Πόσο θα ήθελα να σε γνωρίσω από κοντά κάποια στιγμή Μαρία Σιδέρη.