Πόσες εκατοντάδες φορές έχει ειπωθεί αυτό ?
Σύμφωνα μέ τούς "νόμους" τού Ελληνικού Κράτους (διάβαζε εκκλησίας!) ή αρμόδιοι νά αποφασίσουν κάτι τέτοιο είναι ό ΔΙΣ (!!!!!!!!!!!!!!!!). Ειναι δηλαδή τόσο οξύμωρος ό "νόμος" πού αντιστοίχως κάποιος΄επενδυτής πού θά ήθελε νά ανοίξη μία επιχείρηση, αρμόδιοι νά εκδόσουν τήν άδεια θά ήταν οί ανταγωνιστές του !!!!!!!!!