Ένας ακόμη ορισμός που προέκυψε από το εκλογικό κλίμα των ημερών είναι η "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".