19.8.2010

ΣΚΥΛΟΙ - ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ - ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ - ΜΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ - ΠΑΝΙΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ...

ΟΥΔΕΜΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΑΝ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (;) - ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ...

Λ.Δ.