Κρίμα, που το παραπάνω δεν είναι σε pps. Πολύ καλό και επίκαιρο, πρέπει να διανεμηθεί παντού όπου υπάρχουν πραγματικοί Έλληνες Πατριώτες!