Οφείλω να παρατηρήσω ότι ο παρασάγγης ήταν περσική μονάδα καί δεν ενετάσσετο στο Ελληνικό σύστημα μονάδων μήκους. Το ίδιο ακριβώς ισχύει καί για τον σταθμό, ως μονάδα μήκους. Αυτά αναφέρονται από τον Ηρόδοτο(Ηροδότου Ιστορία Ε' 53) ότι ένας παρασάγγης ισούται με τριάντα(30) στάδια. Καί ότι στην Λυδία καί στην Φρυγία, σε μίαν απόσταση 94,5 παρασάγγων υπάρχουν 20 σταθμοί(Ηροδότου Ιστορία Ε' 52,1).
Αυτά αναφέρονται ενδεικτικώς.