Καλά θα έκαναν οι φοιτηταί να μάθουν πρώτα την αξία της εργασίας και μετά να ζητούν! Σας λέγει κάτι το ότι οι φοιτηταί ζητούν και οι εργαζόμενοι νέοι δεν ζητούν?? Οι φοιτηταί ζουν απλώς στην ''μαγική'' κοσμοθέασι της βρεφικής ηλικίας: φωνάζω, τα σπάω και οι γονείς τρέχουν! Οσο για τις αναφορές στον Μαρξ ειναι λιαν δικαιολογημένες! Ο καθείς εξ αυτών ονειρεύεται τον ''υπαρκτό σοσιαλισμό'' ελπίζων οτι θα ζήση με πολυτέλεια, άνεση και αυθαιρεσία απόλυτη, διοριζόμενος διοικητής κάποιου απο τα απειροπληθή ιδρυθησόμενα Γκούλαγκ! οι φοιτηταί που εχουν στοιχειώδη σοβαρότητα δεν ομιλούν, απλώς περνουν την ημέρρα των στην βιβλιοθήκη που ο μόχθος κάποιων αλλων ίδρυσε και ετσι τιμουν αυτον τον μόχθο!