Ας προσέξουμε στόν νέο πλανήτη νά μήν πάει ποτέ ιεραπόστολος καί τόν κάνει καί αυτόν σκατά !!!