ΠETYXAME NA AYΞHΣOYME TO ΠOΣOΣTO MAΣ KAI TOYΣ BOYΛEYTEΣ MAΣ. ΠPOΣΩΠIKΩΣ KAI ME THN BOHΘEIA TΩN YΠEPOXΩN ΦIΛΩN ΠΛHΣIAΣA TOYΣ 500 ΨHΦOYΣ ME 10 HMEPEΣ AΓΩNA.

EYXAPIΣTΩ EK BAΘOYΣ KAPΔIAΣ.
IΩANNHΣ ΣXOINAΣ