Ο κόσμος λιγότερος από την συγκέντρωση του 2007. Θαρρώ πως κάποιοι σκέφτηκαν ότι τίποτε δεν θα αλλάξει, όπως δεν άλλαξε και το 2007. Πάντως όσοι ήταν εκεί, ιδεολογικά υποστήριξαν την κίνηση, εάν και οι περισσότεροι περιμένουν πιο ριζοσπαστικές κινήσεις και δράσεις στο μέλλον...