Μεγαλωμένη στὴν συγκεκριμένη κοινωνία, δυστυχῶς, ἐπιβεβαιώνω ὅλα τὰ ἄνωθι. Οἱ πάντες κωφεύουν συνειδητὰ. Ὅσες φορὲς, σὲ μικρὴ εὐτυχῶς ἡλικία, μὲ τραβολογοῦσαν κυριολεκτικῶς στὸ "ἁγίασμα", διαμαρτυρόμουν γιὰ τὴν μεγίστη βλακεία ποὺ κατέθεταν οἱ συγχωριανοὶ μου ἐκεῖ, κατέληγα νὰ μὲ "πετροβολοῦν" λεκτικῶς συγγενεὶς καὶ φίλοι. Ὅλοι μας ἡρεμήσαμε ὅταν ἔπαψα νὰ τοὺς ἀκολουθῶ καὶ νὰ περιμένω, γεμάτη εἰρωνία τὴν ἐπιστροφὴ τους, κάτω ἄπὸ τὰ ἁρμυρίκια. Τὸ μεγάλο πρόβλημα ὅμως δὲν εἶναι μόνον τῆς τοπικῆς κοινωνίας ἀλλὰ τὸ σύνολο τῶν "ἀγαθῶν" συμπολιτῶν μας, ποὺ ἐθελουσίως διαιωνίζουν καὶ ἀναπαράγουν αἰσχρὰ ψεῦδη, ἀφορῶντα τὴν χριστιανικὴ θρησκεία. Τὸ νὰ εἶναι κάποιος χριστιανὸς δὲν τοῦ δίδεται αὐτομάτως τὸ δικαίωμα "καταπατήσεως" ὅλων τῶν φυσικῶν νόμων. Ἡ προσωπικὴ ἐπιλογὴ καὶ αὐτοδιάθεσι τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμά μας. Ὅμως δὲν εἶναι δικαίωμά μας ἡ προπαγανδιστικὴ παραπληροφόρησις καὶ ἡ διατήρησις τοῦ μυαλοῦ μας σὲ ἄλογα ἐπίπεδα. Ἐπιτέλους!!! Ἄς ξεκινήσουμε νὰ λειτουργοῦμε ὡς Ἕλληνες!!!