"Ζούμε σε μια χώρα όπου οι ορθόδοξοι χριστιανοί πλέον διώκονται."

Δόξα στόν μεγαλοδύναμο Δία, μά τόν Άπόλλωνα ! Τύχη αγαθή κατάφερα νά ζήσω έως τώρα γιά νά βιώσω τήν απαρχή τού διωγμού τών χριστιανών. Έσεται ήμαρ ότι Φοίβος πάλιν ελεύσεται!