Διαβάζοντας το άρθρο του κ. Γιάννη Μπογιόπουλου για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, έμεινα κατάπληκτος από το σημερινό επίπεδο εξέλιξης μιας κρατικής εταιρείας, η οποία δημιουργήθηκε αρχικά με αποκλειστικό σκοπό την εργοστασιακή υποστήριξη της Πολεμικής μας Αεροπορίας. 6 Γενικούς Διευθυτές, 30 Διευθυντές και 90 Τομεάρχες δεν συναντά κανείς ούτε σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με επιχειρηματικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Θα ήταν πόλύ ενδαφέρον να ξέραμε τις 30 Διευθύνσεις και τους 90 Τομείς της εταιρείας.
Είναι προφανές ότι η οργανωτική ανάπτυξη της ΕΑΒ καμία σχέση δεν έχει με την ανάπτυξη των εργασιών της, αλλά προήλθε αποκλειστικά και μόνο από την πρόθεση βολέματος κομματικών χαραμοφάηδων και την ικανοποίηση παράλογων συντεχνιακών διακδικήσεων.
Το 1986 η Πολεμική Αεροπορία, απελπισμένη από το χαμηλό επίπεδο υποστήριξης των αεροσκαφών της από την ΕΑΒ, πρότεινε και επέτυχε έγκριση από την τότε Κυβέρνηση την επανασύσταση του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών, προκειμένου να (ξανα)αποκτήσει αυτοδυναμία εργοστασιακής υποστήριξης των παλαιότερων τουλάχιστον αεροσκαφών της. Είχα την τιμή να οριστώ τότε ως Διευθυντής έργου (Project Manager) του έργου ανασύστασης του ΚΕΑ. Στην πορεία όμως το έργο αυτό πολεμήθηκε υπογείως από την Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας με συνέπεια να ματαιωθεί στην πράξη και να οδηγηθώ προσωπικά σε έντονες συγκρούσεις με την Ηγεσία με συνέπεια τη δυσμενή αποστρατευσή μου το καλοκαίρι του 1988.
Είναι προφανές ότι η μοναδική διέξοδος στο πρόβλημα που λέγεται ΕΑΒ είναι η αποσαφήνιση και επαναδιατύπωση των στρατηγικών στόχων της εταιρείας και η αναδιοργανωσή της από το μηδέν με βάση τους νέους στρατηγικούς στόχους και τις σύγχρονες βασικές αρχές οργάνωσης. Αν αυτό δεν γίνει τώρα με τη "ευκαιρία" της οικονομικής κρίσης που υπάρχει η πιεστική ανάγκη μείωσης του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, δεν θα γίνει ποτέ και θα συνεχίσουμε να συζητάμε επί μέρους ζητήματα που δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά συνέπειες του βασικού αιτίου που είναι οι στρατηγικοί στόχοι και η οργάνωση της εταιρείας. Αν τώρα δεν υπάρξει η περιβόητη "πολιτική βούληση" δεν θα υπάρξει ποτέ.
Νικόλαος Τσαρούχης
Ταξίαρχος της Π.Α. ε.α.-Σύμβουλος Επιχειρήσεων