδων, το σώμα του Κολοκοτρώνη έλιωσε, γιατί με αυτά που λέτε θα έπρεπε να ξανασηκωθεί και να σας ξεπαστρέψει εκατό φορές πιο ανελέητα απ' οτι τον Δράμαλη....
 • Ιάσων Γιάννης Σχίζας  - επιτέλους, πλήρης ομολογία της απάτης, από Μητροπο
  Μ. Τετάρτη 11-4-2001, "Mega", εκπομπή "Γκρίζες Ζώνες"
  http://www.youtube.com/watch?v=ZzDaVyWEjtQ
  http://www.youtube.com/watch?v=5Klo7yTK_VI

  Ένα πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο εμφανίζεται στο 2:50 όπου ο Επίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος, παίρνει στα χεριά του το "χειρόγραφο 43 της συλλογής του τιμίου σταυρού", του έτους 1122, απ' όπου διαβάζει παραπλήσια με τα σημερινά δρώμενα περί του "αγίου" φωτός.
  Ερώτηση: Αν το "άγιο" φως προυπήρχε του 12ου αιώνος και λειτουργούσε απ' τον 4ο αιώνα, όπως ισχυρίζονται, δεν θα είχε κάτι αρχαιότερο απ' αυτό στα αρχεία του το πατριαρχείο Ιεροσολύμων;

  Προσέξτε τι ακριβώς ομολογεί στην συνέχεια ο Μητροπολίτης Πέτρας Κορνήλιος που είναι και ο τοποτηρητής του πατριαρχικού θρόνου!

  Το ενδιαφέρον του video αρχίζει απ' το 4.27 όπου η δημοσιογράφος Μαρία Παπουτσάκη λέει υπαινικτικά: «πολλοί υποστηρίζουν πως πρόκειται για θαύμα. Οι εικόνες είναι πάρα πολλές της αφής του αγίου φωτός... περισσότερο όμως θα έλεγα πως τα συναισθήματα παίζουν έναν κεντρικό ρόλο, απ' ότι η ιδία η εικόνα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει απαθής σ' αυτό που βλέπει και κυρίως σ' αυτό που αναγκαστικά φαντάζεται. Άλλωστε η ατμόσφαιρα είναι τόσο υποβλητική, που ακόμα και ο πιο άπιστος υποβάλλεται...»
  Αμέσως μετά (4:48) ακολουθεί ο υπαινιγμός του Μητροπολίτη Πετράς Κορνήλιου που λέει: «παν κτίσμα θεού καλόν αγιάζεται δια λόγου θεού και... διά της εντεύξεως»
  Η λέξη δεν είναι καθόλου τυχαία. Κατά τα λεξικά (suda): Έντευξης καλείται η μετά πολλών "συνουσία". Σήμερα το αποκαλούμε ομαδική παράκρουση ή υποβολή!

  Δημοσιογράφος: «αυτά τα λόγια του Μητροπολίτη Πετράς Κορνηλίου περιγράφουν με απόλυτη ακρίβεια εκείνο που συμβαίνει το μέγα Σάββατο, όταν μόνο με το λευκό χιτώνιο (το στιχάριο δηλαδή) ο Πατριάρχης ή ο αρχιερέας θα μπουν στο κουβούκλιο του παναγίου τάφου. Το κάθε τι είναι σοφά μετρημένο και υπολογισμένο. Και εκείνο εν τέλει που φέρνουν δίπλα-δίπλα το φυσικό με το υπερφυσικό είναι τα σύμβολα. Ένα τέτοιο σύμβολο είναι και η λευκή ενδυμασία, που σύμφωνα με μια ερμηνεία (!) συνδέεται με τον έλεγχο για τον εντοπισμό πηγής φωτός (πάνω) στον (εισερχόμενο στο κουβούκλιο) Πατριάρχη».

  Τι θέλει να μας πει ο ποιητής;
  Μας το εξηγεί αμέσως μετά, ο αρχιγραμματέας Ιεροσολύμων Επίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος!

  Κωνσταντίνης : «Βέβαια αυτό, ε... νομίζω ότι έχει κάπως αλλιώς, ότι δεν ψάχνουν τον Πατριάρχη, αλλά ο Πατριάρχης απεκδύεται την στολή του την κανονική, και μένει με το λευκό ένδυμα, τον λευκό χιτώνα που συμβολίζει τον άγγελο»!
  Άρα... κανείς δεν ψάχνει τον Πατριάρχη!

  Δημοσιογράφος: (6:03) «στον κυρίως θάλαμο (στο κουβούκλιο)... ο Πατριάρχης ζητάει με ειδική ευχή τον αγιασμό του φωτός...»

  Κορνήλιος (6:14): «αι ευχαί έχουν τη δύναμη να αγιάσουν το φυσικό φως» !!!
  Θα μας ήταν υπέρ αρκετή αυτή η ομολογία, αλλά ο Κορνήλιος συνεχίζει με έναν καταπέλτη ομολογίας διευκρινίζoντας:

  Κορνήλιος (6:20): «γιατί όπως όλοι ξέρουμε υπάρχει και το ιερετό... (κομπιάζει και λέει κάτι ακαταλαβίστικο... υποθέτω πως λέει) υπάρχει και το ιερό υπερφυσικό φως».

  Δημοσιογράφος: επιμένει και ρωτάει: «Εδώ μιλάμε για φυσικό φως όμως;»

  Κορνήλιος: (6:25) «Ε ναι, εδώ μιλάμε για φυσικό φως (!!!) αλλά... (ασυνήθιστα μεγάλη παύση, προφανώς ζυγίζοντας τα λόγια του) αι ευχαί αι οποίαι αναγιγνώσκονται υπό του Πατριάρχου ή υπό του αρχιερέως (δεύτερη παύση) καθαγιάζουν και το φυσικό φως, και επομένως έχει την χάρη του αγίου φωτός. Είναι φυσικό φως... (τρίτη παύση) το οποίον... (τέταρτη παύση) ανάβεται από την ακοίμητο κανδήλα η οποία φυλάσσεται εις το σκευοφυλάκιο του ναού της αναστάσεως...»

  Δημοσιογράφος: «κτιστό και άκτιστο φως, φυσικό δηλαδή και υπερφυσικό φως συνδέει το "θαύμα" ποιο είναι αυτό;»

  Κορνήλιος: «Το θαύμα είναι (πέμπτη παύση) η επίκλησης ή η προσευχή του αρχιερέως... και αγιάζεται το φως...»

  ......................

  Σχόλιο Καλόπουλου: Καταλάβατε λοιπόν, ή πρέπει να τα επαναλάβω: το θαύμα είναι η επίκλησης και η προσευχή του Πατριάρχη και όχι κανένα ουρανοκατέβατο φως!
  Αν μετά απ' όλες αυτές τις επίσημες ομολογίες, ακόμα δεν έχετε αποδεχθεί ότι: τον Πατριάρχη δεν τον ψάχνει κανείς για σπίρτα, και το άγιο φως δεν κατεβαίνει απ' τον ουρανό, τότε είστε αθεράπευτα θαυματομανείς και για σας, το "άγιο" φως θα εξακολουθεί να έρχεται από τον ουρανό, ακόμα κι αν δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τον Πατριάρχη να ανάβει τις λαμπάδες του απ' την ακοίμητη κανδήλα!

  Όλοι οι άλλοι, οι φυσιολογικοί στο νου και στην κρίση άνθρωποι, νομίζω πως δεν έχουμε πλέον την παραμικρή αμφιβολία, πως το λεγόμενο άγιο φως, είναι ακόμα ένα κατασκεύασμα των βιβλικών θαυματοποιών, που με τέτοια ψευδο-θαύματα ξέκαναν μεθοδικά κάθε υπόλοιπο κρίσης και αυτοσυγκράτησης, απ' τον κάποτε επιφυλακτικό και φίλο της αμφιβολίας και της σοφίας Έλληνα.

  Βλέπε επίσης: Άγιο Φώς:... μισή ώρα πρίν μπαίνει μέσα η κανδήλα! (video)

  Για το ποιός είναι ο Επίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος βλέπε σχετικά:
  http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/arx_kwnstantinhs.htm

  Για το ποιός είναι ο Μητροπολίτης Πετράς Κορνήλιος βλέπε σχετικά:
  http://www.in.gr/sports/article.asp?lngDtrID=244&lngEntityID=627795

  http://www.greatlie.com/xristianismos/agio-fos/803-qagioq-fos-epitelous-pliris-omologia-tis-apati...
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Γιαχβέγονοι

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό