Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

Ιστορικά ΕρωτήματαΠερίοδοι ερωτημάτων

1) Από το 135μ.α.χ.χ. έως το 1.896μ.α.χ.χ.

α) Μετά την καταστολή της τελευταίας εξέγερσης του Μπαρ-Κομπά, των Εβραίων το 135μ.α.χ.χ. καί έως το 1.896μ.α.χ.χ., μετά την αποχώρηση των Εβραίων από την Παλαιστίνη, με την απόφαση των Ρωμαίων, για ποιόν λόγο οι Εβραίοι δεν γύρισαν στην Παλαιστίνη, αφού κατέρρευσε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία; Να δεχθώ ότι μέχρι το 395μ.α.χ.χ., η Παλαιστίνη υπαγόταν στην ενιαία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Όταν όμως υπήχθη η Παλαιστίνη στην Ανατολική, για ποιόν λόγο δεν επέστρεψαν οι Εβραίοι;
β) Την επόμενη περίοδο, δηλαδή την ονομαζομένη καί "Βυζαντινή"(395-642μ.α.χ.χ.) ή για τους νεώτερους ιστορικούς καί ως " Ύστερη Αρχαιότητα", για ποιόν λόγο δεν επέστρεψαν οι Εβραίοι στην Παλαιστίνη;
γ) Την περίοδο της Αραβοκρατίας(642-1.517μ.α.χ.χ.), για ποιόν λόγο δεν επέστρεφαν οι Εβραίοι στην Παλαιστίνη;
δ) Την περίοδο της κυρίως Οθωμανοκρατίας(1.517-1.896μ.α.χ.χ.), για ποιόν λόγο δεν επέστρεφαν οι Εβραίοι στην Παλαιστίνη;
ε) Σε όλες αυτές τις περιόδους(135-1.896μ.α.χ.χ.), δεν υπήρχαν άλλοι κάτοικοι στην Παλαιστίνη; Δηλαδή, θεωρείτε αληθές καί συμφωνείτε ότι ισχύει το Εβραϊκό σύνθημα "Μία γη χωρίς λαό για ένα λαό χωρίς γη"; Συμφωνείτε με αυτό το σύνθημα;

2) Από το 1.896μ.α.χ.χ. έως το 1.948μ.α.χ.χ.

Ιστορικά Ερωτήματαα) Ποιά η στάση του Θεοδώρου Χερτζλ καί των άλλων σιωνιστών, στα ζητήματα τα σχετικά με την ενσωμάτωση των Εβραίων στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
β) Ποιά η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων στην επιθυμία των Εβραίων για την ίδρυση ενός εβραϊκού εθνικού κράτους;
γ) Ποιός ο λόγος κατά τον Χερτζλ καί τους άλλους σιωνιστές για την ίδρυση του εν λόγω σιωνιστικού κράτους στην θέση που υπάρχει σήμερα; Ήταν μόνον ο λόγος της υπόσχεσης του Θεού τους ή υπήρξε άλλος σοβαρότερος λόγος; Καί αν ναί ποιός;
δ) Ποιά η στάση των Εβραίων στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, καθώς καί μάλιστα των σιωνιστών, στα κρίσιμα γεγονότα αυτής της περιόδου; Σε αυτό εννοώ διεξοδική απάντηση καί όχι γενικολογίες.

3) Από το 1.948μ.α.χ.χ. καί μέχρι σήμερα.

α) Ποιά η διαφορά των Ιουδαίων(Jew), των Εβραίων(Hebrew) καί των Ισραηλιτών(Israeli); Είναι μόνον γραμματική ή υπάρχει καί κάτι ευρύτερο;
β) Γνωρίζετε τα εγκλήματα των σιωνιστικών οργανώσεων στην Παλαιστίνη, πριν ακόμα ανακηρυχθεί σε κράτος το Ισραήλ;
γ) Γνωρίζετε ποιές ήσαν αυτές οι οργανώσεις καί ποιοί οι αρχηγοί τους;
δ) Γνωρίζετε τα εγκλήματα πολέμου καί τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα διαπραχθέντα από το Ισραήλ, κατά των Παλαιστινίων καί κατά των  Αραβικών λαών;
ε) Γνωρίζετε τις παραβιάσεις του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου από το Ισραήλ, από την ίδρυσή του καί έως σήμερα; Αν ναί, για ποιόν λόγο τις αποκρύπτετε; Αν όχι, για ποιόν λόγο δεν τις ψάχνετε να τις μάθετε;
στ) Γνωρίζετε τί ορίζει το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο για την νομιμότητα των κυβερνήσεων καί των κρατών, όταν αμφισβητείτε την νομιμότητα της κυβέρνησης της Χαμάς;
ζ) Γνωρίζετε την αιτία κατά την οποίαν το Ισραήλ ως κράτος είναι πλέον παράνομο καί δεν δικαιούται να υπάρχει; Αυτό ορίζεται από το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.
η) Γνωρίζετε ότι ο σιωνισμός είχε καταδικασθεί ως μία μορφή ρατσισμού στις 10 Νοεμβρίου 1.975μ.α.χ.χ. από τα Ηνωμένα Έθνη καί τελικώς με την πίεση των Η.Π.Α., ήρθη αυτό το ψήφισμα στις 16 Δεκεμβρίου 1.991μ.α.χ.χ.;

Αυτά είναι μερικά τουλάχιστον ερωτήματα, προς απάντηση, από τους Εβραιόφιλους.
Αν μπορούν προφανώς. 

Αντίοχος ΑχαρνεύςComments (5)
 • Αντίοχος Αχαρνεύς
  Σχετικώς με το αίτημα για διαχωρισμό του Κράτους από το Κ.Ι.Σ., επιτρέψατέ μου να σας δώσω ένα δικό μου σύνθημα:
  Do not Κ.Ι.Σ. Greece. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  Από εκεί καί πέρα, το σωστό αίτημα των Ελλήνων είναι ένα: "Χωρισμός Κράτους καί Θρησκείας", το οποίο συνεπάγεται ότι το Ελληνικό Κράτος διαχωρίζεται διοικητικώς απολύτως από όλες ανεξαιρέτως τις θρησκείες καί επομένως δεν ενισχύει, δεν μισθοδοτεί καί δεν υποστηρίζει καμμίαν απολύτως θρησκεία στα όριά του.
  Άρα ούτε τον χριστιανισμό, ούτε τον ισλαμισμό, ούτε τον Ιουδαϊσμό, ούτε το Ελληνικό Δωδεκάθεο ούτε οποιανδήποτε άλλη θρησκεία, αλλά είναι απολύτως ουδέτερο προς όλες ανεξαιρέτως τις θρησκείες, τις υπάρχουσες στην Ελλάδα.
  Η μόνη περίπτωση κατά την οποίαν επιτρέπεται καί επιβάλλεται η επέμβαση του Κράτους είναι για την τήρηση της κοινωνικής ειρήνης καί της αποτροπής των θρησκευτικών συγκρούσεων μταξύ των μελών των διαφόρων θρησκειών.
  Από εκεί καί πέρα, εφ' όσον το Κράτος, δεν μισθοδοτεί καμμίαν απολύτως θρησκεία, μπορεί ως εναλλακτική λύση, να θεσπισθεί
  το Γερμανικό σύστημα στο συγκεκριμένο θέμα.
  Δηλαδή, αντί να αναγράφεται το θρήσκευμα στις ταυτότητες όπως γινόταν μέχρι τώρα, θα αναγράφεται στην φορολογική δήλωση.
  Καί αν ο όποιος πολίτης δηλώσει οπαδός μίας ορισμένης θρησκείας, τότε θα πληρώνει το αντίστοιχο ποσοστό για την χρηματοδότησή της.
  Αν αντιθέτως ο ίδιος πολίτης δηλώσει άθεος, ή άθρησκος ή αγνωστικιστής, τότε εξαιρείται από τον σχετικό φόρο καί του επιστρέφονται τα σχετικά χρήματα.
  Αυτό βεβαίως θα έχει ως συνέπεια, ότι ο πολίτης ο οποίος θα δηλώνει οπαδός μίας ορισμένης θρησκείας θα τελεί τον γάμο του ή την ονομασία του τέκνου ή των τέκνων του καί θα κηδεύεται από
  αυτήν την θρησκεία(αναλόγως με την επιλογή του θα ενταφιάζεται ή θα καίεται), ενώ αν δηλώνει άθεος ή άθρησκος ή αγνωστικιστής,
  τότε ο ίδιος πολίτης θα τελεί τον γάμο του ο ίδιος άνθρωπος στο δημαρχείο, θα τελεί την ονομασία του τέκνου του ή των τέκνων του
  με απλή δήλωση στο ληξιαρχείο χωρίς βάπτιση καί τέλος θα τελεί την πολιτική κηδεία του, ασχέτως αν είναι ταφή ή καύση, σε
  συγκεκριμένο πλαίσιο.
  Αυτά ως ένας προβληματισμός.
 • Anireta
  Αγαπητέ μου , λυπάμαι πολύ για τις απόψεις σου. Εγώ πώς θα μεγαλώσω τα παιδάκια μου χωρίς την προσευχούλα τους κάθε πρωί στο σχολείο ? Πώς θα γίνουν επιτέλους καλοί άνθρωποι εάν δεν εντρυφήσουν με την απαιτούμενη προσοχή στα απολυτίκια της θείας
  λειτουργίας ? Εάν η δημόσια παιδεία δεν τους παρέχει τις ηθικές βάσεις ότι μόνο "Στο δρόμο του (δικού μας ΜΟΝΟ) αληθινού θεού μπορούν οι άνθρωποι να βαδίζουν σαν αδέρφια αγαπημένα" (βιβλίο δ' δημοτικου) ?

 • Αντίοχος Αχαρνεύς
  Φιλτάτη Ανιρέτα, επίτρεψέ μου να σου απαντήσω τα εξής.
  Στα πλαίσια της θρησκευτικής ελευθερίας, ήδη ακόμα καί σήμερα, υπάρχουν σχολεία τα οποία ανήκουν σε διάφορες θρησκευτικές ομάδες, τόσο στην Ελλάδα όσο καί στο εξωτερικό.
  Λόγου χάριν, στην Ελλάδα υπάρχουν τα ισλαμικά σχολεία στην Δυτική Θράκη, υπάρχουν τα σχολεία των Ρωμαιοκαθολικών όπως είναι η Λεόντειος ή ακόμα καί τα σχολεία τα προσανατολισμένα στην ορθοδοξία όπως της Γ.Ε.Χ.Α.(=Γονική Ένωση η "Χριστιανική Αγωγή"), τα οποία είναι καθ' όλα νόμιμα. Άρα, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι εφ' όσον στην σημερινή Ελλάδα, είτε αρέσει είτε δυσαρεστεί ορισμένους, υπάρχουν πλείστες θρησκευτικές ομάδες καί εν γένει θρησκείες, το Κράτος στα πλαίσια της ισονομίας των πολιτών, οφείλει να είναι ουδέτερο απέναντι σε όλους τους πολίτες καί ταυτοχρόνως οφείλει να παρέχει γενικές γνώσεις για ενημέρωση επί ευρυτέρων θεμάτων. Από εκεί καί πέρα, όποιοι πολίτες επιθυμούν την λήψη γνώσεων ορισμένης ιδεολογίας ή θρησκείας ή φιλοσοφίας, βεβαίως καί νομιμοποιούνται να επιλέγουν τα αντίστοιχα σχολεία.
  Όσο δέ για την θέση ότι τάχα μόνον οι θρησκευτές μίας ορισμένης θρησκείας, της όποιας θρησκείας, είναι ηθικοί καί όλοι ανεξαιρέτως οι άλλοι άνθρωποι είναι ανήθικοι, επίτρεψέ μου φιλτάτη μου Ανιρέτα να διαφωνήσω καί να σου πω ότι οι ηθικοί καί οι ανήθικοι άνθρωποι ενυπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, τις ιδεολογίες, τις θρησκείες, τις φιλοσοφίες καί τις εποχές, ενώ θα πρέπει να ορίσουμε με έναν κοινώς αποδεκτό ορισμό τί ονομάζουμε "ηθική", κάτι για το οποίο πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλές διαφωνίες.
  Αυτά, ως μία πρώτη απάντηση.
 • Anireta
  Καλημέρα !
  Απ΄ όσο φαίνεται, με το σχόλιό μου δεν πέτυχα να δείξω ότι ειρωνεύομαι όσους διαφωνούν.
  Η υποχρεωτική προσευχή κάθε πρωί στο σχολείο ( σε αντίθεση με τον εθνικό μας ύμνο που καταργήθηκε), ως επίσης και η διδακτέα ύλη που πρεσβεύει ότι η "μοναδική" αληθινή πίστη είναι η χριστιανική, δε με βρίσκουν και πολύ σύμφωνη.

  Φίλε Αντίοχε, συμφωνώ μαζί σου και σ΄ευχαριστώ για την απάντηση
 • Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης
  Φιλτάτη Ανιρέτα, θεωρώ βλακωδεστάτην καί ταυτοχρόνως όλως απαράδεκτον την υποχρεωτικήν σχολικήν προσευχήν, τον εκκλησιασμόν, τον αγιασμόν κ.λ.π. Η όποια πίστη δεν διδάσκεται. Αντιθέτως είναι απολύτως έμφυτη καί άρα ένας πολίτης προσεύχεται, εξομολογείται, εκκλησιάζεται, νηστεύει κ.λ.π. όταν αισθάνεται ότι έχει μίαν τέτοιαν ανάγκην. Όταν δεν έχει μίαν τέτοιαν ανάγκην, είναι όλως απαράδεκτον εμείς να τον καταπιέζουμε προς υπακοήν εντός ενός ορισμένου πλαισίου, όταν μάλιστα δεν το αισθάνεται. Αντιθέτως, το μόνον το οποίον διδάσκεται είναι οι γενικές αρχές των όποιων θρησκειών, επί των οποίων παρέχονται κάποιες βασικές πληροφορίες, αλλά ουδέν πλέον αυτού.-
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Γιαχβέγονοι

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό