Με μιά γρήγορη προσέγγιση, ναι φαίνετε πως έχετε δίκηο, αλλά κατά βάση, στην ουσία των πραγμάτων συγκρίνετε δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις, χρονικά, κοινωνικά, ιστορικά, κλπ με αποτέλεσμα το συμπέρασμα να εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ την ελληνική εκδοχή του Ιουδαϊσμού απλά, όταν κρίνω κάποιον/κάτι, οφείλω να το κάνω όσο το δυνατόν αμερόληπτα.

Ευχαριστώ,

ΔΓΠ