ΜΗΝ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΣΗ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ.Η Ε.Ε. ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΩΝ.ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΣ ΗΡΑ.