Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ότι ο Θεός ο υπό διαφόρους ιδιότητας παρουσιασθείς προς την ανθρωπότητα υπό των ιδρυτών των Θρησκειών, ευρίσκεται  απανταχού της Φύσεως δρων προς διαμόρφωση και εξέλιξη όλων των ουσιών της. Όλες οι προσωπικότητες του Σύμπαντος και όχι μόνον της Γης, είναι μια ενιαία εκδήλωση του Θεού και ότι εκάστη φέρει μεθ' εαυτής τον Θεό. Συνεπώς, προπηλακιζομένη μια οποιαδήποτε υπόσταση προπηλακίζεται ο πάντων γεννήτωρ Θεός.

Μεταξύ των ανθρώπων δεν υπάρχει κάτι, το οποίο φυσικώς να τους χωρίζει σε έθνη, φυλές, τάξεις και όσα προς ίδιον αυτών όλεθρο ο ατελής των νους παρήγαγε. Και αυτό να το πιστεύει κατόπιν επισταμένης παρατηρήσεως επί των λειτουργιών της Φύσεως ότι πάσα δράση αυτής ουδέν άλλο υπηρετεί παρά τα οργανικά όντα της και τα μη οργανικά να μεταβάλει σε οργανικά. Συνεπώς πάσα υπόσταση δικαιούται να απολαμβάνει τα ενεργετήματα της Μητρός Φύσεως και του "εν αυτή" Θεού, αφού και αυτή συντελεί στην τελεία εκδήλωση αυτών, διότι λαμβανομένη ως τελεία υπό της Φύσεως συντελεί πλείον στην εκδήλωση της Ζωής. Ο εναντίον του νόμου αυτού πορευόμενος ουδέποτε όψεται Θεόν "εν τη δράσει του".Ότι εφ' όσον οι οφθαλμοί των ανθρώπων δεν δύνανται να βλέπουν τις λειτουργίες της Φύσεως, θα υπόκεινται σε αποσύνθεση και σε εκ νέου σύσταση. Ότι η μεγαλυτέρα των αρετών είναι η φυσική ζωή και η στο παν τελούμενη αγάπη στην οποίαν ο Θεός εκδηλούται πλειότερον. Ότι το φως του Ηλίου και πάσα τον κόσμον φωτίζουσα χημική σύσταση, περιέχει σ' αυτήν εκείνο το οποίο ζωογονεί, συγκρατεί και συστρέφει επί των τροχιών των πάντα τα στην Φύση εκδηλούμενα αντικείμενα και υποκείμενα και ότι το Φως είναι η μείζων στο Σύμπαν έκφραση του Θεού.

Ότι η ιδία του μορφή επαναλαμβάνεται επί πασών των εκδεδηλωμένων μορφών και ότι ο Θεός δρα σε αυτή όπως στη συλλειτουργία των όλων προσωπικοτήτων παραχθεί ο τέλειος φιλόσοφος ο δικαιούμενος να κατοικεί το Σύμπαν και δια των τελείων αισθήσεών του αισθάνεται και την Αρμονία και πάσα διάταξη τελούμενη υπό των νόμων όπως μη αυτή συνταράσσεται.

Ότι ο άνθρωπος εφ' όσον δεν είναι δίκαιος ζει εκτός της Ζωής και του Φωτός και είναι τυφλός. Ότι ο μη έχων την δύναμη να αγαπά ουδέ εαυτόν δύναται να αγαπά και ότι η περιπλάνηση και η οδύνη θα είναι κλήρος του.   Ότι το Φως τότε μόνον φωτίζει τις ψυχές, όταν αυτές διακαώς το επιθυμούν και εφ' όσον δύνανται να αγαπούν και είναι δίκαιες.

Είναι άλλο το να διδάσκεται ένας περί του σκοπού του και άλλο το να νοεί ο ίδιος τον σκοπό του. Ο διδασκόμενος μεταρσιούται στα ύψη των γνώσεων και συλλαμβάνει την ιδέα του μεγαλοπρεπούς και αγαθού. Ο νοών όμως αφομοιούται προς το μεγαλείο και αισθάνεται την ψυχή του να εισέρχεται στο Φως. Ο κόσμος έχει πάθη και τα πάθη έλκουν τον άνθρωπο. Τέρπεται αυτός όταν απολαμβάνει τιμών από τους ομοίους του και κολακεύεται όταν οι άλλοι κάμνουν μνείαν περί αυτών των τιμών. Όλα όμως αυτά παρέρχονται ως σκιές και όχι μόνον δεν αφήνουν ουδεμία ευτυχία στο πνεύμα του, αλλά αντίθετα αυτό εισέρχεται σε πλήρους σκότους δοκιμασία.

Ζητήσατε την πραγματική ευτυχία την οποία απολαμβάνουν οι μύσται, οι κόπους και εργασία αγόγγυστα καταβάλλοντες όπως πραγματωθεί το "καλόν και αγαθόν". Οι ούτως εργαζόμενοι εφέλκουν την προσοχή των Θεών και αυτοί δωρούν προς αυτούς την ευτυχία. Η από τους Θεούς δωρούμενη ευτυχία προς τους μυημένους έχει πηγή τις Θείες λειτουργίες του Ηλίου.

Ορώμε του Θείου Ηλίου το Φως, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατανοούμε και τον ενδότερό του ΛΟΓΟ, διότι δεν αντιλαμβανόμεθα την ένταση του εσωτερικού του Φωτός, αυτού που σώζει το πνεύμα και του προσδίδει την αναλλοίωτη τιμή η οποία το στέφει και του προσδίδει διάδημα. Προσέξατε, μη αφήσετε ποτέ να σας σύρει ο κόσμος σε ξένη προς την Αλήθεια λατρεία. Μη ποτέ η ψυχή σας ενδοιάσει προς τον Βασιλέα του Ηλίου, διότι θα συρθεί σε πυκνό έρεβος και θα δοκιμάσει πολλές πικρίες. Οι Θεοί δεν οδηγούν τις ψυχές στο σκότος. Αντίθετα λυπούνται όταν αυτές φέρονται προς εκεί. Εκείνο που τις οδηγεί προς το σκότος είναι η αμάθεια, η απιστία προς τις δυνάμεις της Φύσεως και η ανυπακοή προς τις επιτακτικές ενέργειες των νόμων της. Οι προς τις λειτουργίες της Φύσεως προσεγγίζουσες ψυχές έρχονται σε επαφή μετά των Θεών, οπότε αυτοί τους δωρούν την πραγματική ευτυχία.

Όταν η ανθρώπινη ψυχή προσεγγίσει τη Φύση, τότε έρχεται να κατανοεί τους Θεούς των δυνάμεών της. Προσεγγίσατε τη Φύση, συνδεθείτε με τις δυνάμεις της, λατρεύσατε τους Θεούς των δυνάμεών της, διότι αυτοί είναι οι   αληθείς Θεοί. Πας μη ων Βασιλεύς φυσικής δυνάμεως είναι ψευδής Θεός, είναι Θεός του ερέβους και ενεργεί μόνον εν αυτώ.

Τιμήσατε και λατρεύσατε του Θείου Ηλίου τον άχραντο Βασιλέα.

Ένας μόνον είναι ο Θείος Ναός προς τον οποίον πρέπει να προσέρχονται και να καταθέτουν τις λατρείας τους οι άνθρωποι και αυτός είναι το θείον έργο της Φύσεως. Οι ερχόμενοι προς αυτόν τον Ναόν πληρούν τις καρδιές τους αισθημάτων και τις διάνοιές τους θαυμασμού, πάντες δε οι μη προς αυτόν τον Ναόν προσερχόμενοι απευθύνονται προς δόξας ανύπαρκτους και προς ψευδείς Θεούς.

[από το έργο του Σπ. Νάγου: Ο Κάτοικος του Σύμπαντος]Σχόλια (10)
 • Σταύρος Βασδέκης
  Το κείμενο του Σπ. Νάγου αρχίζει τον λόγο με «Ότι ο Θεός ο υπό διαφόρους ιδιότητας παρουσιασθείς προς την ανθρωπότητα υπό των ιδρυτών των Θρησκειών…».
  Πράγματι ο Θεός παρουσιάστηκε από τους ιδρυτές των θρησκειών προς την ανθρωπότητα, έστω και με διαφόρους ιδιότητας.
  Αυτό το αντιλήφθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τον ιδρυτή της χριστιανικής θρησκείας τον Χριστό.
  Συγκεκριμένα, ο Θεός παρουσιάστηκε μέσω αυτού του ιδρυτού με την ιδιότητα του υψίστου βαθμού της πνευματικότητας. Ήτοι μέσω του θεϊκού μακαρισμού:
  «ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ».
  Είναι δυνατόν αυτά τα θεϊκά λόγια να τα πει κάποιος, δίχως την υπόδειξη του Θεού;

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - Χρειαζεττε να ριχνωμε την συζήτησι χαμηλα?
  Κυριε Βασδεκη, οταν βλεπετε τοιαυτα υψιπετη κείμενα--τω οντι Θεοπνευστα εκ συγγραφεως Θεοπνευστου-- μην ριχνετε την συζητησι χαμηλα ομιλουντες δια την γελοιογραφιαν του Χριστιανισμου!
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΩ ΟΝΤΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥΤΟΥ.
  ΑΣ ΥΨΩΣΩΜΕ ΤΑΣ (ταπεινας και ανθρωπινους και ανεξελικτους) ΧΕΙΡΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΛΙΟΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ {αναλυει θαυμασια τα της Θεογονιας ο κ. Παν. Μαρίνης στο γνωστον λιαν εκτεταμενον συγγραμμα του ""Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ''} ΗΤΙΣ ΚΥΠΤΕΙ ΠΑΤΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ ΔΙΔΟΥΣΑ ΣΥΜΠΟΝΟΙΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΙ, ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΑΣ ΑΦΗΣΩΜΕ ΕΠ' ΟΛΙΓΟΝ ΤΗΝ ΤΥΡΒΗΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ και ας ζητησωμε αναπαυσιν υπο το ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ Του και ας προσευχηθωμεν να τον εχομε διδασκαλο, συμπαραστατη και οδηγο στους αγωνες μας τους προσωπικους, τους θρησκευτικους και τους εθνικους!
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ: ΟΤΑΝ ΕΓΗΡΟΜΕΘΑ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ, ΝΑ ΣΤΡΕΦΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΛΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΕΜΠΩΜΕ ΜΙΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ [ειτε Υμνον θεοπνευστον Ορφικον ή αλλον, ή απλως μερικα ιδικα μας λογια, ας ανοιγωμε επ' ολιγον την καρδία μας στο ζωογόνον φως του, το φυσικον, το αιθερικον, το πνευματικον, το ψυχικον, το εμπυριον} !!
 • Σταύρος Βασδέκης
  Κύριε Γ. Γεωργιάδη, εις το μέχρι τη σήμερον γνωστό σύμπαν υπάρχουν τρισεκατομμύρια και βάλε ήλιοι, και μάλιστα πάρα πολλοί κατά αρκετές φορές μεγαλύτεροι από τον δικό μας.
  Σας παρακαλώ να μου πείτε εάν κι αυτοί είναι θεοί.
  Επίσης, εάν οι ογκοδέστεροι είναι και μεγαλύτεροι εις το ποσόν και ποιόν της θεϊκότητάς τους.
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ
  ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΘΕ ΑΣΤΗΡ ΕΜΨΥΧΟΥΤΑΙ ΥΠΟ ΘΕΙΑΣ ΨΥΧΗΣ, ΑΥΤΟ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΙΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΕΔΟΓΜΑΤΙΣΕ. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ, Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΟΥΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ!
 • Σταύρος Βασδέκης
  Ο ΖΩΟΔΟΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΗΛΙΟΣ

  Κύριε Γ.Γεωργιάδη, πριν από μια δεκαετία περίπου, έβλεπα από την ΕΤ3 ντοκυμαντέρ , το οποίο παρουσίαζε τα έθιμα λαού τινός της Σαχάρας, όπου φαίνονταν οι άνθρωποι αυτοί να εξαπολύουν, εκάστην πρωία, ακατονόμαστες βρισιές κατά του Ηλίου.
  Ομολογώ ότι εξεπλάγην, εκ πρώτης, τα μέγιστα. Όταν όμως προσπάθησα να ερμηνεύσω το παράδοξο αυτό γεγονός, γρήγορα βρήκα μια άκρη για να ξετυλίξω τον συλλογισμό μου.
  Αυτός ο θεός των λαών της Ευρώπης, για τους ανθρώπους της ερήμου σήμαινε κίνδυνος-θάνατος.
  Πού λοιπόν βρίσκεται το περίεργο όταν λέμε ότι η θρησκεία είναι θέμα γεωγραφίας; Ο ίδιος Ήλιος είναι ζωή για τους Ευρωπαίους και ο ίδιος θάνατος για τους ανθρώπους της ερήμου.
  Να φανταστείτε, αγαπητέ μου, ότι σε περιπτώσεις ακραίων υψηλών θερμοκρασιών, για να σώσουν κάποιοι βεδουίνοι τις ζωές τους, μπαίνουν μέσα στις σκηνές τους, και καταβρέχουν το παραπέτασμα (μπερντέ) της εισόδου της σκηνής τους με νερό. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνουν να ρίξουν κατά δύο περίπου σωτήριους βαθμούς κελσίου την θερμοκρασία στον εσωτερικό της χώρο. Μάλιστα, ελλείψει νερού χρώνται ακόμα κι αυτού του πολυτίμου γάλακτος, το εκ των καμηλών τους προερχόμενο. Διότι υγρό εξατμιζόμενο, είναι γνωστό ότι, απορροφά ποσόν θερμότητος.
  Φαντάζεστε λοιπόν οποία ύβρις θα έπρεπε να επισυναφθεί, σε κάθε ψόγο κατά των ανθρώπων αυτών, απέναντι στην θρησκευτική τους αντιλατρευτική πρακτική, έναντι του ηλίου;
 • Φαέθων Σαχπαζίδης Σαμψών
  Ο φιλόσοφος ΔΕΝ πρέπει να πιστεύει τίποτα.Η πίστη είναι μια φαντασιοπληξία του μικρού ανθρώπου που δεν μπορεί να εξηγήσει κάτι και αρχίζει να φαντάζεται και να κατασκευάζει θεωρίες και να τις δέχεται ώς αληθινές για να καλύψει την άγνοια του ή και τον φόβο του.

  Ο φιλόσοφος έχει υποχρέωση να αμφισβητεί συνεχώς τις ιδέες του για να δεί αν ισχύουν ώς πραγματικότητες.Μόνο με την αμφισβήτηση θα φτάσει ο φιλόσοφος στην γνώση δηλαδή στην αλήθεια.

  Η πίστη είναι για τις θρησκείες και όχι για τους φιλοσόφους.Η φιλοσοφία όμως είναι η αναζήτηση της αλήθειας-γνώσης και άρα είναι ο πρόδρομος της επιστήμης.Της υγειούς επιστήμης και αυτής που οι επιστήμονες λένε >.

  Αν θέλετε να μάθετε για κάποιον εάν είναι πραγματικά φιλόσοφος ρωτήστε τον το εξής : πιστεύεις τίποτα(το οτιδήποτε)?

  Αν σας πεί ναί,τότε δεν είναι φιλόσοφος αλλά ή είναι απατεώνας ή δεν ξέρει τί πάει να πεί φιλόσοφος.

  Αμφισβητήστε τα πάντα και θα ελευθερωθείτε !!!
 • Σταύρος Βασδέκης
  Αγαπητέ μου και φίλτατε Φαέθων.
  Σπάνια αισθάνομαι σύνδρομο φιλικής στέρησης. Είμαστε ως άνθρωποι και υποκείμενα συναισθηματικών συνδρόμων, βρε αδελφέ.
  Ελπίζοντας στην κατανόηση και την μεγαλοψυχία του συμποσιάρχη μας Ιάσωνα, ν’ ανεχθεί, δημοσίως του, αυτήν την ιδιωτική φιλοφρόνηση, σε φιλώ και σε ασπάζομαι, ‘μω την πίστης σκύλ’ παιδί.
 • Φαέθων Σαχπαζίδης Σαμψών
  Έκανα ένα λαθάκι προηγουμένως.Ήθελα να γράψω Της υγειούς επιστήμης και όχι αυτής που οι επιστήμονες λένε "πιστεύω ότι ισχύει αυτός ο νόμος" ή "πιστεύω ότι αυτό έτσι γίνεται" ή την μεγαλύτερη γελοιότητα που λένε "πιστεύω ότι μια μέρα το σύμπαν θα συρρυκνωθεί και θα έρθει στην αρχική του μορφή που ήταν σαν ένα μικρό αυγό αφού τώρα διαστέλεται"...

  Αν πιστεύουν και οι επιστήμονες, ας πάμε να πνιγούμε λέω εγώ,μπάς και γλυτώσει τουλάχιστον ο πλανήτης από την βλακεία μας ώς είδος.

  Νά'σαι καλά αγαπητέ μου Σταύρο.Έχεις πάντα την εκτίμηση μου.
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  - ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
  Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΕΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΗΣΟΥ.
  ΔΙΕΒΡΩΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ 15 ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ.
  ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΕΝΑΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟ ΚΑΜΗΛΙΕΡΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΗΣΤΗ ΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑΝΙΩΝ, ΣΕ ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΕΠΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΟΤΙ Ο ΔΕΞΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΗΤΑΝ ΕΘΝΑΡΧΗΣ, ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΩΖΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ... ΔΕΞΙΑ!!!
  ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΕΝΑΝ ΗΜΙΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ (ΕΛΕΟΣ) ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΕΝΤΟΛΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΜΑΧΗΤΗ (ΔΙΣ ΕΛΕΟΣ).
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΞΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΕΣ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΙΟ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΑΝΑΒΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΑΧΟΝΤΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΕΤΑΙ (!!!) ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ.
  ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ Η ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο... ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ.
  ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΨΙΛΟΝ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΣ ΜΗΝ ΕΠΑΦΙΕΜΕΘΑ Σ' ΑΥΤΟΥΣ).
  ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ) ΛΕΣ ΚΑΙ Η ΣΠΑΡΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ... ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ.
  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΤΟ ΝΟΗΜΑ;
  ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΛΗΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΥΣ.
  ΟΤΑΝ Η ΟΝΤΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ, ΤΟΤΕ, Η ΠΑΤΡΙΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ. ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗ!!!
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό