Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

Το γερμανικό κατοχικό δάνειοΑ. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ

Το γερμανικό κατοχικό δάνειοΤο Βερολίνο προκειμένου να αντιμετωπίσει τους στρατιωτικούς και στρατηγικούς του στόχους στην ευρύτερη ελληνική περιοχή, Λιβύη-Μ. Ανατολή-Βαλκάνια, είχε υποχρεώσει την Ελλάδα να κεφαλαιοδοτεί και να συντηρεί τα στρατεύματα που στάθμευαν σ'αυτήν και είχαν πεδίο δράσης την ευρύτερη περιοχή της. Αυτά ήταν υπερπολλαπλάσια από εκείνα των στρατευμάτων κατοχής. Επιπλέον η Ελλάδα ανεφοδίαζε με τρόφιμα το μέτωπο της Λιβύης.

Στόχος των στρατευμάτων αυτών ήταν τα πετρέλαια της Λιβύης-Μ. Ανατολής και η ενίσχυση της άμυνας των Βαλκανίων. Από τα τελευταία εξασφάλιζε στην πολεμική του βιομηχανία το 20% του αντιμονίου, το 50% των ορυκτελαίων, το 60% του βωξίτη και το 100% του νικελίου. Την ίδια στιγμή για τους συμμάχους η μοναδική πύλη των Βαλκανίων ήταν και παρέμενε η Ελλάδα.

Λόγω αυτών, η γερμανική απαίτηση για υψηλή κεφαλαιοδότηση από την Ελλάδα ήταν ανελαστική και είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις ακόμα και της κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου που απειλούσε με παραίτηση. Παράλληλα ο Μουσολίνι όπως και ο Γερμανός πληρεξούσιος για την Ελλάδα, Γκύντερ Αλτενμπουργκ πίεζαν το Βερολίνο να μειώσει τα έξοδα κατοχής για την Ελλάδα. 

Το πρόβλημα των μοναδικά υπέρογκων δαπανών κατοχής συνόδευε η "παντός αγαθού" λεηλασία του τόπου, φυσικό επακόλουθο της οποίας ήταν ο λιμός. Ο Αλτενμπουργκ από τις πρώτες ημέρες προειδοποιούσε το Βερολίνο για τον επερχόμενο υποσιτισμό. Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Βατικανού, νούτσιος Α. Ρονκάλι, ο μετέπειτα πάπας Ιωάνης ΚΓ', μετά από έρευνες του, διαπίστωνε τριπλασιασμό των θανάτων σε Αθήνα-Πειραιά λόγω λιμού τον χειμώνα 1941-426 και ο Γκαίμπελς σημείωνε στο ημερολόγιό του, ".... η πείνα (στην Ελλάδα) έχει καταστεί ενδημική νόσος. Στους δρόμους της Αθήνας οι άνθρωποι πεθαίνουν κατά χιλιάδες από εξάντληση" . Το πρόβλημα του λιμού καθιστούσε οξύτερο το Λονδίνο που είχε κηρύξει την Ελλάδα σε επισιτιστική καραντίνα για να εξωθήσει τον ελληνικό πληθυσμό προς την αντίσταση.

Η πείνα, η ανομία και τα φιλοαγγλικά αισθήματα γίνονταν τόσο απειλητικά που οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να τα αγνοήσουν. Ο υποσιτισμός τους απασχολούσε γιατί υποκινούσε λαϊκές αντιδράσεις και την αντίσταση.

Έτσι οι Δυνάμεις Κατοχής οδηγήθηκαν σε μια αδήριτη πραγματικότητα δύο ανελαστικών και αντικρουομένων απαιτήσεων. Από τη μια η κεφαλαιοδότηση από την  Ελλάδα τον στρατιωτικών επιχειρήσεων του άξονα στην ευρύτερη περιοχή της και από την άλλη η πείνα που οδηγούσε στην εξέγερση και στην αντίσταση.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι Δυνάμεις Κατοχής, τον Οκτώβριο του 1941, θα στείλουν στην Ελλάδα οικονομικούς τεχνοκράτες, δίχως όμως κάποιο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια το πρόβλημα θα απασχολήσει και θα λάβει οξύτατη μορφή στην ιταλογερμανική Δημοσιονομική Συνδιάσκεψη εμπειρογνωμόνων, από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο του 1942 στη Ρώμη. Η γερμανική επιμονή για υψηλή κεφαλαιοδότηση από την Ελλάδα οδηγούσε σε αδιέξοδο τη Διάσκεψη.

Τότε ο Ιταλός τραπεζίτης και οικονομικός πληρεξούσιος της Ιταλίας στην Ελλάδα, Ντ'Αγκοστίνι, θα προτείνει τη λύση του δανείου. Δηλαδή οι πέρα από τις δαπάνες κατοχής αναλήψεις να χρεώνονται από την Ελλάδα ως δάνειο προς την Γερμανία και την Ιταλία.


Β. ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ

Η σχετική δανειακή συμφωνία θα υπογραφεί στις 14.3.1942 από τους πληρεξούσιους της Γερμανίας και της Ιταλίας στην Ελλάδα, αντίστοιχα Άλτενμπουργκ και Γκίτζι. Η Ελλάδα δεν είχε προσκληθεί και δεν ήταν παρούσα. Στην Ελλάδα την ανακοίνωσε μετά από εννιά μέρες ο Άλτενμπουργκ με την ρηματική διακοίνωση 160/23.3.1942 και ο Γκίτζι με το σημείωμά του Νο4/6406/461/23. 3.1942.

Σύμφωνα μ'αυτήν:

• Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται κατά μήνα να καταβάλλει έξοδα κατοχής 1,5 δισ. δρχ. (άρθρο 2).

• Οι αναλήψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος (στο εξής ΤΕ), άνω του ποσού αυτού θα χρεώνονται στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας ως άτοκο, σε δραχμές δάνειο της Ελλάδας προς αυτές (άρθρο 3).

• Η επιστροφή του δανείου θα γινόταν αργότερα (αρθ. 4).

• Η συμφωνία είχε αναδρομική ισχύ από 1.1.1942 (άρθρ. 5).

Η δανειακή σύμβαση αποτελούσε μια συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας που επιβαλλόταν στην Ελλάδα υποχρεωτικά εκτελεστή (αναγκαστική). Οι δανειακές αναλήψεις θα είχαν την μορφή μηνιαίων προκαταβολών, το ύψος και η διάρκεια των οποίων δεν προσδιοριζόταν. Επίσης δεν προσδιοριζόταν πότε θα άρχιζε η εξόφληση του, ενώ προσδιοριζόταν ότι ήταν άτοκο και σε δραχμές.

Με το εμπιστευτικό έγγραφο 409/2.4.1942 ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έδινε εντολή στην ΤΕ να συμμορφωθεί με τη ρηματική διακοίνωση του Αλτενμπουργκ και να αρχίσει να καταβάλει τις δανειακές προκαταβολές.

Την αρχική αυτή αναγκαστική σύμβαση ακολούθησαν τρεις τροποποιήσεις με κοινή βούληση των συμβαλλομένων. Αυτές μετατρέπουν την αρχική αναγκαστική σύμβαση σε συμβατική. Δηλαδή το δάνειο παύει να είναι αναγκαστικό και μεταπίπτει σε κοινό συμβατικό δάνειο.

Με την πρώτη τροποποίηση (2.12.1942) ορίζεται ότι τα δανειακά ποσά είναι αναπροσαρμοζόμενα και θα αρχίσουν να επιστρέφονται από τον Απρίλιο του 1943 (άρθρο β, παράγραφοι 2 και 3).

Μάλιστα κατέβαλαν και δύο εξοφλητικές δόσεις του δανείου και στη συνέχεια σταμάτησαν την επιστροφή του, οπότε μεταπίπτει σε έντοκο λόγω υπερημερίας. Δηλαδή το δάνειο είχε μετατραπεί σε σταθερού νομίσματος και έντοκο.

Το ύψος του δανείου κατά την ΤΕ ανέρχεται (δίχως τους τόκους) σε 227.940.201 εκ. δολ. το 1944 και κατά τον Αλτενμπουργκ 400 εκ. μετακατοχικά μάρκα. Με τις αναπροσαρμογές και τους τόκους ανέρχεται σε κάποιες δεκάδες δισ. ευρώ.

Επομένως το κατοχικό δάνειο είναι συμβατικό και όχι αναγκαστικό, σταθερού νομίσματος και από τον Απρίλιο του 1943 έντοκο. Αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας και όχι επανορθωτική. Ως τέτοια δεν εντάσσεται στη συμφωνία του Λονδίνου 1953 που αναστέλει την καταβολή των επανορθώσεων και αποζημιώσεων.

Γ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η Ελλάδα στη διάσκεψη των επανορθώσεων του 1945, στη διάσκεψη των Παρισίων το 1946 και στη διάσκεψη των ΥΠΕΞ των τεσσάρων Μ.Δ. το Νοέμβριο του 1947, διαχώρισε το κατοχικό δάνειο από τις επανορθώσεις και ζητούσε την επιστροφή του.

Η Ελλάδα ουδέποτε έπαψε να διεκδικεί το κατοχικό δάνειο .

• Το 1964 με τον Αγγελόπουλο, ως εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης.

• Το 1965 με τον Α. Παπανδρέου.

• Στις ελληνογερμανικές συνομιλίες στην Αθήνα το 1966.


Τότε η Γερμανία πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι του δανείου είχε παραιτηθεί εγγράφως ο Κ. Καραμανλής. Στη συνέχεια το μετέτρεψε σε προφορική παραίτηση Καραμανλή, πράγμα που διέψευσε ο Κ. Καραμανλής. Τέλος με τη ρηματική της διακοίνωση στις 31.3.1967, η Γερμανία δεχόταν ότι δεν υπήρξε παραίτηση Καραμανλή.

• Το 1974 το ανακίνησε ο Ζολώτας.

• Στις 18.4.1991 το έθεσε ανεπίσημα και προφορικά ο τότε ΥΠΕΞ Α. Σαμαράς στο Γερμανό ομόλογό του.

• Στις 14.11.1995 το έθεσε η Ελλάδα με ρηματική διακοίνωση.


Η Γερμανία σταθερά το απορρίπτει, με τα επιχειρήματα:

• Το δάνειο εντάσσεται στη συμφωνία του Λονδίνου.

• Από το δάνειο παραιτήθηκε ο Κ. Καραμανλής. Το επανέλαβε και μετά το 1990 παρά τη ρηματική διακοίνωση του Μαρτίου 1967.

• Υστερα από 50 χρόνια δεν μπορεί να εγείρονται τέτοιες απαιτήσεις. (Η Ελλάδα το διεκδικεί από το 1945).

Το μόνο που δηλώνουν αυτά τα επιχειρήματα είναι έλλειψη επιχειρημάτων. Μετά την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990 έχει εκλείψει και το τυπικό επιχείρημα που θα μπορούσε να προβληθεί, εκείνο του χωρισμού της Γερμανίας. Επομένως είναι άμεσα διεκδικήσιμο και πολιτικά και συμβατικά (νομικά). Μπορεί να το διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιοσδήποτε μέτοχος της (πάνω ενός ορίου μετοχών), όπως και ο ελληνικός λαός μέσω των συντεταγμένων πολιτειακών θεσμών του. Τέλος την ελληνική διεκδίκηση ενισχύει το προηγούμενο της Γιουγκοσλαβίας και της Πολωνίας στις οποίες η ναζιστική Γερμανία είχε επιβάλλει παρόμοια κατοχικά δάνεια και τα οποία μετακατοχικά η τότε Δ. Γερμανία επέστρεψε (αντίστοιχα το 1956 και 1971).

Η σημερινή Γερμανία δεν πρέπει να ξεχνά ότι δανείσθηκε από το ελληνικό κράτος κατά παράβαση του άρθρου 49 της σύμβασης της Χάγης του 1909 και το οποίο ισχύει και σήμερα. Δανείσθηκε από ένα κράτος που η ίδια η ναζιστική Γερμανία είχε χαρακτηρίσει ακατάλυτο και ότι οι ναζί όχι μόνο δεν αμφισβήτησαν ουδέποτε το δάνειο αλλά και άρχισαν την αποπληρωμή του, ενώ και ο καγελλάριος Ερχαρντ, το 1964, είχε δεσμευθεί για την επιστροφή του μετά την επανένωση της Γερμανίας.

Η Γερμανία δεν πρέπει να ξεχνά ότι η γερμανική κατοχή είναι υπόλογος για το οικονομικό ελληνικό ολοκαύτωμα της περιόδου 1940-44. Ενδεικτικά και μόνο είναι υπόλογος για το ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός αυξήθηκε 15,3 εκατομμύρια φορές και ότι μόνο την Ελλάδα υποχρέωσε η τότε Γερμανία να της καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις. Αυτό το ολοκαύτωμα το αναγνώρισαν οι Ιταλοί : "Η Ελλάδα είναι στημμένη σαν λεμόνι", έλεγε ο Γκίτζι. Αποκορύφωμα ο Μουσολίνι, που έλεγε ότι "... οι Γερμανοί άρπαξαν από τους Έλληνες ακόμα και τα κορδόνια των παπουτσιών τους...". Αλλά και ο Γερμανός Υπ. Οικονομίας, Φουνκ, τον Ιούνιο του 1943 έγραφε σε άρθρο του ότι, "η Ελλάς δοκίμασε τα δεινά του πολέμου, όπως ίσως καμία αλλη χώρα της Ευρώπης".

Για την επανόρθωση η Ελλάδα θα χρειαζόταν 33 φορές το εθνικό εισόδημα του 1946. Αυτό μετακατοχικά η Ελλάδα θα το αναζητούσε στον εξωτερικό δανεισμό.

Από την άλλη πλευρά αυτή που αμφισβητεί και αρνείται την επιστροφή του κατοχικού δανείου είναι η μετά το 1990 ενωμένη και δημοκρατική Γερμανία.

Αυτή όμως η συμπεριφορά, εκτός των άλλων, πλήττει βάναυσα τα μετακατοχικά φιλογερμανικά αισθήματα, όπως τα χαρακτήρισε ο καγκελλάριος Κολ, του ελληνικού λαού και γι'αυτό ακέραια την ευθύνη φέρει η γερμανική κυβέρνηση.

Του Τάσου Μηνά Ηλιαδάκη**


Πηγές:

1. National Archires, Waschington, DC: Τ. 120/2481/Ε259713-715, "Promemoria", 23.9.1942 και Τ-120/166/81370- 5,Altenburg-Berlin, 4.9.42).

2. Σωτ. Γκοτζαμάνης, κατοχικό δάνειο και δαπάναι κατοχής, Θεσ/κη 1954, σ. 5 Γ. Τσολάκογλου, Απομνημονεύματα, Αθήνα 1950, σ. 210, 212, 215, 218, 219, 234.

Κ. Λογοθετόπουλος, Ιδού η αλήθεια, Αθήνα 1948, σ. 49.

3. National Archives, ο.π.

4. Τ. Ηλιαδάκης, Οι επανορθώσεις και το γερματικό κατοχικό δάνειο, εκδ. Δετοράκη, Αθήνα 1997, σ. 83-101.

5. Ηλιαδάκης, σ. 111

Heinz Richter, Δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα, Εξάντας Αθήνα, 1975 σ. 155, 157.

6. Ηλιαδάκης ο.π.

7. Χ. Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, Παπαζήσης, Αθήνα (χ.χ.), Τ1, σ. 194.

8. W. Medlicott, The economic Blockade, Λονδίνο, 1959, Τ2, σ. 254.

Η. Βενέζης, Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, Εστία, Αθήνα, 1981, σ. 113.

9. Richter, Τ. σ. 155 σημείωση, 255, 257.

10. Γκοτζαμάνης, σ. 2 Τσολάκογλου, σ. 208-210.

11. Αρχεία ΥΠΕΞ, έκθεση Λαμπρούκου, σ. 9-11.

Λογοθετόπουλος, σ. 48, Τσολάκογλου, σ. 211, Γκοτζαμάνης, σ. 3, 23, 24, 31.

Α. Αγγελόπουλος, Οικονομικά Τ.Α., Παπαζήσης, Αθήνα 1974, σ. 142, 167, 179, 190, 191.

12. Τη δανειακή σύμβαση βλέπε· Ηλιαδάκης, σ. 297.

13. Αρχεία ΤΕ, φάκελος κατοχικού δανείου, σημείωμα Ι. Πασσιά και το έγγραφο 409/2.4.1942.

14. Αρχεία ΤΕ, φάκελος κατοχικού δανείου, σημείωμα Ι. Πασσιά, σ. 4.

15. Β. Μαθιόπουλος, "400 εκ. μάρκα μας χρωστά η Βόνη", Βήμα, 2.6.1991.

16. Ηλιαδάκης, σ. 158, 164, 171.

17. Ηλιαδάκης, σ. 200, 202, 203-205

Αγγελόπουλος, Οικονομικά, Τ. σ. 201-205, 209.

Βήμα 18.10.1966, σ. 7 έκθεση Α. Παπανδρέου και επιστολή Κάιζερ, σ. 9.

Πρακτικά Βουλής 28.5.1991 αγόρευση Α. Παπανδρέου.

18. Ηλιαδάκης, σ. 212-213.

19. Mark Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994, σ. 93.

20. G. Ciano, tagebucher 1939-1943 Βern 1946, σ. 353.

21. Γερμανοελληνικά Οικονομικά Νέα, Ιούνιος 1943, σ. 2.


* Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 25/1/2010 στην καθημερινή πρωινή εφημερίδα της Κρήτης Η ΠΑΤΡΙΣ.

** Ο Τάσος Μ. Ηλιαδάκης είναι Μαθηματικός, Πολιτειολόγος, Δρ. Κοινωνιολογίας, καθηγητής Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής στη διεθνή Συνδιάσκεψη για το χρυσό των Ναζί στο Λονδίνο το 1997, εισηγητής στην ελληνογερμανική διάσκεψη Δελφών το 1996 και στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αλεξανδρούπολης το 2005 για το Δημόσιο Χρέος.


Comments (3)
 • Ιάσων Γιάννης Σχίζας  - Φουντώνει ο πόλεμος του... δακτύλου
  Νευρική κρίση στις ελληνογερμανικές σχέσεις μετά το δημοσίευμα και την απάντηση Πάγκαλου

  Φουντώνει ο ελληνογερμανικός πόλεμος μετά το δημοσίευμα του περιοδικού «Focus» και τις δηλώσεις του Θόδωρου Πάγκαλου στο ΒΒC, στις οποίες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέτρεξε στα χρόνια της Κατοχής και κατηγόρησε τους Γερμανούς ότι έκλεψαν χρήματα και χρυσό, τα οποία δεν επέστρεψαν ποτέ.

  Η ελληνική κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, ενώ η γερμανική πλευρά σημείωσε ότι η ανακίνηση θεμάτων του παρελθόντος δεν θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

  «Η Γερμανία στη ναζιστική περίοδο κατέστρεψε την ελληνική οικονομία, παίρνοντας ό,τι χρήματα και χρυσό υπήρχαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να τα επιστρέψει ποτέ», είπε ο Θ. Πάγκαλος σε συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στο μέλλον». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε μάλιστα το σημερινό επίπεδο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πολύ πολύ φτωχό» και τόνισε ότι ηγέτες όπως η Μάργκαρετ Θάτσερ και ο Χέλμουτ Κολ δεν θα είχαν επιτρέψει να επέλθει η σημερινή οικονομική κρίση.

  Το Βερολίνο αντέδρασε στις δηλώσεις Πάγκαλου διά του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Αντρέας Πέσκε, ο οποίος απάντησε λακωνικά ότι «μια συζήτηση για το παρελθόν δεν συμβάλλει καθόλου στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων της Ελλάδας και δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή ελληνική κρίση». Τους τόνους προσπάθησε να κατεβάσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, τονίζοντας: «Ας μην πυροδοτούμε οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε πλευρά εις βάρος της χώρας μας».

  Καυστικά σχόλια
  Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης δεν έμειναν ασχολίαστες από τον γερμανικό Τύπο. Στο χθεσινό της φύλλο η κεντροδεξιά εφημερίδα «Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε» σημείωνε καυστικά: «Ο Θόδωρος Πάγκαλος, κατόπιν των προειδοποιήσεων του Βερολίνου, παίζει το ναζιστικό χαρτί. Μεγάλη φαντασία! Αν η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να κερδίσει έδαφος με τέτοια ξεσπάσματα, θα είναι δύσκολο να κινητοποιήσει την πολιτική αλληλεγγύη της Ε.Ε. προς την Ελλάδα». Ενώ η συντηρητική «Ντι Βελτ» αναφέρεται σε «ναζιστικές συγκρίσεις». Η κεντροαριστερή «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ» πάντως τηρεί σχεδόν φιλελληνική στάση: «Όταν οι επιθέσεις προέρχονται από τους Γερμανούς, πονάνε. Ο μεγαλύτερος πληρωτής δωροδοκιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ήταν η γερμανική εταιρεία Ζίμενς. Επιπλέον, οι Έλληνες νιώθουν ότι τους κορόιδεψαν για τις αποζημιώσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο καβγάς ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία είναι ιδιαίτερα επιζήμιος, γιατί πέφτει στα χέρια των λαϊκιστών κι από τις δύο πλευρές και κάνει ακόμη πιο δύσκολο να βρεθεί διέξοδος στη σημερινή κρίση».

  «Αυτά που μας χρωστάνε»
  Στον χορό των δηλώσεων μπήκαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του ο Περισσός κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. ότι έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις προτάσεις για διεκδίκηση των αποζημιώσεων που το ΚΚΕ εδώ και χρόνια καταθέτει στη Βουλή, ενώ επέκρινε τον Θ. Πάγκαλο πως οι δηλώσεις του έχουν στόχο «από τη μία να κοροϊδέψουν τον λαό κι από την άλλη την πρόθεση και αυτής της κυβέρνησης να μην αξιοποιήσει το τεράστιο χρέος των γερμανικών κυβερνήσεων προς τον ελληνικό λαό». Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλ. Τσίπρας σημείωσε ότι «οι ελληνικές κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση αντί να δίνει κάτω από το τραπέζι εγγυήσεις για αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων σε αντάλλαγμα υποστήριξης από την πλευρά των Γερμανών στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε, οφείλει με σθένος να υψώσει το ανάστημά της και να διεκδικήσει αυτά που μας χρωστάνε». Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης υποστήριξε ότι «η Γερμανία μας χρωστάει» και ευχήθηκε η κυβέρνηση «να είχε 20 Πάγκαλους».

  ΕΙΠΑΝ

  ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

  «Η Γερμανία αντί να δείχνει έτσι το δάχτυλο της Αφροδίτης της Μήλου, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει καθήσει η ίδια πάνω στο δάχτυλο χωρίς να το έχει καταλάβει»

  ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

  «Η Γερμανία στη ναζιστική περίοδο κατέστρεψε την ελληνική οικονομία παίρνοντας ό,τι χρήματα και χρυσό υπήρχαν στην Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να τα επιστρέψει ποτέ»

  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

  «Θυμίζω στους φίλους μας Γερμανούς ότι όταν έγινε η επανένωση το 1990, ώς το 2005 χρηματοδοτήθηκε ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των υποδομών και της οικονομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας με 60 δισ. ευρώ. Τότε συμπαρασταθήκαμε στη Γερμανία, δεν καταγγείλαμε και δεν γκρινιάξαμε»


  «Αίσθημα προσβολής από δημοσιεύματα»

  «Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ των μέσων ενημέρωσης δεν θα επηρεάσει τις καλές ελληνογερμανικές σχέσεις», διαβεβαίωσε χθες ο Γερμανός πρέσβης δρ Βόλφγκανγκ Σούλτχαϊς (φωτογραφία), μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο. «Ο γερμανικός Τύπος είναι ελεύθερος να γράφει ό,τι θέλει και η κριτική είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο κ. Πετσάλνικος, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «πολλά δημοσιεύματα δημιουργούν μια εικόνα που περιέχει αναλήθειες και ανακρίβειες». Ο Γερμανός πρέσβης εξέφρασε τη λύπη του για τα δημοσιεύματα του «γερμανικού Τύπου που δημιουργούν αίσθημα προσβολής», αλλά σημείωσε πως τα επίμαχα δημοσιεύματα δεν πρέπει να συγχέονται με άλλα που περιέχουν σοβαρές και τεκμηριωμένες πληροφορίες. Από την πλευρά του, ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Ούλριχ Βίλεμ, απαντώντας στον πρόεδρο της Βουλής και τον δήμαρχο Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη, οι οποίοι είχαν εκφράσει την οργή τους για την προκλητική στάση των γερμανικών μέσων ενημέρωσης απέναντι στην Ελλάδα, επικαλέστηκε την ελευθερία του Τύπου στη Γερμανία.


  Mίκης για τους Γερμανούς: Οι τελευταίοι που πρέπει να μιλάνε είναι οι Γερμανοί»

  «ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ άμοιροι ευθυνών. Φταίμε κι εμείς. Αλλά οι τελευταίοι που πρέπει να μιλάνε είναι οι Γερμανοί, καθώς οι πατεράδες και οι παππούδες τους ισοπέδωσαν μια χώρα χωρίς λόγο, κατέστρεψαν τη γεωργία της, άρπαξαν αρχαιολογικούς θησαυρούς, άδειασαν τα ταμεία της και κυρίως άφησαν πίσω τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Για όλα αυτά αποζημίωσαν τους λαούς της Ευρώπης, ενώ εμείς δεν πήραμε μάρκο. Η κρίση άρχισε από την Αμερική και την Ευρώπη κι εμείς είμαστε τα θύματά της».


  Πόλεμος λέξεων για τις γερμανικές αποζημιώσεις

  ΠΟΛΕΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ συνεχίστηκε και χθες για το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων, για το οποίο, μάλιστα, σήμερα αναμένεται η τοποθέτηση του Γιώργου Παπανδρέου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Αντρέας Πέσκε απέρριψε τις αιτιάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα αποζημιώσεις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι με βάση τη συμφωνία αποζημιώσεων του 1960, η Γερμανία «κατέβαλε αποζημίωση στην Ελλάδα ύψους 58,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη ζημία που προκλήθηκε από τον ναζισμό», ενώ θύμισε ότι η Γερμανία μετά το 1960 χορήγησε βοήθεια ύψους «περίπου 16,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΟΚ».

  Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ Γρηγόρης Δελαβέκουρας ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι «το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων δεν έχει τύχει οριστικού διακανονισμού και η Ελλάδα δεν παραιτήθηκε ποτέ των αξιώσεών της».

  Στο ίδιο μήκος κύματος, πάντως, με τον Γερμανό ομόλογό του πρόσθεσε ότι «το ζήτημα δεν συνδέεται με το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα».

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αριστοτελία Πελώνη
  http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4562252
 • Σταύρος Βασδέκης
  Αυτοί που αισθάνονται ανίκανοι να προσφέρουν προς την κατεύθυνση ενός δημιουργικού μέλλοντος της χώρας-πατρίδας τους, διότι αυτό απαιτεί τίμημα από μέρους τους, καταναλώνονται στην στείρα και σιχαμερή αναμόχλευση των αμαρτημάτων του παρελθόντος, τα οποία διαπράχθηκαν εις βάρος της, επειδή τέτοιες χειρονομίες και συμπεριφορές είναι τελείως ανέξοδες για την πάρτη τους.
  Οι πατριώτες εργάζονται άλαλοι, όσο και όπου μπορούν για την πατρίδα τους, απέναντι στην σαχλοπατριωτική φλυαρία των ξεγάνωτων τενεκέδων του ψευδοπατριωτισμού των κενών λόγων.
  Η κενότητά τους είναι αυτή που συνενώνει ετερώνυμα, εκ πρώτης όψεως, στοιχεία απ’ όλους τους φαινομενικά διαφορετικούς χώρους. Μια ρώσικη σαλάτα από σάπια και δυσώδη φυτικά και ζωικά υλικά. Το μόνο που τους αξίζει είναι η περιφρόνηση.

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΟΝ!
  [[[η "παντός αγαθού" λεηλασία του τόπου, φυσικό επακόλουθο της οποίας ήταν ο λιμός]]]
  ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!! ΠΑΥΣΑΤΕ Ν ΚΤΥΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΗΤΤΜΕΝΟΥΣ!!! ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΑΠΕΙΝΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΡΟΝ ΝΑ ΞΥΛΕΥΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΣΟΥΣΑ ΔΡΥ!!! ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΤΥΠΗΣΑΤΕ!! ΕΚΕΙ ΘΑ ΧΑΡΩ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ''ΚΟΤΣΙΑ'' (οπως εχει εις χθεσινην αναρτησιν η κυρια Αικατερινη Μπαζ)!!!
  ΙΔΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟ Ο ΛΙΜΟΣ!!!
  1. Ο πρωθυπουργος Κορυζης ειχε αγορασει --και ειχε πληρωσει-- απο την Αυστραλια σιτο να ερχονται 200.000 τονοι ετησιως στην Ελλαδα. Το πρωτον φορτιον το κατεσχον οι Αγγλοι στην Αλεξανδρεια ΟΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ και η γνωμη της Ελληνικης Κυβερνησεως ητο ΣΥΜΦΩΝΟΣ υποστηριζομενου οτι (οπως επισημως εξεφρασθη απο υπουργικα χειλη) ''οι Ελληνες να πεινασουν για να καταλαβουν οτι οι Γερμανοι ειναι κακοι και ο Σταλιν καλος''.
  2. οι Αγγλοι εκαναν τον ΟΛΙΚΟ ναυτικο αποκλεισμο και ΔΕΝ επετρεπον πλοια εμπορικα εκ Τουρκιας. Μολις ηρθη στο τελος του πολεμου εφθασε εις καταπλους του ''Κουρτουλου'' ««για να γεμιση ο κοσμος τροφιμα»» (οπως ελεγαν τοτε).
  3. Ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΑΠΗΓΟΡΕΥΕ στους αγροτες --ΕΙ ΠΟΙΝΗι ΘΑΝΑΤΟΥ-- να πωλουν στις πολεις την εσοδεια τους! Την κατεσχε ολη αυτος και τους αφηνε κατι! Ομολογειται οτι το εκαμνε αυτο 1. δια να εχη δια τα στρατευματα του και 2. ««για να πεινασουν στις πολεις και να δεχθουν μετα ως ελευθερωτη τον Ερυθρο Στρατο»».
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

More...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό