Κυριε Τακα ενα μεγαλο ευγε δια το ψυχοφελές και εθνοφελές εργον σας και την αρτίαν θεολογικην σας καταρτησιν. Ολοι οι φίλοι της Εταιρείας Αρχαιοφίλων σας συγχαίρουν