Αναμεταβιβάζω το κατωτέρω με την παρατηρήση ότι ο κ. Καρκαγιάννης και οι συν αυτώ, θα πρέπει για να μην παρεξηγηθούμαστε , να εισηγηθούν επειγόντως στην καταργήσασα το από το υπουργείο παιδείας και έχουσαν προφανώς την σχετικήν εμπειρία, υπουργό, όχι Εθνικής Παιδείας, Κυρίαν Άννα Διαμαντοπούλου, να προβεί επειγόντως σε διαγωνισμό για μετονομασία των Εθνικών οδών Αθηνών-Θεσσαλονίκης και λοιπών, με ονομασίες που δεν θα περιλαμβάνουν και τη αντίθετη με τα νάματα της παγκοσμιοποίησης τους ονομασία, .

Για ευνόητους λόγους θα πρέπει να προηγηθεί όλων των εθνικών οδών, η μετονομασία της Εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Θράκης-Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, ώστε να μην μας παρεξηγούν οι παγκοσμιοποιημένοι φίλοι μας σκοπιανοί και τούρκο ότι είμαστε

Τέλος αφού τον κ. Καρκαγιάννη για τις απόψεις του, θα πρέπει άμεσα να συσταθεί επιτροπή η οποία να ερευνήσει μετά ζήλου και επειγόντως, για να επισημάνει πανελληνίως όλες τις περιπτώσεις που διέλαθαν της προσοχής των αρμοδίων και όπου ακόμα χρησιμοποιείται ο και απαράδεκτος παγκοσμιοποιημένα όρος Εθνικός ή Εθνική ή Εθνικό, ώστε άμεσα να καταργηθούν οι όροι αυτοί.

Έτσι δεν θα θυμίζουν πλέον το , και παρελθόν της χώρας που κάποτε ονομαζόταν Ελλάδα, το όνομα της οποίας, σύμφωνα με τα γραφόμενα του αξιότιμου κ. Καρκαγιάννη, και αυτό πρέπει πρέπει να αλλάξει, κατόπιν διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί στην αγγλική, προσφιλή γλώσσα της Κυρίας Υπουργού Παιδείας, ώστε πλέον να συμβολίζει την κατά τον κ. Καρκαγιάννη καταγωγή των κατοίκων της χώρας που σήμερα ονομάζεται Ελλάδα..
Ευριπίδης Μπίλλης

Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ