Ο έλληνας έχει συνείδηση κ΄πίστη. Η σημαία, η ιστορία,το σύμπαν όλα το αποδεικνύουν,περισσότερο αυτό γνωρίζουν οι ανθέλληνες κ΄πουλημένες αστικές, επιστημονικές μάζες.