Δέν εἶμαι, δέν ἤμουν, δέν θά εἶμαι ποτέ ἐνταγμένος σέ κάποια ὀργάνωση. Δοκίμασα κάτι πολύ ἀθῶο, τό ΔΗΚΚΙ, καί, σκέψου, ἀπογοητεύτηκα. Αὐτός ὁ πρόλογος, γιά νά φανεῖ ἡ ἀμεροληψία.
Τό βίντεο αὐτό μοῦ προκαλεῖ κάτι περισσότερο ἀπό θλίψη. Ἀγανάκτηση. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο καί ὅμως κατάντησε ὅ,τι πιό πεταμένο στά σκουπίδια. Ὅσοι τήν ἀγαποῦν ἀκόμη, πέπρωται νά ὑποφέρουν(;).