Οχι, διότι οί πολιτικοί είναι συλλήβδην διεφθαρμένοι καί ό Πάγκαλος γνωρίζει καλά τόν βαθμό διαφθοράς καί τίς ανωμαλίες εκάστου. Αρα, σύμφωνα καί μέ τό ρητόν " κόρακας κοράκου μάτι δέν βγάζει", κανένας δέν πρόκειται νά βάλει φραγμό στά λεγόμενα τού Παγκάλου !