...Αν είναι έτσι παιδια, τότε το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κυρηχθεί παράνομο, είναι η βίβλος! :D