ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ… κ. ΤΑΚΑ μην μπλέκετε με τον Χριστιανισμόν. Αυτος ελαβε κομματάκια εκ των κυκλοφορουσων ιδεών δια να φτιάξη την προχειρον θεολογίαν του δια να καλύψη την ουσίαν του --το οτι ητο οργάνωσις κοσμοπολιτικη ανατρεπτικη της κοινωνιας και των θεσμων. Αναφεροντες τον Χριστιανισμον ριπτομε την συζήτησιν εις την θυμηδίαν και τον αστεϊσμόν! Ας αφήσωμε ασχολίαστα Αγία Τριάδα, Αβιμελέχ, Αμωμον Σύλληψιν κ.ο.κ. --ουτως ή αλλως ΔΕΝ επιτρεπεται να ομιλουμε δι αυτα διότι ειναι περιθριγκωμένα με αρθρα του ποινικου κώδικος που απαγορεύουν τον σχολιασμον και την ελευθέραν κριτικήν!