Εαρινή Ισημερία. Η Αναγέννηση Της Φύσης

21-22 Μαρτίου. Μια πανευρωπαϊκή γιορτή, πριν την βίαιη επιβολή του χριστιανικού καρκινώματος. Μια γιορτή που άρχισε να εορτάζεται και πάλι από τους λαούς της Ευρώπης.

Β' Κύκλος εκπομπών 23 - Το Σύμπαν Που Αγάπησα - Εαρινή Ισημερία Η Αναγέννηση Της Φύσης

Από:
http://www.athriskos.gr/modules/news/article.php?storyid=852