Παρόμοια άποψη που συνδέει Ιησού και Ιούλιο Καίσαρα μπορείτε να βρείτε και στο http://www.metafysiko.gr/interviews.php?id=28 .