Συμφωνώ απολύτως με τα παραπάνω. Γιατί,όμως οι πολιτικοί μας
και οι δημοσιογράφοι δεν τα λένε; Τι τους φοβίζει; ΄Η μήπως συμβαίνει τίποτα άλλο