Ακόμα κι εδώ υπάρχει το ελληνικό στοιχείο :
Η λέξη «Τσάκρα» είναι σανσκριτική και σημαίνει Τροχός.