Καλά (σχεδόν) τα λέει αλλά ποιος ""καλός"" χριστιανός να τον πάρει στα σοβαρά?
Αν ήμαστε σε άλλη εποχή θα τον λιθοβολούσαν τον ""βλάσφημο - αιρετικό""