Οι αρχαίοι Ελληνες είχαν και την Ειρησιώνη, τον κότινο καλυμμένο με μαλλί και στολισμένο με καρπούς της Γής.