Είναι λίγο άδικο πάντως το να μας απασχολεί κατά κόρον μόνο το μαντείο των Δελφών, καθώς ξεχνάμε τη σημασία του μαντείου της Δωδώνης, ενός χώρου που πέρα από τις έρευνες για τα τεκταινόμενα και τον συμβολισμό του, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αποδεικτικά στοιχεία της ελληνικότητας της Ηπείρου...