Ενδιαφέρον το άρθρο, αλλά θα πρέπει να σας υπενθυμίσω πως αυτές οι διαφορές είναι ήδη γνωστές στο χώρο της θεολογικής επιστήμης πάνω από πενήντα χρόνια...δεν είναι κάτι καινούριο..και απαντήσεις έχουν δωθεί...Είναι όμως εντελώς λάθος ο τρόπος προσέγγισης του θέματος γιατί γίνεται μία απλουστευμένη γενίκευση που οδηγεί σε λάθος συμπέρασμα...Πριν όμως μπούμε σε λεπτομέρειες θα πρέπει να απαντησετε σε κάποιες βασικές παραμέτρους...
α)Δεν ήταν όλοι οι Ευαγγελιστές αυτόπτες μάρτυρες στα ίδια γεγονότα με το Χριστό...Ο Ματθαίος και ο Ιωάννης ήταν από τους δώδεκα μαθητές ενώ ο Μάρκος και ο Λουκάς δεν ήταν!
β)υπάρχουν διαφορές στα ευαγγέλια γιατί μερικοί ήταν αυτόπτες μάρτυρες ενώ άλλοι μεταφέρουν προφορικές παραδόσεις...δεν ήταν σκοπός τους να πουν ψέματα...
γ)θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας σε ποιούς απευθύνονται οι Ευαγγελιστές : Ο Ματθαίος στους Ιουδαίους, ο Λουκάς στους εθνικούς, ο Ιωάννης στους μορφωμένους της Μικράς Ασίας και ο Μάρκος στους εθνικούς Ρωμαίους...ανάλογα σε ποιούς απευθύνονται προσαρμόζουν και το νόημα του Ευαγγελίου δίνοντας ανάλογα και προτεραιότητα στα μηνύματα που θέλουν να δώσουν.
δ)το ποιο ορθό ιστορικά Ευαγγέλιο είναι του Λουκά που ακολουθεί τους κανόνες της ιστοριογραφίας και επιδιώκει να είναι ακριβές, στα άλλα Ευαγγέλια προτεραιότητα δίνεται στα θεολογικά νοήματα της διδασκαλίας..
ε)Πρέπει να σκεφτείτε και μία άλλη σημαντική παράμετρο...θα ήταν ιστορικά σωστό και τα τέσσερα Ευαγγέλια να συμφωνούσαν απόλυτα μεταξύ τους;;;;Επειδή όταν συμβαίνει ένα ιστορικό γεγονός υπεισέρχεται και το ανθρώπινο υποκειμενικό στοιχείο δεν σημαίνει, επειδη υπάρχουν διαφορές ως προς τις λεπτομέρειες από την περιγραφή των διαφόρων παρατηρητών, ότι αυτό το γεγονός δεν έγινε....σκεφτείτε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.. όταν συμβαίνει κάτι δεν συμφωνούν όλοι ως προς τις λεπτομέρειες...
στ)Την αρχαια εποχή δεν υπήρχαν τηλεοπτικοί σταθμοί για να παρουσιάζουν ζωντανά τα γεγονότα...που και πάλι σήμερα σχεδόν όλοι διαφέρουν σε πολλά στοιχεία όταν συμβαίνει ένα ιστορικό γεγονός.
ζ)Τέλος σκεφτείτε και κάτι ακόμα....εαν η συγγραφή των Ευαγγελίων ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο, όπως από πολλούς επιπόλαια πιστεύεται, των Ιουδαικών κύκλων να παρεισφρύσουν στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί να αφήσουν την ύπαρξη αυτών των διαφορών, που θα μείωναν το κύρος των ιερών κειμένων...και προβλημάτιζαν τους πιστούς 2000 χρόνια τώρα;;;;Γιατί να μην ήταν καρμπόν το ένα με το άλλο ή τουλάχιστον να μην διέφεραν μεταξύ τους ως προς τις πληροφορίες;
Αφού απαντήσετε στα παραπάνω τότε είναι εύκολη η μετάβαση στις εξήγηση των επιμέρους διαφορών....
Και κάτι ακόμα...επειδή πολύς λόγος γίνεται περί Ιουδαιοχριστιανισμού, πρέπει να σκεφτείτε και κάτι ακόμα...
Κατά τη ρωμαική περίδο, και από πολύ πρίν, ήταν διασκορπισμένες σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο εβραικές συναγωγές...Ο βασικός συνεκτικός τους δεσμός ήταν η θρησκεία τους!!!!! Όταν λοιπόν ιδίως μετά την Καταστροφή του νάού των Ιεροσολύμων από τον Τίτο το 70 μ. Χ. και την επανάσταση του Μπαρ Κοχμπά περί το 132 - 135μ.Χ. περίπου, όπου ο Αδριανός θανατώνει 600000 Ιουδαιους,οι Ιουδαίοι είχαν υποστεί πραγματική γενοκτονία από τους Ρωμαίους, στην Ιερουσαλήμ και τα περίχωρα, πάνω από 1000000 Ιουδαίοι εξοντώθηκαν. Κινδύνευαν λοιπόν άμεσα με αφομοίωση γι' αυτό και η θρησκεία τους ως συνεκτικός δεσμός παρέμενε το μοναδικό στοιχείο που θα τους ένωνε. Είναι λοιπόν ποτέ δυνατό να επιχειρήσουν την "αλλοίωση" του μοναδικού τους συνεκτικού δεσμού με την προώθηση του Χριστιανισμού που ερμηνεύει εντελώς διαφορετικά την Παλαιά Διαθήκη και μιλά για έναν εντελώς διαφορερικό Μεσσία;;;;;;;Για τους Ιουδαίους της εποχής ο Χριστός και οι Χριστιανοί ήταν ο κίνδυνος αλλοίωσης της θρησκείας τους και γι' αυτό έπρεπε να εξοντωθούν......όπως και έκαναν τα πρώτα διακόσια χρονια....σκεφτήτε ποιοι ήταν πίσω από τους διωγμούς των χριστιανών για 250 χρόνια, που έκαναν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες..όπως Δέκιος...Δομιτιανός, Σεβήρος (η πρώτη προσπάθεια οργανωμένου συγκριτισμού), Διοκλητιανός...κτλ.....σας ευχαριστώ!!!!!